Σχετικά με τα ονόματα domain .eu

Το όνομα domain ανωτάτου επιπέδου (TLD) .eu είναι μια επέκταση που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για όσα άτομα θέλουν να προσεγγίσουν τον αυξανόμενο αριθμό χρηστών του Internet σε αυτήν, τα ονόματα domain .eu αποτελούν μια καλή επένδυση. Με την κατοχύρωση ενός ονόματος domain .eu αποκτάτε γεωγραφική αναγνώριση και μια εύκολη στη διαχείριση παρουσία στο web.

Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει ονόματα domain .eu;

Η κατοχύρωση ονομάτων domain .eu περιορίζεται σε άτομα ή εταιρείες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιο μητρώο ελέγχει τα ονόματα domain .eu;

Το EURid είναι το μητρώο για τα ονόματα domain .eu.

Για τι χρονικό διάσημα μπορώ να κάνω κατοχύρωση ονομάτων domain .eu;

Η ελάχιστη διάρκεια κατοχύρωσης για ονόματα domain .eu είναι 1 έτος και η μέγιστη διάρκεια κατοχύρωσης 10 έτη.

Πότε ανανεώνονται τα ονόματα domain .eu;

Το όνομα domain σας .eu λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο το κατοχυρώσατε. Για παράδειγμα, αν κατοχυρώσατε ένα όνομα domain .eu για δύο έτη στις 10 Ιαν. 2011, αυτό λήγει στις 31 Ιαν. 2013.

Η ημερομηνία ανανέωσης εξαρτάται από το αν έχετε ρυθμίσει το όνομα domain να ανανεώνεται αυτόματα ή αν το ανανεώνετε μη αυτόματα.

Καταρχάς επιχειρούμε την ανανέωση 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν η προσπάθεια ανανέωσης αποτύχει, επιχειρούμε ξανά την ανανέωση πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια ανανέωσης, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain.

Για παράδειγμα: Το όνομα domain σας .eu λήγει στις 31 Ιαν. Αν το όνομα domain σας δεν ανανεωθεί αυτόματα, μπορείτε να το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι αυτή την ημερομηνία. Για αυτόματες ανανεώσεις, προσπαθούμε να ανανεώσουμε το όνομα domain στις 21 Ιαν., 26 Ιαν. και 31 Ιαν.

Λόγω διαφορών στις ζώνες ώρας, οι ενημερώσεις μητρώου στο όνομα domain σας .eu γίνονται πολύ νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν αποφασίσετε να ανανεώσετε μη αυτόματα το όνομα domain σας, συνιστούμε να το κάνετε πριν την ημερομηνία λήξης του.

Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας και δεν το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι την ημερομηνία λήξης του, μπορείτε να προσπαθήσετε να το ανακτήσετε και ίσως να υπάρξει αντίστοιχη χρέωση. Δείτε Επαναφορά ληγμένων ονομάτων domain για οδηγίες.

Μπορώ να εμπορευτώ τα ονόματα domain μου .eu;

Ναι, ωστόσο η διαδικασία για αγοραπωλησίες (ενημερώσεις στοιχείων επικοινωνίας κατόχων) είναι μοναδική για τα ονόματα domain .eu. Το EURid χρεώνει μια χρέωση αγοραπωλησίας, πριν την ενημέρωση, ανεξάρτητα του αν το όνομα domain αλλάζει λογαριασμό.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν για να επεξεργαστείτε αγοραπωλησίες με ή χωρίς αλλαγή λογαριασμού. Μπορείτε επίσης αν ανατρέξετε στα Σχετικά με τα ονόματα domain .eu, Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain και Μεταβίβαση domain σε άλλον λογαριασμό στην GoDaddy.

Για αγοραπωλησία ενός ονόματος domain .eu χωρίς αλλαγή λογαριασμού

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στη Διαχείριση λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Επιλέξτε τα ονόματα domain που θέλετε να ενημερώσετε.
 4. Από το μενού Επαφές, επιλέξτε Πληροφορίες επικοινωνίας.
 5. Ενημερώστε το όνομα του κατόχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 6. Αφού πληρώσετε τη χρέωση, θα στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email του κατόχου.

Για αγοραπωλησία ενός ονόματος domain .eu μετά από αλλαγή λογαριασμού

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στη Διαχείριση λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Επιλέξτε τα ονόματα domain που θέλετε να μετακινήσετε.
 4. Στο μενού Περισσότερα, κάντε κλικ στην Αλλαγή ιδιοκτησίας domain.
 5. Καταχωρήστε τη διεύθυνση email και τα στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό του αποδέκτη.
 6. Στέλνουμε το αναγνωριστικό της συναλλαγής και τον κωδικό ασφαλείας στη διεύθυνση email του πελάτη-αποδέκτη που έχουμε καταχωρημένη στο αρχείο μας.
 7. Ο κάτοχος-αποδέκτης πραγματοποιεί είσοδο, κάνει κλικ στο Αποδοχή αλλαγής λογαριασμού και καταχωρεί τους κωδικούς.
 8. Ο πελάτης-αποδέκτης πληρώνει τη χρέωση για την αλλαγή κατόχου.

Μπορώ να μεταβιβάσω ονόματα domain .eu στον λογαριασμό μου στην εταιρεία σας;

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα όνομα domain .eu σε εμάς. Ωστόσο, η διαδικασία μεταφοράς του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ονομάτων Domain Internet (EURid) είναι μοναδική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω περιορισμών του μητρώου, δεν μπορούμε να προσθέσουμε ένα δωρεάν έτος κατοχύρωσης σε ονόματα domain .eu που μεταφέρετε σε εμάς.

Όταν αγοράζετε μια μεταβίβαση ονόματος domain .eu από εμάς, ενημερώνουμε το EURid για το αίτημά σας και στέλνουμε αναγνωριστικά της μεταβίβασης στη διεύθυνση email του λογαριασμού σας που έχουμε καταχωρημένη. Στέλνουμε επίσης τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email επικοινωνίας του κατόχου, όπως αυτή εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Whois. (Αν θέλετε να ενημερώσετε τη email επικοινωνίας του κατόχου, επικοινωνήστε με τον τρέχοντα καταχωρητή σας.)

Πρέπει να εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά στον λογαριασμό σας σε εμάς εντός 40 ημερών, αλλιώς το αίτημά σας θα λήξει. Όσο πιο γρήγορα εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά, το συντομότερο θα ολοκληρωθεί.

Για να εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά, πρέπει να καταχωρήσετε τα αναγνωριστικά της μεταφοράς (αναγνωριστικό συναλλαγής και κωδικό ασφαλείας) και τον κωδικό εξουσιοδότησης στη Διαχείριση Domain.

To EURid χρεώνει μια μη επιστρεφόμενη χρέωση μεταφοράς με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Για να μεταφέρετε ονόματα domain .eu σε εμάς.

 1. Δείτε Προετοιμασία για τη μεταφορά ονομάτων domain στην GoDaddy για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά και την προετοιμασία για τη μεταφορά ονόματός σας .eu.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αγοράζετε μια μεταφορά ονόματος domain .eu από εμάς, στέλνουμε αναγνωριστικά της μεταφοράς στη διεύθυνση email που έχουμε καταχωρημένη για τον λογαριασμό σας και τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email επικοινωνίας του κατόχου, όπως αυτή εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Whois.

 2. Πραγματοποιήστε είσοδο στη Διαχείριση λογαριασμού.
 3. Στην ενότητα Ο λογαριασμός μου στην αριστερή πλευρική γραμμή, κάντε κλικ στο Μεταφορές domain.
 4. Για το όνομα domain .eu που θέλετε να εξουσιοδοτήσετε, στη στήλη Κατάσταση, κάντε κλικ στο Εξουσιοδότηση.
 5. Κάντε κλικ στο Εξουσιοδότηση μεταφοράς τώρα.
 6. Στα πεδία Αναγνωριστικό συναλλαγής και Κωδικός ασφαλείας, καταχωρήστε τα αναγνωριστικά μεταφοράς από το email που στείλαμε στη διεύθυνση email για τον λογαριασμό σας που έχουμε καταχωρημένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 7. Στο πεδίο Κωδικός εξουσιοδότησης, καταχωρήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησης που στάλθηκε μέσω email στη διεύθυνση email επικοινωνίας του κατόχου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προβάλετε τον κωδικό εξουσιοδότησης, εγγραφείτε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ονομάτων Domain Internet και πραγματοποιήστε είσοδο.

 8. Επιλέξτε Εξουσιοδοτώ τη μεταφορά... και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Τέλος.
 9. Κάντε κλικ στο OK.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μεταφοράς γενικά, δείτε:

Πώς μπορώ να μεταφέρω ονόματα domain .eu από την εταιρεία σας σε άλλον καταχωρητή;

Το EURid χρεώνει μια μη επιστρεφόμενη χρέωση για τη μεταφορά ονομάτων domain .eu. Τα αιτήματα μεταφοράς μπορεί αν χρειαστούν έως και 21 ημέρες για να ολοκληρωθούν, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς. Αν η μεταφορά αποτύχει για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να την ξεκινήσετε από την αρχή και να πληρώσετε ξανά τη χρέωση μεταφοράς.

Επικοινωνήστε με τον νέο σας καταχωρητή για να ξεκινήσει τη μεταφορά και για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς.

Μπορώ να προσθέσω υπηρεσίες απορρήτου και προστασίας σε ονόματα domain .eu;

Όχι. Η απόρρητη κατοχύρωση και η προστατευμένη κατοχύρωση της Domains By Proxy δεν διατίθενται για ονόματα domain .eu.

Μπορώ να προπαραγγείλω ονόματα domain .eu;

Όχι. Προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε προπαραγγελίες ονομάτων domain .eu.

Μπορώ να μεταφέρω ονόματα domain .eu σε άλλο λογαριασμό στην εταιρεία σας;

Ναι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μεταβίβαση domain σε άλλον λογαριασμό στην GoDaddy.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ενημερώσετε το όνομα ή τον οργανισμό του κατόχου κατά τη μεταφορά ενός ονόματος domain από έναν λογαριασμό σε άλλο, το EURid χρεώνει μια χρέωση αγοραπωλησίας, την οποία πρέπει να πληρώσει ο λογαριασμός-αποδέκτης κατά την αποδοχή του ονόματος domain.

Μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία επικοινωνίας για ονόματα domain .eu;

Ναι, αλλά το EURid επιβάλλει μια χρέωση για την ενημέρωση του ονόματος ή του οργανισμού του κατόχου. Μια αλλαγή κατόχου θεωρείται αγοραπωλησία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριών επικοινωνίας, δείτε Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain.

Υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τους nameserver για τα ονόματα domain μου .eu;

Όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε έγκυρους nameservers με τα ονόματα domain .eu.

Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους nameservers για το όνομα domain σας .eu, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μοναδική διεύθυνση IP για κάθε καταχωρημένο όνομα υπολογιστή. Στη Διαχείριση Domain, μπορείτε να καταχωρήσετε τόσο τους nameservers όσο και τις διευθύνσεις IP τους, στο παράθυρο Ορισμός nameservers. Για οδηγίες, δείτε την ενότητα Ρύθμιση nameservers για ένα όνομα domain κατοχυρωμένο σε εμάς του Αλλαγή των nameserver για τα domain μου.

Υποστηρίζετε DNSSEC για ονόματα domain .eu;

Ναι. Δείτε

για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του DNSSEC για το όνομα domain σας .eu και
για πληροφορίες σχετικά με τα πεδία ψηφιακής υπογραφής (DS) που απαιτούνται για αυτό. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πολύ τέσσερις εγγραφές DS για το όνομα domain σας .eu.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.