Domain Βοήθεια

Τι είναι το DNSSEC;

Το DNSSEC είναι μια προηγμένη λειτουργία του DNS που προσθέτει επιπλέον ασφάλεια στο DNS σας. Θα λάβετε 5 δωρεάν μονάδες DNSSEC στον λογαριασμός σας GoDaddy και μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε domain χρησιμοποιώντας GoDaddy. Για να προστατέψετε περισσότερα domain, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε Premium DNS για επιπλέον μονάδες DNSSEC.

Σημείωση: Αν το domain σας είναι κατοχυρωμένο μέσω της GoDaddy, αλλά δεν χρησιμοποιεί τους nameserver μας, μπορείτε να προσθέσετε εγγραφές DS στο domain σας.

Επιλέξτε μια ερώτηση για να δείτε την απάντησή της:

Τι είναι το DNSSEC;

DNSSEC σημαίνει Domain Name System Security Extensions (επεκτάσεις ασφάλειας συστήματος ονομάτων domain). Είναι ένα πρωτόκολλο ασφάλειας που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στο Domain Name System (DNS) — τη λίστα επαφών του internet. Το DNSSEC υπογράφει ψηφιακά τις εγγραφές DNS για να εξασφαλίσει ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ή πλαστογραφηθεί κατά τη μεταφορά. Το DNSSEC βοηθά στην αποτροπή της ανακατεύθυνσης επισκεπτών στο internet προς κακόβουλους ιστότοπους, όπως ιστότοπους ηλεκτρονικού "ψαρέματος", από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Γιατί είναι σημαντικό το DNSSEC;

Το DNSSEC βοηθά στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας του DNS. Χωρίς το DNSSEC, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να μεταχειριστούν τις εγγραφές DNS και να ανακατευθύνουν τους επισκέπτες στο internet προς κακόβουλους ιστότοπους, μια ενέργεια που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κλοπή ταυτοτήτων, οικονομικές απώλειες ή άλλα είδη κυβερνοεγκλήματος. Το DNSSEC βοηθά στην αποτροπή επιθέσεων αυτού του είδους και παρέχει σε όλους μια πιο ασφαλή εμπειρία στο internet.

Πώς λειτουργεί το DNSSEC;

Το DNSSEC λειτουργεί χρησιμοποιώντας κλειδιά για την ψηφιακή υπογραφή των εγγραφών DNS. Αυτά τα κλειδιά δημιουργούν μια αξιόπιστη αλυσίδα μέσω του συστήματος DNS που εξασφαλίζει ότι οι εγγραφές DNS που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν στο DNS που παρέχεται στο αρχείο ζώνης του domain στους nameserver.

Επιστροφή στην αρχή

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το DNSSEC για το domain μου;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το DNSSEC για τα domain που χρησιμοποιούν nameserver της GoDaddy και θα αναλάβουμε εμείς τη διαδικασία υπογραφής ζωνών εκ μέρους σας. Θα λάβετε 5 δωρεάν μονάδες DNSSEC στον λογαριασμός σας GoDaddy και μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε domain χρησιμοποιώντας GoDaddy. Για να προστατέψετε περισσότερα domain, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε Premium DNS για επιπλέον μονάδες Domain.

Αν το domain σας δεν χρησιμοποιεί nameserver της GoDaddy, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε το DNSSEC μέσω του παρόχου DNS σας. Οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μητρώο του domain σας και τον πάροχο DNS σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο DNS σας για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και όταν ρυθμίσετε το DNSSEC μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα τις εγγραφές DS στα domain σας που έχετε κατοχυρώσει μέσω της GoDaddy.

Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του DNSSEC;

Το DNSSEC προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, βελτιωμένο απόρρητο και καλύτερη προστασία απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις. Οι ψηφιακά υπογεγραμμένες εγγραφές DNS βοηθούν στην αποτροπή πλαστογράφησης του DNS, παραποίησης της cache και άλλων τύπων επιθέσεων κατά του DNS. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι οι χρήστες του internet κατευθύνονται στους σωστούς ιστότοπους και ότι τα δεδομένα τους παραμένουν ασφαλή. Το DNSSEC παρέχει επίσης βελτιωμένο απόρρητο, αποτρέποντας την κατάχρηση ερωτημάτων DNS από τρίτους.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του DNSSEC;

Ορισμένοι περιορισμοί είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα, οι μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους και η περιορισμένη υποστήριξη από ορισμένους παρόχους DNS. Για την υλοποίηση του DNSSEC απαιτείται πρόσθετη υποδομή, όπως η διαχείριση κλειδιών, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο για τους μικρότερους οργανισμούς με περιορισμένους πόρους. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι πάροχοι DNS το DNSSEC, κάτι που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητά του.

Επιστροφή στην αρχή

Πώς μπορεί το DNSSEC να επηρεάσει την απόδοση του DNS;

Το DNSSEC αυξάνει τον χρόνο επεξεργασίας και τον φόρτο στο δίκτυο καθώς απαιτεί πρόσθετα βήματα για την επαλήθευση των εγγραφών DNS, κάτι που μπορεί να μειώσει την ταχύτητα ανάλυσης του DNS. Το μεγαλύτερο μέγεθος των υπογεγραμμένων εγγραφών DNS μπορεί να αυξήσει τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται στο δίκτυο και να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους λήψης. Αυτές οι επιδράσεις στην απόδοση είναι συνήθως μικρές και ωχριούν μπροστά στα οφέλη της αυξημένης ασφάλειας.

Πώς μπορώ να ελέγξω αν το DNSSEC υπάρχει σε ένα domain και αν έχει ρυθμιστεί σωστά;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό εργαλείο για να ελέγξετε την κατάσταση του DNSSEC σε ένα domain, όπως τα DNSViz, Verisign DNSSEC Debugger και ZoneCheck. Καταχωρήστε το domain που θέλετε να ελέγξετε και περιμένετε μέχρι να δημιουργηθεί μια αναφορά από το εργαλείο. Η αναφορά θα σας ενημερώσει αν το domain διαθέτει ενεργό DNSSEC. Αν το DNSSEC είναι ενεργό, η αναφορά θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα κλειδιά και τις υπογραφές του DNSSEC για το domain.

Σημείωση: Η GoDaddy δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη για τέτοιου είδους εργαλεία και δεν είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που αυτά παρέχουν.

Δεν υπάρχει κάποια οπτική ένδειξη για τους ιστότοπους που προστατεύονται από το DNSSEC, όπως είναι το εικονίδιο λουκέτου που υποδεικνύει ότι ένας ιστότοπος είναι προστατευμένος με SSL. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν ένας ιστότοπος έχει ενεργοποιημένο το DNSSEC, δεν θα παρατηρήσετε τίποτα. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και το DNS δεν λειτουργεί σωστά, θα λάβετε ένα μήνυμα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιστροφή στην αρχή

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω προβλήματα του DNSSEC;

Τα περισσότερα προβλήματα του DNSSEC θα σχετίζονται με τις ψηφιακές υπογραφές που είναι αποθηκευμένες στους nameserver του domain. Αν οι εγγραφές DS δεν αντιστοιχούν σε αυτές τις ψηφιακές υπογραφές, το domain δεν μπορεί να αναλυθεί σωστά.

Αν χρησιμοποιείτε nameserver της GoDaddy, θα εξασφαλίσουμε ότι οι ψηφιακές υπογραφές και οι εγγραφές DS έχουν ρυθμιστεί σωστά. Αν δεν χρησιμοποιείτε nameserver της GoDaddy, θα χρειαστεί να εξετάσετε τις ρυθμίσεις σας σε συνεργασία με τον πάροχο του DNS στον οποίο έγινε η αρχική ρύθμιση του DNSSEC.

Είναι το DNSSEC απαραίτητο για τον ιστότοπο ή τον οργανισμό μου;

Το DNSSEC δεν είναι απαραίτητο για κάθε ιστότοπο ή οργανισμό, ωστόσο η χρήση του συνιστάται για ιστότοπους που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες ή αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο από κυβερνοεπιθέσεις. Το DNSSEC βοηθά στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας του DNS, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για οργανισμούς που χειρίζονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ιατρικούς φακέλους ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Ορισμένοι κλάδοι ή ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να διαθέτουν συγκεκριμένες κανονιστικές απαιτήσεις για τη χρήση του DNSSEC.

Γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι το DNSSEC;

Η υλοποίηση απαιτεί κόπο, συναίνεση και έξοδα (πολλές φορές σημαντικά) σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υλοποίηση προχωρά σταθερά, με μία επέκταση ονόματος domain και το αντίστοιχο μητρώο κάθε φορά. Καθώς κάθε επέκταση αποκτά τη δυνατότητα χρήσης DNSSEC, θα είμαστε στη διάθεσή σας για να υποστηρίζουμε την προσπάθεια για όσα ονόματα domain είναι κατοχυρωμένα μέσω της GoDaddy.

Επιστροφή στην αρχή

Σχετικά βήματα

Περισσότερες πληροφορίες