Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Τι είναι ένα ενδιάμεσο πιστοποιητικό;

Τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται ως αντικαταστάτες του πιστοποιητικού ρίζας μας. Χρησιμοποιούμε τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά ως αντιπροσωπευτικά πιστοποιητικά, γιατί πρέπει να διατηρούμε το πιστοποιητικά ρίζας μας πίσω από αρκετά επίπεδα ασφαλείας, διασφαλίζοντας έτσι ότι η πρόσβαση στα κλειδιά του θα είναι απολύτως ανέφικτη.

Ωστόσο, επειδή το ίδιο το πιστοποιητικό ρίζας έχει υπογράψει το ενδιάμεσο πιστοποιητικό, το ενδιάμεσο πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή των SSL των πελατών μας χωρίς να διασπαστεί η "αλυσίδα εμπιστοσύνης".

Εγκατάσταση ενδιάμεσων πιστοποιητικών

Αφού εκδοθεί το πιστοποιητικό σας SSL, θα λάβετε ένα email με μια σύνδεση για λήψη του υπογεγραμμένου πιστοποιητικού σας και των ενδιάμεσων πιστοποιητικών μας.

Ο τρόπος εγκατάστασης των πιστοποιητικών εξαρτάται από το λογισμικό server που χρησιμοποιείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση ενός πακέτου ενδιάμεσων πιστοποιητικών. Ωστόσο, για ορισμένους τύπους server, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των δύο ενδιάμεσων πιστοποιητικών μεμονωμένα. Ανατρέξτε στο Εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL μου για τη συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Όλα τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά και τα πακέτα πιστοποιητικών μας είναι επίσης διαθέσιμα από το αποθετήριο.

Σημείωση: Αν δεν εγκαταστήσετε τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά με το εκδοθέν σας πιστοποιητικό SSL, ίσως να μην μπορεί να προσδιοριστεί η αλυσίδα εμπιστοσύνης του πιστοποιητικού. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι επισκέπτες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας, ίσως να λάβουν ένα σφάλμα "Προειδοποίησης ασφαλείας" που θα επισημαίνει ότι "Το πιστοποιητικό ασφαλείας έχει εκδοθεί από μια εταιρεία που δεν έχετε επιλέξει να εμπιστεύεστε…" Αν δουν αυτή την προειδοποίηση, οι πιθανοί πελάτες θα αποφασίσουν πιθανότατα να συνεργαστούν με άλλη επιχείρηση.