Βοήθεια

Επαγγελματικό email Βοήθεια

Thunderbirdにメールを追加する


MacまたはWindows PCのThunderbirdにプロフェッショナルメールのアカウントを追加します。そうすれば、お使いのコンピュータでビジネスメールの送受信ができるようになります。

 1. Thunderbirdを開きます。新しいアカウント作成の「メール」を選びます。
  「新しいアカウント作成」の「メール」を選ぶ
 2. あなたのお名前メールアドレスおよびパスワードを入力します。
  あなたのお名前、メールアドレスおよびパスワードを入力
 3. 続ける」を選択します。
  「続ける」を選択
 4. IMAP (リモートフォルダ)」、「完了」の順に選びます。(または、POP3でメールを設定することもできます。)
  「IMAP」を選んで、「完了」をクリック

トラブルシューティング

Thunderbirdがメールアカウントを検出できない場合は、「手動設定」を選びます。サーバーとポートの設定を確認します:

 • サーバのホスト名(受信サーバ): imap.secureserver.net
 • ポート番号(受信用):993 (SSL/TLS)
 • サーバのホスト名(送信サーバ): smtpout.secureserver.net
 • ポート番号(送信用):465 (SSL/TLS) または587 (SSL/TLS)

サーバのホスト名とポート番号を編集する


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.