Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Σχετικά με τα domain .nl

Το όνομα domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) .nl είναι μια επέκταση που εκπροσωπεί την Ολλανδία.

Τα ονόματα domain μπορούν να αποτελούνται από μέχρι 63 χαρακτήρες, με ελάχιστο τους τρεις χαρακτήρες και μπορούν να περιέχουν γράμματα (a ως z), αριθμούς (0 ως 9) και παύλες (εκτός από την αρχή, το τέλος και τον τρίτο και τέταρτο χαρακτήρα στο όνομα domain). Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain με ειδικούς χαρακτήρες όπως & και #.

Δυνατότητες Διαθεσιμότητα
Ποιος μπορεί να εγγραφεί; Οποιοσδήποτε
Διάρκεια κατοχύρωσης 1 έτος
Διάρκεια ανανέωσης 1 έτος
Περιορισμοί ανανέωσης Λεπτομέρειες παρακάτω 1
Απαιτήσεις nameserver Λεπτομέρειες παρακάτω 2
Μεταφορές προς την GoDaddy Λεπτομέρειες παρακάτω 3
Μεταφορές προς άλλον Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών
Απόρρητη κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Προστατευμένη κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Προπαραγγελίες Δεν υποστηρίζεται
Ομαδική κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Αλλαγή λογαριασμού Λεπτομέρειες παρακάτω 4
Ενημερώσεις επαφών Λεπτομέρειες παρακάτω 5
IDN Δεν υποστηρίζεται
Λήξη/Ανάκτηση Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών
Πολιτική επιστροφής χρημάτων Δείτε παρακάτω 6
Μητρώο SIDN

Λεπτομέρειες

1 Περιορισμοί ανανέωσης

Μπορείτε να ανανεώσετε τα ονόματα domain .nl όταν βρίσκονται το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξης τους, ωστόσο πρέπει να τα ανανεώσετε πριν την ημερομηνία λήξης τους. Η ημερομηνία ανανέωσης εξαρτάται από το αν έχετε ρυθμίσει το όνομα domain να ανανεώνεται αυτόματα ή αν το ανανεώνετε μη αυτόματα. Επιχειρούμε την αυτόματη ανανέωση την 1η ημέρα του μήνα πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain.

Αν η προσπάθεια ανανέωσης αποτύχει, επιχειρούμε εκ νέου την ανανέωση στις 10 του μηνός και άλλη μια φορά στις 20 του μηνός. Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας και δεν το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι τις 20 του μηνός που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του, μπορείτε να προσπαθήσετε να το ανακτήσετε. Ανατρέξτε στο άρθρο Ανανέωση του ληγμένου domain μου για περισσότερες πληροφορίες.

Για παράδειγμα: Το όνομα domain σας .nl λήγει στις 10 Οκτωβρίου. Αν το όνομα domain σας δεν ανανεωθεί αυτόματα, μπορείτε να το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Για αυτόματες ανανεώσεις, προσπαθούμε να ανανεώσουμε το όνομα domain στις 1 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου και 20 Σεπτεμβρίου.

2 Απαιτήσεις nameserver

Χαρακτηριστικά nameserver Λεπτομέρειες
IPv4 Υποστηρίζεται
IPv6 Υποστηρίζεται
DNSSEC Δεν υποστηρίζεται
Ελάχιστος αριθμός nameserver 2
Μέγιστος αριθμός nameserver 13

Όλα τα ονόματα domain .nl πρέπει να έχουν δύο (2) καθοριστικούς nameserver. Πριν κατοχυρώσετε ή ενημερώσετε το domain, πρέπει να καταχωρήσετε μόνο αυτά τα nameserver στο αρχείο ζώνης του.

Αν θέλετε να κατοχυρώσετε ένα όνομα domain .nl σε εμάς και να χρησιμοποιήσετε τους nameserver μας, αναλαμβάνουμε εμείς αυτή τη διαδικασία.

Σημείωση: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας nameserver, πρέπει να τους ρυθμίσετε πριν κάνετε κατοχύρωση ή ενημέρωση του ονόματος domain. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσετε ότι αυτοί οι nameserver παρέχουν σωστές πληροφορίες πριν τους αντιστοιχίσετε στο όνομα domain στο σύστημά μας.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να κατοχυρώσετε το coolexample.com.nl και να χρησιμοποιήσετε τους nameserver ns1.coolexample.nl και ns2.coolexample.nl, πρέπει να καταχωρήσετε αυτούς τους nameserver στο αρχείο ζώνης του domain.

Επίσης, θα απαιτηθεί να προσθέσετε μοναδικές διευθύνσεις IP όταν προσθέτετε προσαρμοσμένους nameserver στο domain.

Αφού ρυθμίσετε τους nameserver σας και κατοχυρώσετε ή ενημερώσετε το domain σας, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στο άρθρο Αλλαγή nameserver για τα ονόματα domain σας για να ορίσετε τους nameserver στο σύστημά μας.

Σημείωση: Το μητρώο εκτελεί ελέγχους στους nameserver, συνεπώς, τα domain δεν ενεργοποιούνται μέχρι οι nameserver του domain να ελεγχθούν επιτυχώς από το μητρώο.

3 Απαιτήσεις εισερχόμενων μεταφορών

Τα domain .nl μπορούν να ανανεώνονται μόνο σε ετήσια βάση. Όταν μεταφέρονται, τα χρονικά διαστήματα κατοχύρωσής τους δεν μεταφέρονται στον νέο καταχωρητή.

4 Περιορισμοί για την αλλαγή λογαριασμού

Όταν μεταφέρετε ένα όνομα domain .nl, το όνομα, το επώνυμο και το όνομα εταιρείας του κατόχου δεν μπορούν να αλλάξουν. Δείτε Μετακίνηση του domain μου σε άλλο λογαριασμό GoDaddy για πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας.

5 Περιορισμοί για την ενημέρωση επαφών

Για να ενημερώσετε τα εξής πεδία επικοινωνίας του κατόχου για τα ονόματά σας domain .nl, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας:

  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Οργανισμός (επωνυμία εταιρείας)

Μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας του ονόματος domain στο Domain Manager. Δείτε Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain μου για πληροφορίες.

6 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας GoDaddy.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.