Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Ρύθμιση του DNS στον server σας Parallels Plesk Panel 9 και τον τομέα σας σε εμάς

Χρειάζονται τρία βήματα για τη ρύθμιση του DNS για όσους ιστότοπους φιλοξενούνται στον αποκλειστικό server ή τον Virtual Private Server (VPS) σας με το Plesk 9:

 1. Δημιουργήστε ένα αρχείο ζώνης για το όνομα τομέα σας στο Parallels Plesk Panel.
 2. Δημιουργήστε και καταχωρήστε δύο ονόματα υπολογιστή τομέα.
 3. Αντιστοιχίστε τους nameservers σας στο κατοχυρωμένο σας όνομα τομέα.

Βήμα 1 — Δημιουργία ενός αρχείου ζώνης για το όνομα τομέα σας στο Parallels Plesk Panel

Το Parallels Plesk Panel δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο ζώνης για οποιοδήποτε όνομα τομέα ρυθμίσετε στο Parallels Plesk Panel. Αν έχετε ήδη ρυθμίσει ένα όνομα τομέα στο Parallels Plesk Panel, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο ζώνης για το όνομα τομέα σας στο Parallels Plesk Panel

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Parallels Plesk Panel ως admin.
 2. Στην ενότητα Clients (Πελάτες), κάντε κλικ στον πελάτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο Add New Domain (Προσθήκη νέου τομέα).
 4. Συμπληρώστε τα πεδία στην οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 5. Επιλέξτε τον τύπο φιλοξενίας για το όνομα τομέα και κάντε κλικ στο OK.
 6. Ολοκληρώστε τη σελίδα ρυθμίσεων φιλοξενίας και κάντε κλικ στο OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις αλλαγές στον αποκλειστικό server σας μπορεί να χρειαστούν έως 24 ώρες.

Βήμα 2 — Δημιουργία και καταχώρηση των ονομάτων υπολογιστή τομέα σας

Αφού ρυθμίσετε ένα όνομα τομέα και δημιουργήσετε ένα αρχείο ζώνης στο Parallels Plesk Panel, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε και να καταχωρήσετε δύο ονόματα υπολογιστή τομέα για το όνομα τομέα σας. Αν έχετε κατοχυρώσει το όνομα τομέα σας σε εμάς, μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα στο λογαριασμό σας στην εταιρεία μας. Αν το όνομα τομέα σας έχει κατοχυρωθεί σε άλλη εταιρεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με αυτήν για να λάβετε οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση ονομάτων υπολογιστή.

Δείτε

για οδηγίες για τη δημιουργία ονομάτων υπολογιστή τομέα και χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP του server σας (μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP του server σας στη διαχείριση του αποκλειστικού server ή του Virtual Private Server (VPS) σας ή στο Plesk).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δύο ονόματα υπολογιστή τομέα που θα δημιουργήσετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα ονόματα τομέων που φιλοξενούνται στον Virtual Private Server (VPS) σας. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε νέα ονόματα υπολογιστή τομέα για κάθε ένα από τα ονόματα τομέα σας.

Αφού δημιουργήσετε τα ονόματα υπολογιστή τομέα, θα πρέπει να τα καταχωρήσετε στον server σας.

Για να καταχωρήσετε τα ονόματα υπολογιστή τομέα σας στο Parallels Plesk Panel

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Parallels Plesk Panel ως admin.
 2. Στην ενότητα Domains (Τομείς), κάντε κλικ στην κατηγορία Domains (Τομείς).
 3. Κάντε κλικ στο όνομα τομέα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Στην ενότητα Ιστότοπος, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις DNS.
 5. Κάντε κλικ στο Add Record (Προσθήκη εγγραφής), συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK:
  • Record type (Τύπος εγγραφής)— ΕπιλέξτεA.
  • Enter domain name (Καταχώρηση ονόματος τομέα)— Καταχωρήστε τον δευτερεύοντα τομέα που χρησιμοποιήσατε για το όνομα υπολογιστή τομέα, π.χ. NS1.
  • Enter IP address (Καταχώρηση διεύθυνσης IP)— Καταχωρήστε τη διεύθυνση IP του server σας.
 6. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες, ώστε να δημιουργήσετε τρεις ακόμα εγγραφές:
  • Record type (Τύπος εγγραφής)— Επιλέξτε A.
   Enter domain name (Καταχώρηση ονόματος τομέα)— Καταχωρήστε τον δευτερεύοντα τομέα που χρησιμοποιήσατε για το όνομα υπολογιστή τομέα, π.χ. NS2.
   Enter IP address (Καταχώρηση διεύθυνσης IP) — Καταχωρήστε τη διεύθυνση IP του server σας.
  • Record type (Τύπος εγγραφής)— Επιλέξτε NS.
   Enter domain name (Καταχώρηση ονόματος τομέα) — Πληκτρολογήστε www ή καταχωρήστε τον δευτερεύοντα τομέα για τον ιστότοπό σας.
   Enter IP address (Καταχώρηση διεύθυνσης IP)— Καταχωρήστε έναν από τους δευτερεύοντες τομείς που δημιουργήσατε ως ονόματα υπολογιστή τομέα, καθώς και το όνομα τομέα σας, π.χ. NS1.coolexample.com., όπου coolexample.com είναι το όνομα τομέα σας.
  • Record type (Τύπος εγγραφής)— Επιλέξτε NS.
   Enter domain name (Καταχώρηση ονόματος τομέα) — Πληκτρολογήστε www ή καταχωρήστε τον δευτερεύοντα τομέα για τον ιστότοπό σας.
   Enter IP address (Καταχώρηση διεύθυνσης IP)— Καταχωρήστε έναν από τους δευτερεύοντες τομείς που δημιουργήσατε ως ονόματα υπολογιστή τομέα, καθώς και το όνομα τομέα σας, π.χ. NS2.coolexample.com., όπου coolexample.com είναι το όνομα τομέα σας.

Βήμα 3 — Καταχώρηση των namerservers

Τώρα που έχετε δημιουργήσει και καταχωρήσει δύο ονόματα υπολογιστή τομέα, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τους nameservers για το όνομα τομέα σας ώστε να παραπέμπουν στον αποκλειστικό server/Virtual Private Server (VPS) σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

.

Βήμα 4 — Ρύθμιση των nameservers σας

Τώρα που έχετε καταχωρήσει τους προσαρμοσμένους nameservers που δημιουργήσατε, μπορείτε να παραπέμψετε τον τομέα σας σε αυτούς. Δείτε Αλλαγή των nameserver για τα domain μου και επιλέξτε I have specific nameservers for my domains (Έχω συγκεκριμένους nameservers για τους τομείς μου)

Αυτές και τυχόν άλλες αλλαγές στο DNS μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες μέχρι να εμφανιστούν ζωντανά στο Internet.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.