Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Σχετικά με τα domain .ca

Το CIRA (Καναδική αρχή κατοχύρωσης διαδικτύου) είναι το μητρώο ονομάτων domain .ca.

Περιορισμοί

Τα ονόματα domain μπορούν να αποτελούνται από μέχρι 63 χαρακτήρες και μπορούν να περιέχουν γράμματα (a ως z), αριθμούς (0 ως 9), καθώς και παύλες (αλλά όχι ως πρώτο ή τελευταίο χαρακτήρα του ονόματος domain). Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain με ειδικούς χαρακτήρες, όπως & και #.

Δυνατότητες Διαθεσιμότητα
Διάρκεια κατοχύρωσης 1 - 10 έτη
Διάρκεια ανανέωσης 1 - 10 έτη
Μεταφορές σε Υποστηρίζεται (λεπτομέρειες παρακάτω 1)
Μεταφορές προς άλλον Υποστηρίζεται
Απόρρητη κατοχύρωση Υποστηρίζεται (λεπτομέρειες παρακάτω 2)
Προστατευμένη κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Ενημερώσεις επαφών Υποστηρίζεται (λεπτομέρειες παρακάτω 3)
Απαιτήσεις nameserver Λεπτομέρειες παρακάτω 4
Προπαραγγελίες Δεν υποστηρίζεται
Μαζική κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Αλλαγή λογαριασμού Υποστηρίζεται
IDN é, ë, ê, è, â, à, æ, ô, œ, ù, û, ü, ç, î, ï και ÿ

Σημείωση: Το CIRA πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους στα ονόματα domain για να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Αν το CIRA δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την κατάσταση επιλεξιμότητας του νέου κατόχου, το CIRA ενδέχεται να ζητήσει πληροφορίες από εσάς για να αποδείξετε την επιλεξιμότητά σας. Για να αποφύγετε την απενεργοποίηση των ονομάτων domain .ca που διαθέτετε, πρέπει να τους στείλετε τις ζητούμενες πληροφορίες μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Ποιοι μπορούν να κατοχυρώσουν domain .ca;

Ανατρέξτε στο άρθρο

για λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι μπορούν να κατοχυρώσουν .ca domain και με ποιον τρόπο.

1Εξαιρέσεις μεταφοράς

Σημείωση: Το CIRA δεν επιτρέπει τη μεταφορά domain για τις πρώτες 65 ημέρες της κατοχύρωσης.

 • Όταν πραγματοποιείται μεταφορά domain, αυτό πρέπει να γίνει για κάθε παραλλαγή (IDN) του συγκεκριμένου ονόματος domain .ca. Αν δεν μεταφερθούν όλες οι παραλλαγές, η μεταφορά θα αποτύχει.
 • Στη σελίδα Εκκρεμείς μεταφορές στη Διαχείριση domain, η διεύθυνση email της διαχειριστικής σας επαφής εμφανίζεται ως nocontactsfound@secureserver.net επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Whois.
 • Οι μεταφορές κατά κανόνα χρειάζονται πέντε έως επτά ημέρες από τη στιγμή που θα τις εξουσιοδοτήσετε. Ωστόσο, μια μεταφορά domain .ca διεκπεραιώνεται αμέσως μόλις καταχωρήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησης και κάνετε κλικ στο Τέλος.

Αν το όνομα domain έχει λήξει, έχετε περιθώριο 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης για να το μεταφέρετε στην εταιρεία μας. Για να μεταφέρετε όνομα domain .ca στην εταιρεία μας μέσα σε αυτήν την περίοδο χάριτος 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας.

2Απόρρητη κατοχύρωση

Το CIRA εφαρμόζει αυτόματα την απόρρητη κατοχύρωσή του στα νέα ονόματα domain .ca. Συγκεκριμένα, το CIRA περιορίζει τα προσωπικά στοιχεία που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων Whois για τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Καναδοί πολίτες
 • Μόνιμοι κάτοικοι
 • Νομικοί εκπρόσωποι
 • Ιθαγενή άτομα

Αν έχετε κατοχυρώσει όνομα domain .ca ως κάτοχος με μορφή φυσικού προσώπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας για να ακυρώσετε ή να προσθέσετε ξανά απόρρητη κατοχύρωση.

3Εξαιρέσεις ενημερώσεων επαφών

Όλες οι ενημερώσεις επαφών μπορούν να υποβληθούν μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της Νομικής μορφής Καναδά.

Για να ενημερώσετε τη Νομική μορφή Καναδά, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις domain
 2. Κάτω από τις Πρόσθετες ρυθμίσεις στο κάτω μέρος της σελίδας, πατήστε Επεξεργασία δίπλα στη Σύμβαση CIRA .ca.
  Αλλαγή Νομικής μορφής Καναδά
 3. Επιλέξτε τη νέα Νομική μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο για να συμφωνήσετε με τους όρους και πατήστε Αποθήκευση.

Σημείωση: Εξετάστε την παραπάνω ενότητα για λεπτομέρειες σχετικά με την Απόρρητη κατοχύρωση2 και με ποιον τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή με βάση την επιλεγμένη Νομική μορφή Καναδά.

Ανανεώσεις

Το CIRA ανανεώνει αυτόματα τα ονόματα domain .ca την ημερομηνία λήξης τους. Αν δεν πληρώσετε για την ανανέωση μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης, μπορείτε να επιχειρήσετε να ανακτήσετε το όνομα domain .ca που διαθέτετε και ενδέχεται να υπάρξει κάποια χρέωση. Ανατρέξτε στο άρθρο Ανανέωση του ληγμένου domain μου για οδηγίες.

Λεπτομέρειες επιστροφής χρημάτων

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας GoDaddy.

Για τα περισσότερα domain ισχύουν οι Τυπικοί όροι, ωστόσο για ορισμένα domain θα ισχύουν εξαιρέσεις ή ορισμένα domain ενδέχεται να μην προσφέρουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ανατρέξτε ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ακόλουθες κατηγορίες:

 • Προϊόντα με ειδικούς όρους επιστροφής χρημάτων (κοιτάξτε στο Κατοχυρώσεις/Ανανεώσεις Ονομάτων Domain)
 • Προϊόντα για τα οποία δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων

Απαιτήσεις server ονομάτων 4

Μπορείτε να έχετε μέχρι έξι server ονομάτων ανά όνομα domain .ca. Κάθε server ονομάτων πρέπει να έχει μία μοναδική διεύθυνση IP.

Μόνο μία διεύθυνση IPv4 και μόνο μία διεύθυνση IPv6 επιτρέπονται ανά κεντρικό υπολογιστή.

Υποχρεωτικό: Για να μπορεί ένα server ονομάτων .CA να τοποθετηθεί σε ένα domain .CA, το server ονομάτων πρέπει να έχει κατοχυρωθεί στο CIRA από τον καταχωρητή του domain server ονομάτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο CIRA.

Όταν τα server ονομάτων .CA έχουν κατοχυρωθεί, μπορείτε να τα προσθέσετε στο όνομα domain .CA. Για να προσθέσετε προσαρμοσμένα server ονομάτων στο όνομα domain σας, θα πρέπει να ορίσετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή και τη διεύθυνση IP για κάθε server ονομάτων. Έπειτα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα server ονομάτων στο όνομα domain σας.

Φορολογικά στοιχεία

Όλοι οι κάτοχοι .ca πρέπει να πληρώσουν τον Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) και ενδέχεται να πρέπει να πληρώσουν τον Εναρμονισμένο Φόρο Πωλήσεων (HST), που είναι ο φόρος GST και ο Τοπικός Φόρος Πωλήσεων (PST).

Για διενέξεις σχετικά με τα .CA domain, ανατρέξτε στο άρθρο

.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.