Σχετικά με τα ονόματα domain .uk

Το όνομα domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) .uk είναι μια επέκταση που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Για όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και για όσα άτομα θέλουν να προσεγγίσουν τον αυξανόμενο αριθμό χρηστών του Internet σε αυτό, τα ονόματα domain .uk αποτελούν μια καλή επένδυση. Με την κατοχύρωση ενός ονόματος domain .uk αποκτάτε γεωγραφική αναγνώριση και μια εύκολη στη διαχείριση παρουσία στο web.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν ισχύουν για τα παρακάτω ονόματα domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) και δευτέρου επιπέδου κωδικού χώρας (ccSLD) που προσφέρουμε προς το παρόν:

ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ: .uk — Το domain για όλους

Ένας κάτοχος domain που έχει αγοράσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω επεκτάσεις domain πριν τις 29 Οκτωβρίου 2013 έχει δικαίωμα δέσμευσης κατά προτεραιότητα του αντίστοιχου domain .uk. Το όνομα .uk κρατείται αυτόματα για λογαριασμό του έως το 2019, εφόσον διατηρεί το αρχικό domain. Ακόμα κι αν μια αναζήτηση domain εμφανίζει το όνομα .uk ως διαθέσιμο, η κατοχύρωση θα απορριφθεί αν το όνομα .co.uk, .org.uk κ.λπ. ανήκει σε κάποιον άλλο.

 • .co.uk — Το domain για επιχειρήσεις
 • .me.uk — Το domain για ιδιώτες
 • .org.uk — Το domain για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει ονόματα domain .uk;

Οποιοσδήποτε μπορεί να κατοχυρώσει ένα όνομα domain .uk, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Θα απαιτείται μια διεύθυνση για επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για όσους κατόχους domain ζουν σε άλλη χώρα. Αυτή η διεύθυνση πρέπει να έχει καταχωρηθεί ως διαχειριστική επαφή του ονόματος domain σας. (Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για ονόματα domain .co.uk και .org.uk.)

Δεν είναι δεκτές διευθύνσεις με ταχυδρομικές θυρίδες.

Αυτά τα ονόματα domain μπορούν να αποτελούνται από μέχρι 63 χαρακτήρες, με ελάχιστο τους τρεις χαρακτήρες και μπορούν να περιέχουν γράμματα (a ως z), αριθμούς (0 ως 9) και παύλες (εκτός από την αρχή και το τέλος του ονόματος domain). Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain με ειδικούς χαρακτήρες όπως & και #.

Οι κανόνες κατοχύρωσης των νέων επεκτάσεων domain .uk είναι διαθέσιμοι παρακάτω, στην ενότητα Ποιοι κανόνες δικαιωμάτων δέσμευσης ισχύουν για νέα ονόματα domain .uk;

Ποιοι κανόνες δικαιωμάτων δέσμευσης ισχύουν για νέα ονόματα domain .uk;

Για όσους κατόχους διέθεταν υπάρχοντα ονόματα co.uk, org.uk, me.uk, net.uk, plc.uk ή ltd.uk πριν τις 29 Οκτωβρίου 2013, το όνομα domain τους .uk θα παραμείνει δεσμευμένο δωρεάν έως τις 10 Ιουνίου 2019, εφόσον παραμένει κατοχυρωμένο το υπάρχον όνομα domain.

Για όσους έχουν το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικές καταλήξεις ονόματος domain -- όπως τα www.example.co.uk και www.example.org.uk -- υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εργαλείου αναζήτησης δικαιωμάτων στον ιστότοπο www.dotuklaunch.co.uk, ώστε να διαπιστώσουν ποιος έχει τα δικαιώματα για το όνομα domain www.example.uk.

Όταν ένα domain τρίτου επιπέδου (.co.uk, .org.uk κ.λπ.) είναι κατοχυρωμένο μέσω άλλης εταιρείας και το αντίστοιχο domain δευτέρου επιπέδου (.uk) είναι κατοχυρωμένο μέσω της δικής μας εταιρείας, αυτό θα επισημανθεί για δικαιώματα πρώτης προτεραιότητας λόγω της κατοχύρωσης αλλού του αντίστοιχου domain.

Το μητρώο (Nominet) θα επικοινωνήσει με τον κάτοχο του domain τρίτου επιπέδου μέσω email για να επιβεβαιώσει αν επιθυμεί ή όχι το όνομα domain. Αν δεν το επιθυμεί, θα χρειαστεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στο email ώστε να εξουσιοδοτήσει την αγορά. Θα έχει 7 ημέρες για να εξουσιοδοτήσει την αγορά, αλλιώς η κατοχύρωση δεν θα διεκπεραιωθεί και το όνομα domain δεν θα παρέχει αποτελέσματα.

Σειρά προτεραιότητας για κατόχους δικαιωμάτων:

Πρώτη προτεραιότητα: Όσοι έχουν κατοχυρωμένο ένα domain co.uk πριν τις 29 Οκτ. 13
Δεύτερη προτεραιότητα:
Όσοι έχουν κατοχυρωμένο ένα domain org.uk πριν τις 29 Οκτ. 13
Τρίτη προτεραιότητα:
Όσοι έχουν κατοχυρωμένο ένα domain me.uk πριν τις 29 Οκτ. 13
Τέταρτη προτεραιότητα:
Όσοι έχουν κατοχυρωμένο ένα domain co.uk μεταξύ 29 Οκτ. 13 και 9 Ιουν. 13

Κανόνες δικαιωμάτων δέσμευσης:

 • Όσες νέες κατοχυρώσεις domain .co.uk έγιναν πριν τις 10 Ιουνίου 2014 (εφόσον δεν υπάρχει άλλο ισοδύναμο .org.uk, .me.uk, .net.uk, ltd.uk ή .plc.uk) θα έχουν τα δικαιώματα για το νέο domain .uk.
 • Μετά το λανσάρισμα στις 10 Ιουνίου 2014, οποιεσδήποτε νέες καταχωρήσεις στην οικογένεια ονομάτων .uk (δηλ. .co.uk, .org.uk κ.λπ.) δεν θα αποκτούν πλέον αυτόματα δικαιώματα κατοχύρωσης του νέου domain .uk. Έτσι αυτά τα νέα domain .uk θα είναι διαθέσιμα για κατοχύρωση στους πάντες.
 • Οποιοσδήποτε επιθυμεί ένα νέο domain .uk, για το οποίο δεν υπάρχουν ήδη domain με δικαιώματα, θα μπορεί απλά να κατοχυρώσει το νέο domain .uk.
 • Τα domain πρέπει να είναι συνεχώς κατοχυρωμένα για να διατηρήσουν τα δικαιώματα για το νέο .uk - Αν, ωστόσο, ένα όνομα .co.uk με δικαιώματα δεν ανανεωθεί έως τις 10 Ιουνίου 2014, ανακτά τα δικαιώματά του αν επανακατοχυρωθεί πριν τις 10 Ιουνίου 2014.
 • Αν έχετε το δικαίωμα να κατοχυρώσετε ένα νέο domain .uk, αυτό το δικαίωμα θα μεταβιβαστεί μαζί με το domain αν μεταβιβάσετε το domain σας σε άλλο άτομο, εφόσον παραμένει συνεχώς κατοχυρωμένο.
 • Όλα τα δικαιώματα για νέα domain .uk παύουν να υφίστανται αν ένα υπάρχον domain δεν ανανεωθεί.

Ποιο μητρώο ελέγχει τα ονόματα domain .uk;

H Nominet είναι το μητρώο για τα ονόματα domain .uk.

Για τι χρονικό διάσημα μπορώ να κάνω κατοχύρωση ονομάτων domain .uk;

Μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain .uk για τουλάχιστον ένα έτος και το πολύ 10 έτη.

Πότε ανανεώνονται τα ονόματα domain .uk;

Το όνομα domain σας .uk ανανεώνεται πριν την ημερομηνίας λήξης του. Επιχειρούμε την αυτόματη ανανέωση 14 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν η προσπάθεια ανανέωσης αποτύχει, προσπαθούμε ξανά επτά ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain και άλλη μια φορά μία ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain.

Αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε αυτόματη ανανέωση του ονόματος domain και δεν το ανανεώσετε αυτόματα πριν την τρίτη προσπάθεια χρέωσης, παύει να υφίσταται η δυνατότητα διαχείρισης από τον λογαριασμό σας μέχρι να ανανεωθεί.

Μπορώ να μεταφέρω ονόματα domain .uk στον λογαριασμό μου στην εταιρεία σας;

Ναι. Ωστόσο, η διαδικασία μεταφοράς .uk είναι μια αποκλειστική διαδικασία του μητρώου Nominet.

Για να αρχίσετε μια μεταφορά .uk, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Αγοράστε μια μεταφορά .uk με κόστος $0 από τον ιστότοπό μας.

  Η μεταφορά .uk δεν περιλαμβάνει δωρεάν επέκταση ενός έτους, αφού η μεταφορά είναι δωρεάν.

 • Επικοινωνήστε με τον τρέχοντα καταχωρητή σας και ζητήστε αλλαγή ετικέτας IPS σε GODADDY. Αφού ενημερωθεί, η μεταφορά ολοκληρώνεται αμέσως.

Όταν ολοκληρώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα, θα στείλουμε ένα μήνυμα email στη διεύθυνση email της επαφής κατόχου ή στη διεύθυνση email του κατόχου του λογαριασμού. Θα πρέπει να τηρήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο email για να ξεκινήσετε μια μεταφορά .uk.

Πώς μπορώ να μεταφέρω ονόματα domain .uk από την εταιρεία σας σε άλλον καταχωρητή;

Για να μεταφέρετε ένα όνομα domain .uk σε άλλον καταχωρητή, επικοινωνήστε με την ομάδα μας υποστήριξης και ζητήστε τη μεταφορά και δώστε μας τα εξής στοιχεία:

 • Μια συγκεκριμένη αίτηση για μεταφορά του ονόματος domain. Συμπεριλάβετε το πλήρες όνομα domain στην αίτηση.
 • Το όνομα ετικέτας IPS του νέου σας καταχωρητή.

  Η Nominet εκδίδει μια ετικέτα IPS με διάκριση πεζών-κεφαλαίων για κάθε καταχωρητή, για τη διαχείριση ονομάτων domain .uk. Η μεταφορά ενός ονόματος domain .uk απαιτεί ενημέρωση των στοιχείων της ετικέτας IPS.

 • Πληροφορίες επικύρωσης λογαριασμού (αριθμός λογαριασμού πελάτη ή όνομα χρήστη και το ειδικό σας PIN κλήσεων).

Μπορώ να προσθέσω υπηρεσίες απορρήτου και προστασίας σε ονόματα domain .uk;

Όχι. Η απόρρητη κατοχύρωση και η προστατευμένη κατοχύρωση της Domains By Proxy® δεν διατίθενται προς το παρόν για ονόματα domain .uk.

Μπορώ να προπαραγγείλω ονόματα domain .uk;

Όχι. Δεν υποστηρίζουμε προπαραγγελίες ονομάτων domain .uk.

Μπορώ να μεταφέρω ονόματα domain .uk σε άλλο λογαριασμό στην εταιρεία σας;

Ναι, αλλά υπάρχουν περιορισμοί. Όταν μετακινήσετε ένα όνομα domain, δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, το επώνυμο και την επωνυμία εταιρείας του κατόχου.

Μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία επαφών για ονόματα domain .uk;

Ναι. Για στοιχεία της επαφής κατόχου, ενημερώστε τα πρώτα μέσω της Nominet. Αφού εμφανιστούν τα νέα στοιχεία στη βάση δεδομένων Whois της Nominet, επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας για να ενημερώσετε τα στοιχεία της επαφής και στην εταιρεία μας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης, στο αίτημα ονόματος domain δίδεται κωδικός κατάστασης 254 ("Διαδικασία επικύρωσης δεδομένων .UK"). Για πιο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης επαφών .uk, δείτε

.

Μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας μέσω του Domain Manager. Δείτε Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain για περισσότερες πληροφορίες.

Με τα ονόματα domain .uk, μπορεί να υπάρχει χρέωση για τον τύπο ενημέρωσης στοιχείων επαφών που επιθυμείτε. Δείτε τη Σελίδα μεταβιβάσεων της Nominet για πληροφορίες για τις αλλαγές χωρίς χρέωση ή με χρέωση.

Υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τους nameserver για τα ονόματα domain μου .uk;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε έγκυρους nameserver με τα ονόματα domain .uk. Μπορείτε να καταχωρήσετε το πολύ 10 nameserver ανά όνομα domain.

Ποια είναι η πολιτική επιστροφής χρημάτων για ονόματα domain .uk;

Προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε επιστροφές χρημάτων σε περιπτώσεις ακυρώσεων για domain .uk (κατοχύρωση, αυτόματη ανανέωση και μη αυτόματη ανανέωση).

Υποστηρίζετε DNSSEC για ονόματα domain .uk;

Υποστηρίζουμε DNSSEC για τα ονόματα domain .uk, .co.uk, .me.uk και .org.uk.

Δείτε

για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του DNSSEC για τα ονόματα domain σας .uk, .co.uk, .me.uk και .org.uk και
για πληροφορίες σχετικά με τα πεδία ψηφιακής υπογραφής (DS) που απαιτούνται για αυτό. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πολύ δέκα εγγραφές DS για τα ονόματα domain σας.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνω κάποια καταγγελία;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ukverify@godaddy.com.

Θα απαντούμε στα email σας εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Αν δεν λάβουμε απάντηση από εσάς εντός 10 ημερών, θα θεωρήσουμε ότι η περίπτωση έχει επιλυθεί. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την επίλυση στην καταγγελία σας, μπορείτε να την κλιμακώσετε παρέχοντας μια σαφή περιγραφή και υποβάλλοντάς την ξανά στη διεύθυνση ukverify@godaddy.com.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;