Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Τι είναι ένα πιστοποιητικό SSL πολλών domain (UCC);

Ένα πιστοποιητικό SSL Unified Communications Certificate (UCC) είναι ένα πιστοποιητικό που προστατεύει πολλά domain και δευτερεύοντα domain. Τα πιστοποιητικά UCC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα φιλοξενίας της GoDaddy για την προστασία πολλών ιστότοπων.

Είναι ιδανικά για Microsoft® Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 και Microsoft Live® Communications Server.

Ενώ οι πληροφορίες σφραγίδας ιστότοπου και "Έκδοσης σε" του πιστοποιητικού θα εμφανίζουν μόνο το όνομα κύριου domain, όλα τα domain και τα δευτερεύοντα domain θα εμφανίζονται στο ίδιο πιστοποιητικό. Αν δεν επιθυμείτε οι ιστότοποί σας να εμφανίζονται συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοιου τύπου πιστοποιητικό.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αναβαθμίσετε ένα UCC ώστε να συμπεριλάβει κι άλλα ονόματα. Αν χρησιμοποιείτε όλες τις υποδοχές που είναι διαθέσιμες στο τρέχον πιστοποιητικό σας UCC, και πρέπει να καλύψετε ένα άλλο domain, θα πρέπει να αγοράσετε ένα νέο πιστοποιητικό για να προσθέσετε ένα άλλο όνομα domain.

Επόμενο βήμα

Περισσότερες πληροφορίες