Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Σχετικά με τα domain .tw

Το όνομα domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) .tw είναι μια επέκταση που εκπροσωπεί την Ταϊβάν. Οι πληροφορίες που ακολουθούν ισχύουν για τα παρακάτω ονόματα domain δευτέρου επιπέδου κωδικού χώρας (ccSLD) που προσφέρουμε προς το παρόν:

  • .com.tw - Προορίζεται για εμπορικές επιχειρήσεις
  • .idv.tw - Προορίζεται για ιδιώτες
  • .org.tw - Προορίζεται για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
  • .tw - Προορίζεται για επιχειρήσεις ή ιδιώτες της Ταϊβάν

Τα ονόματα domain μπορούν να αποτελούνται από μέχρι 63 χαρακτήρες, με ελάχιστο τους τρεις χαρακτήρες και μπορούν να περιέχουν γράμματα (a ως z), αριθμούς (0 ως 9) και παύλες (εκτός από την αρχή και το τέλος του ονόματος domain). Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain με ειδικούς χαρακτήρες όπως & και #.

Δυνατότητες Διαθεσιμότητα
Ποιος μπορεί να εγγραφεί; Οποιοσδήποτε (λεπτομέρειες παρακάτω)1
Διάρκεια κατοχύρωσης 1 - 10 έτη
Διάρκεια ανανέωσης 1 - 10 έτη
Περιορισμοί ανανέωσης Λεπτομέρειες παρακάτω2
Απαιτήσεις nameserver Κανένα
Μεταβιβάσεις στην GoDaddy Δεν υποστηρίζεται
Μεταφορές προς άλλον Υποστηρίζεται (λεπτομέρειες παρακάτω)3
Απόρρητη κατοχύρωση Δεν υποστηρίζεται
Προστατευμένη κατοχύρωση Δεν υποστηρίζεται
Προπαραγγελίες Δεν υποστηρίζεται
Ομαδική κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Αλλαγή λογαριασμού Υποστηρίζεται
Ενημερώσεις επαφών Υποστηρίζεται
IDNs Υποστηρίζεται
Λήξη/Ανάκτηση Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών
Πολιτική επιστροφής χρημάτων Λεπτομέρειες παρακάτω4
Μητρώο TWnic

Λεπτομέρειες

1 Απαιτήσεις κατοχύρωσης

Οποιοσδήποτε μπορεί να κατοχυρώσει domains .tw, .idv.tw και .com.tw, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Ωστόσο, όλες οι νέες κατοχυρώσεις domain .org.tw είναι περιορισμένες για δικαιούχους οργανισμούς της Ταϊβάν. Παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες και πολιτικές που ισχύουν για κατοχύρωση .org.tw.

Για να κατοχυρώσετε ένα όνομα domain .org.tw, η επαφή κατόχου του domain πρέπει να ικανοποιεί δύο προϋποθέσεις:

  • Ο κωδικός χώρας στη διεύθυνση του κατόχου πρέπει να είναι “TW”.
  • Το αντικείμενο επαφής πρέπει να περιλαμβάνει έναν ενιαίο αριθμό επιχείρησης εκδοθέντα στην Ταϊβάν.”

Αν ο κάτοχος δεν έχει ήδη υποβάλει έγγραφα για την κατοχύρωση ενός ονόματος domain .org.tw, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του εξωτερικού θα πρέπει να υποβάλει τα εξής έγγραφα για εξέταση και έγκριση από την Επιτροπή Ονομάτων Domain:

  • Έγγραφα που υποστηρίζουν ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτούντα σύμφωνα με τους εθνικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους, στους οποίους υπόκειται.
  • Γραπτές δηλώσεις που περιγράφουν τους στόχους και τους λόγους κατοχύρωσης του σχετικού ονόματος domain.

Οι δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί στα αγγλικά ή τα κινεζικά. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό σελίδων της δήλωσης. Τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση cctldhelp@secureserver.net.

2 Περιορισμοί ανανέωσης

Το όνομα domain σας .tw ανανεώνεται πριν την ημερομηνίας λήξης του. Η ημερομηνία ανανέωσης εξαρτάται από το αν το όνομα domain ανανεώνεται αυτόματα ή μη αυτόματα. Επιχειρούμε την αυτόματη ανανέωση 40 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν η προσπάθεια ανανέωσης αποτύχει, επιχειρούμε ξανά την ανανέωση 30 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης. Αν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια ανανέωσης, κάνουμε άλλη μια προσπάθεια την ημερομηνία λήξης.

Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας και δεν το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι την ημερομηνία λήξης του, θα πρέπει να γίνει ανάκτησή του. Ίσως να υπάρχει χρέωση για την ανάκτηση. Δείτε Ανανέωση του ληγμένου domain μου για οδηγίες για την ανάκτηση.

Για παράδειγμα: Το όνομα domain σας .tw λήγει στις 1 Οκτωβρίου. Αν το όνομα domain σας δεν ανανεωθεί αυτόματα, μπορείτε να το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι τις 1 Οκτωβρίου. Για αυτόματες ανανεώσεις, προσπαθούμε να ανανεώσουμε το όνομα domain στις 21 Αυγούστου, 10 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.

3 Απαιτήσεις για μεταφορές

Τα domain .tw μπορούν να μεταφερθούν μόνο μεταξύ καταχωρητών με πιστοποίηση NeuLevel.

4 Απαιτήσεις πολιτικής επιστροφής χρημάτων

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας GoDaddy. Για τα περισσότερα domain ισχύουν οι Τυπικοί όροι, ωστόσο για ορισμένα domain θα ισχύουν εξαιρέσεις ή ορισμένα domain ενδέχεται να μην προσφέρουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ανατρέξτε ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ακόλουθες κατηγορίες:

  • Προϊόντα με ειδικούς όρους επιστροφής χρημάτων (κοιτάξτε στο Κατοχυρώσεις/Ανανεώσεις Ονομάτων Domain)
  • Προϊόντα για τα οποία δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.