Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Gen 4 VPS & Dedicated Servers Βοήθεια

Compare Gen 4 VPS plans

GoDaddy's Virtual Private Server (VPS) Generation 4 is available in four plans. Each plan is available with two Support Levels: Self-Managed or Fully-Managed. See the tables below to find the plan and Support Level that works best for you - or to see what your existing plan includes.

Note: If you were looking for Generation 4 Dedicated Server plans, we've got those too.

VPS Generation 4 Plans

Feature 1 vCPU 2 vCPU 4 vCPU 8 vCPU
VM Cores 1 2 4 8
RAM Standard plan: 1 GB
High-memory plan: 2 GB
Standard plan: 4 GB
High-memory plan: 8 GB
Standard plan: 8 GB
High-memory plan: 16 GB
Standard plan: 16 GB
High-memory plan: 32 GB
Storage 20 100 200 400
OS Linux only
No control panel
Linux or Windows
(see Support Levels for details)
Backups All plans: Automated and on-demand
IP Addresses All plans: 1 dedicated
SSL certificate All plans: Free for 1st year

VPS Generation 4 Support Levels

Feature Self-Managed Fully-Managed
Control panel None, but can add cPanel/WHM or Plesk at purchase time cPanel/WHM, Plesk
Linux OS options CentOS 7, Ubuntu 16.04 LTS cPanel on CentOS 7, Plesk on Ubuntu 16.04 LTS
Windows OS options Windows 2016 Windows 2016
Monitor/maintain network uptime
DDOS attack prevention at network level
System-level and software-level performance monitoring Paid option
Security patching Paid option
Apache, MySQL, network security support Paid option Limited
cPanel, WHM, Plesk support Paid option Limited
Custom plugin installation, updates, support Paid option Installation only
Website migration from another provider to GoDaddy Paid option Up to 5 sites, 10 GB/site, 1 database/site
Troubleshoot user script errors Paid option Limited
Custom application installation, updates, support Paid option GoDaddy will vet and install only
Database administration Paid option
Server optimization Paid option Limited: No site or script updates)
LAMP stack support Paid option
PHP module installation Paid option
Site backups Paid option
Server optimization Paid option
SSL installation Paid option

More info