Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Τι είναι το πιστοποιητικό SSL με μπαλαντέρ;

Τα πιστοποιητικά SSL με μπαλαντέρ προστατεύουν το URL του ιστότοπού σας και έναν απεριόριστο αριθμό δευτερευόντων domain του. Για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό με μπαλαντέρ μπορεί να προστατεύει τα www.coolexample.com, blog.coolexample.com και store.coolexample.com.

Τα πιστοποιητικά με μπαλαντέρ προστατεύουν το κοινό όνομα και όλα τα δευτερεύοντα domain στο επίπεδο που καθορίζετε όταν υποβάλλετε το αίτημά σας. Προσθέστε απλώς έναν αστερίσκο (*) στην περιοχή των δευτερευόντων domain, αριστερά του κοινού ονόματος.

Παραδείγματα

Αν ζητήσετε το πιστοποιητικό σας για το *.coolexample.com, μπορείτε να προστατεύετε τα εξής:

  • coolexample.com
  • www.coolexample.com
  • photos.coolexample.com
  • blog.coolexample.com

Αν ζητήσετε το πιστοποιητικό σας για το *.www.coolexample.com, μπορείτε να προστατεύετε τα εξής:

  • www.coolexample.com
  • mail.www.coolexample.com
  • photos.www.coolexample.com
  • blog.www.coolexample.com

Τα πιστοποιητικά με μπαλαντέρ προστατεύουν τους ιστότοπους όπως ακριβώς τα κανονικά πιστοποιητικά SSL και η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται με τις ίδιες μεθόδους επικύρωσης. Ωστόσο, ορισμένοι web server μπορεί να χρειάζονται μια μοναδική διεύθυνση IP για κάθε δευτερεύον domain στο πιστοποιητικό με μπαλαντέρ.

Επόμενο βήμα