Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Σχετικά με τα domain .eu

Το όνομα domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) .eu είναι μια επέκταση που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ονόματα domain μπορούν να αποτελούνται από μέχρι 63 χαρακτήρες, με ελάχιστο τους δύο χαρακτήρες και μπορούν να περιέχουν γράμματα (a ως z), αριθμούς (0 ως 9) και παύλες (εκτός από την αρχή και το τέλος του ονόματος domain). Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain με ειδικούς χαρακτήρες όπως & και #.

Δυνατότητες Διαθεσιμότητα
Ποιος μπορεί να εγγραφεί; Λεπτομέρειες παρακάτω1
Διάρκεια κατοχύρωσης 1 - 10 έτη
Διάρκεια ανανέωσης 1 - 10 έτη
Περιορισμοί ανανέωσης Λεπτομέρειες παρακάτω2
Απαιτήσεις nameserver Λεπτομέρειες παρακάτω3
Μεταβιβάσεις στην GoDaddy Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες
Μεταφορές προς άλλον Υποστηρίζεται (λεπτομέρειες παρακάτω)4
Αγοραπωλησία με αλλαγή λογαριασμού Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες
Αγοραπωλησία χωρίς αλλαγή λογαριασμού Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες
Απόρρητη κατοχύρωση Δεν υποστηρίζεται
Προστατευμένη κατοχύρωση Δεν υποστηρίζεται
Προπαραγγελίες Δεν υποστηρίζεται
Ομαδική κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Αλλαγή λογαριασμού Υποστηρίζεται
Ενημερώσεις επαφών Υποστηρίζεται
IDN Δεν υποστηρίζεται
Λήξη/Ανάκτηση Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών
Πολιτική επιστροφής χρημάτων Λεπτομέρειες παρακάτω 5
DNSSEC Υποστηρίζεται (λεπτομέρειες παρακάτω)6
Μητρώο EURid

Λεπτομέρειες

1 Απαιτήσεις κατοχύρωσης

Η κατοχύρωση ονομάτων domain .eu περιορίζεται σε άτομα ή εταιρείες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 Περιορισμοί ανανέωσης

Πρέπει να ανανεώσετε το όνομα domain .eu σας μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Αν ρυθμίσετε το όνομα domain σας ώστε να ανανεώνεται αυτόματα, καταρχάς, επιχειρούμε την ανανέωση 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν η προσπάθεια ανανέωσης αποτύχει, επιχειρούμε ξανά την ανανέωση πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια ανανέωσης, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain.

Για παράδειγμα: Το όνομα domain σας .eu λήγει στις 31 Ιαν. Αν το όνομα domain σας δεν ανανεωθεί αυτόματα, μπορείτε να το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι αυτή την ημερομηνία. Για αυτόματες ανανεώσεις, προσπαθούμε να ανανεώσουμε το όνομα domain στις 21 Ιαν., 26 Ιαν. και 31 Ιαν.

Λόγω διαφορών στις ζώνες ώρας, οι ενημερώσεις μητρώου στο όνομα domain σας .eu γίνονται πολύ νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν αποφασίσετε να ανανεώσετε μη αυτόματα το όνομα domain σας, συνιστούμε να το κάνετε πριν την ημερομηνία λήξης του.

Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας και δεν το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι την ημερομηνία λήξης του, μπορείτε να προσπαθήσετε να το ανακτήσετε και ίσως να υπάρξει αντίστοιχη χρέωση. Ανατρέξτε στο άρθρο Ανανέωση του ληγμένου domain μου για οδηγίες.

3 Απαιτήσεις nameserver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε έγκυρους nameserver με τα ονόματα domain .eu. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους nameserver για το όνομα domain σας .eu, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μοναδική διεύθυνση IP για κάθε καταχωρημένο όνομα υπολογιστή. Στον λογαριασμό σας, μπορείτε να καταχωρήσετε τόσο τους nameserver όσο και τις διευθύνσεις IP τους, στην ενότητα Nameserver. Για οδηγίες, δείτε Ορισμός προσαρμοσμένων nameserver για domain που έχουν κατοχυρωθεί στην εταιρεία GoDaddy.

4 Απαιτήσεις για τις εξερχόμενες μεταφορές

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον νέο σας καταχωρητή για να ξεκινήσει τη μεταφορά και για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς.

Το EURid χρεώνει μια μη επιστρεφόμενη χρέωση για τη μεταφορά ονομάτων domain .eu. Τα αιτήματα μεταφοράς μπορεί αν χρειαστούν έως και 21 ημέρες για να ολοκληρωθούν, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς. Αν η μεταφορά αποτύχει για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να την ξεκινήσετε από την αρχή και να πληρώσετε ξανά τη χρέωση μεταφοράς.

5 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας GoDaddy.

Για τα περισσότερα domain ισχύουν οι Τυπικοί όροι, ωστόσο για ορισμένα domain θα ισχύουν εξαιρέσεις ή ορισμένα domain ενδέχεται να μην προσφέρουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ανατρέξτε ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ακόλουθες κατηγορίες:

  • Προϊόντα με ειδικούς όρους επιστροφής χρημάτων (κοιτάξτε στο Κατοχυρώσεις/Ανανεώσεις Ονομάτων Domain)
  • Προϊόντα για τα οποία δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων

6 DNSSEC

Μπορείτε να διαμορφώσετε το πολύ τέσσερις (4) εγγραφές DS για το όνομα domain σας .eu. Δείτε το άρθρο

για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του DNSSEC για το όνομα domain σας .eu και το άρθρο
για πληροφορίες σχετικά με τα πεδία ψηφιακής υπογραφής (DS) που απαιτούνται για αυτό.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.