Τι είναι το πιστοποιητικό SSL;

Αυτό το βίντεο και οι πληροφορίες αποκάτω εξηγούν τι είναι το SSL, πώς λειτουργεί και γιατί είναι σημαντικό.

Ένα πιστοποιητικό SSL (Secure Sockets Layer) είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που κάνει έλεγχο της ταυτότητας ενός ιστότοπου και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που στέλνονται στον server μέσω της τεχνολογίας SSL. Κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία κωδικοποίησης δεδομένων σε μορφή που δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και η οποία μπορεί να επανέλθει σε αναγνώσιμη μορφή μόνο με χρήση του κατάλληλου κλειδιού αποκρυπτογράφησης.

Ένα πιστοποιητικό λειτουργεί ως ηλεκτρονικό "διαβατήριο" το οποίο πιστοποιεί τα διαπιστευτήρια μιας online οντότητας για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο web. Όταν κάποιος χρήστης του διαδικτύου επιχειρεί να αποστείλει εμπιστευτικές πληροφορίες σε server στο web, ο browser του χρήστη προσπελαύνει το ψηφιακό πιστοποιητικό του server και πραγματοποιεί ασφαλή σύνδεση.

Ένα πιστοποιητικό SSL περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού
  • Σειριακό αριθμό του πιστοποιητικού και ημερομηνία λήξης
  • Αντίγραφο του δημοσίου κλειδιού του κατόχου του πιστοποιητικού
  • Ψηφιακή υπογραφή της αρχής έκδοσης του πιστοποιητικού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πιστοποιητικών SSLs, δείτε Εγκατάσταση πιστοποιητικών SSL.

Μπορείτε να δείτε την επιλεξιμότητα διαφορετικών προϊόντων για πιστοποιητικά SSL τρίτων (εκτός GoDaddy) εδώ.

Για να μάθετε πληροφορίες προϊόντος, ανατρέξτε στη σελίδα μας Πιστοποιητικό SSL.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;