Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Τι εμφανίζεται στον κατάλογο WHOIS;

Για όλα τα domain που πληρούν τις προϋποθέσειςκαι είναι κατοχυρωμένα μέσω της GoDaddy, όλα τα στοιχεία επαφών του domain τους αντικαθίστανται αυτόματα με στοιχεία εκπροσώπου μέσω του παρόχου υπηρεσιών απορρήτου μας, της Domains By Proxy®. Όταν κατοχυρώνεται ένα όνομα domain, η Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ή ICANN, απαιτεί να συλλέγουμε τα στοιχεία επαφών του ατόμου ή της επιχείρησης που κάνει κατοχύρωση του ονόματος domain, δηλαδή του κατόχου ή κυρίου του domain. Τα στοιχεία των επαφών σας θα συνεχίσουν να συνδέονται με το domain, ωστόσο θα χρησιμοποιούνται στοιχεία εκπροσώπου στο Μητρώο και στον κατάλογο WHOIS της GoDaddy. Η υπηρεσία Domains By Proxy® δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένες domain.

Όνομα domain: Το όνομα domain
Στοιχεία μητρώου: Το μητρώο για το domain
Ημερομηνία ενημέρωσης: Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του domain
Ημερομηνία δημιουργίας: Η ημερομηνία κατά την οποία κατοχυρώθηκε αρχικά το domain
Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία λήξης του domain
Στοιχεία καταχωρητή: Ο καταχωρητής όπου είναι κατοχυρωμένο το domain
Όνομα κατόχου: Απόρρητη κατοχύρωση
Οργανισμός κατόχου: Domains By Proxy, LLC
Οδός κατόχου: 2155 E GoDaddy Way
Πόλη κατόχου: Tempe
Νομός/Επαρχία κατόχου: Arizona
Ταχυδρομικός κώδικας κατόχου: 85284
Χώρα κατόχου: Η.Π.Α.
Αρ. τηλεφώνου κατόχου: +1.4806242599
Αρ. φαξ κατόχου: +1.4806242598
Email κατόχου: το όνομα domain @domainsbyproxy.com

Όνομα domain: Το όνομα domain
Στοιχεία μητρώου: Το μητρώο για το domain
Ημερομηνία ενημέρωσης: Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του domain
Ημερομηνία δημιουργίας: Η ημερομηνία κατά την οποία κατοχυρώθηκε αρχικά το domain
Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία λήξης του domain
Στοιχεία καταχωρητή: Ο καταχωρητής όπου είναι κατοχυρωμένο το domain
Όνομα διαχειριστικής επαφής: Απόρρητη κατοχύρωση
Οργανισμός διαχειριστικής επαφής: Domains By Proxy, LLC
Οδός διαχειριστικής επαφής: 2155 E GoDaddy Way
Πόλη διαχειριστικής επαφής: Tempe
Νομός ή επαρχία διαχειριστικής επαφής: Arizona
Ταχυδρομικός κώδικας διαχειριστικής επαφής: 85284
Χώρα διαχειριστικής επαφής: Η.Π.Α.
Τηλέφωνο διαχειριστικής επαφής: +1.4806242599
Φαξ διαχειριστικής επαφής: +1.4806242598
Email διαχειριστικής επαφής: το όνομα domain @domainsbyproxy.com

Όνομα domain: Το όνομα domain
Στοιχεία μητρώου: Το μητρώο για το domain
Ημερομηνία ενημέρωσης: Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του domain
Ημερομηνία δημιουργίας: Η ημερομηνία κατά την οποία κατοχυρώθηκε αρχικά το domain
Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία λήξης του domain
Στοιχεία καταχωρητή: Ο καταχωρητής όπου είναι κατοχυρωμένο το domain
Όνομα τεχνικής επαφής: Απόρρητη κατοχύρωση
Οργανισμός τεχνικής επαφής: Domains By Proxy, LLC
Οδός τεχνικής επαφής: 2155 E GoDaddy Way
Πόλη τεχνικής επαφής: Tempe
Νομός ή επαρχία τεχνικής επαφής: Arizona
Ταχυδρομικός κώδικας τεχνικής επαφής: 85284
Χώρα τεχνικής επαφής: Η.Π.Α.
Τηλέφωνο τεχνικής επαφής: +1.4806242599
Φαξ τεχνικής επαφής: +1.4806242598
Email τεχνικής επαφής: το όνομα domain @domainsbyproxy.com

Όνομα domain: Το όνομα domain
Στοιχεία μητρώου: Το μητρώο για το domain
Ημερομηνία ενημέρωσης: Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του domain
Ημερομηνία δημιουργίας: Η ημερομηνία κατά την οποία κατοχυρώθηκε αρχικά το domain
Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία λήξης του domain
Στοιχεία καταχωρητή: Ο καταχωρητής όπου είναι κατοχυρωμένο το domain
Όνομα επαφής τιμολόγησης: Απόρρητη κατοχύρωση
Οργανισμός επαφής τιμολόγησης: Domains By Proxy, LLC
Οδός επαφής τιμολόγησης: 2155 E GoDaddy Way
Πόλη επαφής τιμολόγησης: Tempe
Νομός/επαρχία επαφής τιμολόγησης: Arizona
Ταχυδρομικός κώδικας επαφής τιμολόγησης: 85284
Χώρα επαφής τιμολόγησης: Η.Π.Α.
Τηλέφωνο επαφής τιμολόγησης: +1.4806242599
Φαξ επαφής τιμολόγησης: +1.4806242598
Email επαφής τιμολόγησης: το όνομα domain @domainsbyproxy.com

Σχετικά βήματα

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ορισμένα domain δεν είναι επιλέξιμα για προστασία απορρήτου, λόγω περιορισμών του μητρώου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ορισμένα domain κωδικών χωρών. Ανατρέξτε στη Σύμβαση κατοχύρωσης ονομάτων domain για λεπτομέρειες.
  • Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα στοιχεία επαφών που έχετε στις ενότητες τεχνικής και διαχειριστικής επαφής του domain.
  • Αν αποφασίσατε να κάνετε χρήση της Πολιτικής εξαίρεσης από το WHOIS της Nominet, η ορατότητα των στοιχείων επικοινωνίας σας θα καθορίζεται από αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα των ρυθμίσεων προστασίας απορρήτου για το domain σας στην GoDaddy.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας WHOIS δεν θα γίνονται διαθέσιμα μέσω πόντων αυτοματοποιημένων μαζικών αναζητήσεων μέσω της θύρας 43.
  • Η GoDaddy δεν ελέγχει τις πληροφορίες που εμφανίζει ο κατάλογος WHOIS τρίτων.