Βοήθεια

Δημοπρασίες GoDaddy Βοήθεια

Selling domains with Offer/Counter Offer or Buy Now Listings

GoDaddy Auctions® lets you sell domain names with Offer/Counter Offer or Buy Now listings.

With Offer/Counter Offer listings, you can let buyers submit their own offers for your domain names. When a buyer submits an offer, you can either accept it, submit a counter offer, or push the listing to a 7-Day Public Auction using the buyer's initial offer as an opening bid. For more information, see Auctions FAQ

When you accept an offer or the buyer accepts your counter offer, the sale ends. If you include a Buy Now option, the sale ends when a buyer accepts the Buy Now price, or when you or a buyer accepts an offer. There is no obligation to accept an offer.

For more information about your listing options, see Understanding GoDaddy Auctions Listing Options.

 1. Log in to your GoDaddy Auctions account.
 2. From the top menu, select List a Domain. The List a Domain page displays.

  Note: If you have not added at least one payment type in your GoDaddy Auctions account, an Account Not Found message displays. Click OK to go to the My Settings page. See Editing Your Go Daddy Auctions Account Settings for instructions on adding a payment type. When finished, click List a Domain to return to the List a Domain page.

 3. In the Domain name and Confirm domain name fields, enter the domain name you want to list.
 4. From Listing Type, select Offer/Counter Offer, Offer/Counter Offer with Buy Now, or Buy Now Only.
 5. In the Add Listing Details section, complete applicable fields:
  • Asking Price — Enter the minimum starting amount in USD. You must enter at least $10.

   Note: To ask more than $50,000 for your domain, you must list the domain as an Offer/Counter Offer with a Minimum Offer price of $50,000, and you will be able to counter any offers received with your higher price.

  • Buy Now Price — Enter the amount a buyer can immediately purchase the domain name for.
  • Optional: Minimum Offer — Enter the minimum amount a buyer can offer you for the domain name.
  • Category — Select the categories you want your domain name listed in.

   Note: You receive one free category with your listing, and you can purchase up to four additional categories.

  • Optional: Includes a Web Site — Select this option to include your current, live website in the sale of the domain name. When selected, a link to the website displays in your listing.
  • Optional: Contains Adult Content — Select this option if your website contains adult content.
  • Optional: Description — Enter a description the domain name you are listing. If you have traffic data for the domain name, you can add it to the description.
 6. Optional: In the Increase Visibility section, you can increase your domain name's exposure with following upgrades:
  • Make My Listing a Home Page Feature — Select to list your domain name in the Feature Listings section of the Auctions home page.
  • Make My Listing a Category Page Feature — Select to list your domain name in the Category Listings section on the corresponding Category page.
 7. In the Receiving Payments section, do one of the following:
 8. In the Agreements section, select that you have read and agree to the Universal Terms of Service Agreement, the GoDaddy Auctions Membership Agreement, and the new pricing structure for GoDaddy Auctions.
 9. Click Finish to proceed to the checkout, or click Create Another Listing to list another domain name before checking out.

  Note: If you did not select any upgrade options and you already have a GoDaddy Auctions membership, you do not need to proceed to the checkout to complete your listing.

It can take up to 72 hours for GoDaddy Auctions to activate your listing.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.