Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Συχνές ερωτήσεις για τη μεταφορά ονόματος τομέα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αλλαγών λογαριασμού και μεταφορών;

Με μια αλλαγή λογαριασμού ονόματος τομέα, ένα όνομα τομέα μετακινείται από έναν λογαριασμό σε άλλον, με τον καταχωρητή να παραμένει ο ίδιος. Μια μεταφορά ονόματος τομέα μεταφέρει ένα όνομα τομέα από έναν καταχωρητή σε άλλον.

Πότε να κάνετε αλλαγή λογαριασμού

Χρησιμοποιήστε αλλαγή λογαριασμού στις εξής περιπτώσεις:

  • Θέλετε να μετακινήσετε το όνομα τομέα σας σε άλλο λογαριασμό στον τρέχοντα καταχωρητή σας. Για παράδειγμα, πουλήσατε το όνομα τομέα σας σε κάποιον που έχει λογαριασμό στον ίδιο καταχωρητή με εσάς.
  • Χρειάζεται να αλλάξετε τη διεύθυνση email επικοινωνίας του ονόματος τομέα και δεν έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό όπου βρίσκεται ο τομέας. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός που περιέχει το όνομα τομέα ανήκει σε έναν πρώην υπάλληλο.

Αν έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό — Ξεκινήστε μια αλλαγή λογαριασμού ονόματος τομέα μέσα από τη Διαχείριση Τομέων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μετακίνηση του domain μου σε άλλο λογαριασμό GoDaddy.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό — Συμπληρώστε τη φόρμα αιτήματος αλλαγής λογαριασμού/ενημέρωσης email. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Υποβολή μιας φόρμας αλλαγής λογαριασμού/ενημέρωσης email.

Πότε να χρησιμοποιήσετε μια μεταφορά

Χρησιμοποιήστε μεταφορά ονόματος τομέα στις εξής περιπτώσεις:

  • Πουλήσατε ένα όνομα τομέα σε κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί διαφορετικό καταχωρητή.
  • Αλλάξατε καταχωρητή και θέλετε να μεταφέρετε τα ονόματα τομέων σας στο λογαριασμό σας στον νέο καταχωρητή.

Η μεταφορά ενός ονόματος τομέα διαρκεί έως επτά ημέρες.

Για να μεταφέρετε ένα όνομα τομέα σε εμάς από άλλο καταχωρητή, ξεκινήστε τη διαδικασία από τον λογαριασμό σας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μεταφορά του domain μου στην GoDaddy.

Αν θέλετε να μεταφέρετε ένα όνομα τομέα από εμάς σε κάποιον άλλο καταχωρητή, η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει στον νέο καταχωρητή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μεταφορά του domain μου εκτός της GoDaddy.

Τι να κάνω αφού λύσω ένα σφάλμα με τη μεταφορά μου;

Αφού λύσετε τυχόν θέματα με μεταφορές τομέων, πρέπει να τις επανεκκινήσετε (περισσότερες πληροφορίες).

Μπορώ να στείλω με email τον κωδικό εξουσιοδότησης ενός ληγμένου ονόματος τομέα;

Ναι. Αν θέλετε να μεταφέρετε ένα ληγμένο όνομα τομέα σε άλλο καταχωρητή, μπορείτε να στείλετε τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email της διαχειριστικής επαφής, εφόσον το ληγμένο όνομα τομέα βρίσκεται ακόμα στην περίοδο χάριτος ανανέωσης. Αφού η κατάσταση του ονόματος τομέα περάσει σε κατάσταση ανάκτησης από το μητρώο, δεν θα μπορείτε πλέον να τον μεταφέρετε. Δείτε Λήψη κωδικού εξουσιοδότησης για να μεταφέρω το domain μου εκτός της GoDaddy για οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε ένα όνομα τομέα .au, θα στείλουμε τον κωδικό εξουσιοδότησης στη διεύθυνση email επικοινωνίας του κατόχου.

Μπορώ να μεταφέρω ένα ληγμένο όνομα τομέα;

Ναι. Μπορείτε να μεταφέρετε ένα ληγμένο όνομα τομέα αν βρίσκεται ακόμα εντός της περιόδου χάριτος ανανέωσης του καταχωρητή. Οι περίοδοι χάριτος διαφέρουν ανάλογα με τον καταχωρητή και την επέκταση του ονόματος τομέα. Ωστόσο, αφού η κατάσταση του ονόματος τομέα περάσει σε κατάσταση ανάκτησης από το μητρώο, δεν θα μπορείτε πλέον να τον μεταφέρετε.

Όταν μεταφέρετε ένα όνομα τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος ανανέωσης, έχετε δύο επιλογές:

  • Μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα τομέα σας και, στη συνέχεια, να κάνετε έναρξη της μεταφοράς στον νέο σας καταχωρητή.
  • Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης (αν χρειάζεται) για το ληγμένο όνομα τομέα και, στη συνέχεια, να κάνετε έναρξη της μεταφοράς από τον νέο σας καταχωρητή.

Για ονόματα τομέα κατοχυρωμένα σε εμάς

Αν το όνομα τομέα σας είναι κατοχυρωμένο σε εμάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επαναφορά ληγμένων ονομάτων domain για να ανανεώσετε το όνομα τομέα. Αν το όνομα τομέα δεν αναφέρεται στη σελίδα Ανάκτηση ληγμένων τομέων, έχει περάσει στην κατάσταση ανάκτησης από το μητρώο και δεν είναι πλέον δυνατή η ανανέωση και η μεταφορά του.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο Λήψη κωδικού εξουσιοδότησης για να μεταφέρω το domain μου εκτός της GoDaddy για να λάβετε έναν κωδικό εξουσιοδότησης για τον νέο σας καταχωρητή.

Για ονόματα τομέα κατοχυρωμένα αλλού

Αν το όνομα τομέα σας είναι κατοχυρωμένο αλλού, επικοινωνήστε με τον τρέχοντα καταχωρητή σας για οδηγίες ανανέωσης ή για να λάβετε έναν κωδικό εξουσιοδότησης. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τη μεταφορά από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προετοιμασία για τη μεταφορά ονομάτων domain στην GoDaddy και Μεταφορά του domain μου στην GoDaddy.

Αν δεν μεταφέρετε το ληγμένο σας όνομα τομέα εντός της περιόδου χάριτος ανανέωσης, ο τρέχων καταχωρητής σας μπορεί να αποδεσμεύσει το όνομα τομέα κοντά στο τέλος της περιόδου χάριτος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν ανανεώσετε το όνομα τομέα σας πριν λήξει η περίοδος χάριτος, κινδυνεύετε να το χάσετε από κάποιον άλλο καταχωρητή.

Πώς μπορώ να λάβω έναν κωδικό εξουσιοδότησης για να μεταφέρω το όνομα τομέα μου σε εσάς;

Εφόσον μεταβιβάζετε κάποιο όνομα τομέα σε εμάς, ενδέχεται να χρειαστείτε κωδικό εξουσιοδότησης (γνωστός, επίσης, ως κωδικός EPP ή κλειδί μεταφοράς) από τον υφιστάμενο καταχωρητή σας.

Ορισμένοι καταχωρητές αναφέρουν τον κωδικό εξουσιοδότησης στο λογαριασμό που διατηρείτε σε αυτούς, ενώ άλλοι σας τον αποστέλλουν κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση email της διαχειριστικής επαφής που αντιστοιχεί στο όνομα του τομέα σας. Εφόσον διαθέτετε κάποιο όνομα τομέα .au, τότε θα σας αποστείλουμε τα στοιχεία που αφορούν στη μεταβίβαση στη διεύθυνση email της επαφής που αντιστοιχεί στον κάτοχό του.

Επικοινωνήστε με τον τρέχοντα καταχωρητή σας, προκειμένου να αποκτήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες επεκτάσεις ονομάτων τομέων, κυρίως τομείς ανωτάτου επιπέδου (δηλ. TLD) με κωδικό χωρών, δεν απαιτούν κωδικούς εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Μεταφορά του domain μου στην GoDaddy.

Τι να κάνω αν δεν έχω τον κωδικό εξουσιοδότησης για τη μεταφορά μου;

Θα χρειαστεί να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον τρέχοντα καταχωρητή. Αν δεν τον έχετε ακόμα, μην ανησυχείτε. Μπορείτε πάντα να μας τον δώσετε αφού υποβάλετε το αίτημα για τη μεταφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.