Τι σημαίνει η επιστροφή του μηνύματος αλληλογραφίας μου;

Όταν ένας server αλληλογραφίας δεν μπορεί να στείλει ή να παραδώσει ένα μήνυμα, δημιουργεί ένα μήνυμα "επιστρεφόμενου μηνύματος" που περιγράφει τι συνέβη και περιλαμβάνει την αιτία της αποτυχίας.

Αν λάβετε επιστρεφόμενο μήνυμα, μπορείτε να διασταυρώσετε τον κωδικό σφάλματός του με τις πληροφορίες που ακολουθούν για να διαπιστώσετε τι προκάλεσε το πρόβλημα και πώς μπορεί να επιλυθεί.

Αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποιούν το domain coolexample.com και τη διεύθυνση email holly@ σε αυτό — θα χρειαστεί να τα αντικαταστήσετε με τα δικά σας στοιχεία.

Ακολουθούν τα πιο συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος επιστροφής μηνυμάτων:

Χρησιμοποιήστε το Ctrl + F για να βρείτε λέξεις-κλειδιά.

Συνήθεις επιστροφές μηνυμάτων email

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
421 Προσωρινά μη διαθέσιμος server. Προσπαθήστε πάλι αργότερα. IB101 Αυτή η ουρά email έχει μεγαλύτερο όγκο email από τον συνηθισμένο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Επιστροφές μηνυμάτων που σχετίζονται με τον αποστολέα

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
Όριο αποθήκευσης λογαριασμού Ο λογαριασμός του αποδέκτη εξάντλησε το όριο αποθήκευσής του και δεν μπορεί να λάβει email προς το παρόν. Ο αποδέκτης πρέπει να εκκαθαρίσει τον φάκελο παραλαβής, ώστε να κάνει χώρο για περισσότερα εισερχόμενα email.
Ο λογαριασμός δεν υπάρχει Η διεύθυνση email προς την οποία έστειλε ο αποστολέας δεν υπάρχει. Επαληθεύστε ότι η διεύθυνση email του αποδέκτη καταχωρήθηκε σωστά.
Απενεργοποιημένος λογαριασμός Ο λογαριασμός του αποδέκτη υπάρχει αλλά η δυνατότητά του να λαμβάνει αλληλογραφία έχει απενεργοποιηθεί. Συνήθως, αυτοί οι λογαριασμοί παραμένουν μόνιμα απενεργοποιημένοι, μπορείτε ωστόσο να δοκιμάσετε να επαναλάβετε την αποστολή του email αργότερα.
Λήξη χρονικού ορίου παράδοσης Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Αυτό το μήνυμα κάνει κύκλους. Περιέχει ήδη τη γραμμή μου Παραδόθηκε σε. (#5.4.6) Ο λογαριασμός του αποδέκτη προωθεί το μήνυμα και το εξαναγκάζει να κάνει κύκλους. Αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι ο αποδέκτης διαθέτει δύο διευθύνσεις και η μία κάνει προώθηση στην άλλη. Θα χρειαστεί ο αποδέκτης να διορθώσει τις ρυθμίσεις προώθησής του.

Επιστροφές μηνυμάτων λόγω μη έγκυρου παραλήπτη

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
550 Ο παραλήπτης δεν βρέθηκε. Ο παραλήπτης δεν είναι έγκυρη διεύθυνση email. Αφαιρέστε τον μη έγκυρο παραλήπτη από το email σας.
451 Λυπούμαι, δεν μπόρεσα να αποκαταστήσω σύνδεση SMTP. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω ξανά, αυτό το μήνυμα έχει παραμείνει στην ουρά για πάρα πολύ χρόνο.
  • Η διεύθυνση email του αποδέκτη έχει γραφτεί λάθος
  • Ή ο πάροχος email του αποδέκτη έχει αποκλείσει την αποστολή από αυτή τη διεύθυνση.
  • Ελέγξτε τη διεύθυνση email για τυχόν σφάλματα.
  • Αν χρησιμοποιείτε AOL, ελέγξτε πώς να καταργήσετε τον αποκλεισμό των email.
  • Αν κάνετε αποστολή σε μια ομάδα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με κάθε διεύθυνση μεμονωμένα, ώστε να προσδιορίσετε από ποιον αποδέκτη προέρχεται το σφάλμα.

Επιστροφές μηνυμάτων λόγω αποστολέα

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
535 Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος ταυτότητας σε IBSMTP Servers. IB401 Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος ταυτότητας στα εισερχόμενα μηνύματα. Μην προσπαθήσετε να κάνετε έλεγχο ταυτότητας όταν στέλνετε μηνύματα σε αυτό τον server.
550 holly@coolexample.com Δεν επιτρέπονται κενές διευθύνσεις Από:. Καταχωρήστε μια έγκυρη διεύθυνση Από. IB501 Η διεύθυνση "από" του μηνύματος email είναι κενή. Προσθέστε μια έγκυρη διεύθυνση "από" και προσπαθήστε να στείλετε ξανά το email.
550 holly@coolexample.com Οι διευθύνσεις IP δεν επιτρέπονται ως διεύθυνση Από:. Καταχωρήστε μια έγκυρη διεύθυνση Από. IB502 Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων email "από" μια διεύθυνση IP. Προσθέστε μια έγκυρη διεύθυνση "από" και προσπαθήστε να στείλετε ξανά το email.
550 coolexample.com Το domain Από: είναι μη έγκυρος. Καταχωρήστε μια έγκυρη διεύθυνση Από: IB506 Το domain δεν έχει έγκυρες εγγραφές MX, διεύθυνση IP ή υπήρχαν θέματα με την αναζήτηση DNS κατά την αποστολή του email. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε αποστολή από ένα έγκυρο domain. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το domain έχει έγκυρες εγγραφές DNS κάνοντας μια εξωτερική αναζήτηση DNS. Αν τα στοιχεία DNS δεν είναι έγκυρα, πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσετε να ξαναστείλετε το email.
550 holly@coolexample.com Μη έγκυρη εγγραφή SPF. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας SPF και προσπαθήστε ξανά. IB508 Το domain της διεύθυνσης αποστολής του email έχει εγγραφή SPF που δεν εξουσιοδοτεί την αποστολή email από το domain μέσω του email server που κάνει την αποστολή. Τροποποιήστε την εγγραφή SPF ώστε να περιλαμβάνει και τον server από τον οποίο προσπαθείτε να στείλετε ή καταργήστε εντελώς την εγγραφή SPF του domain.
421 Απορρίφθηκε προσωρινά. Το αντίστροφο DNS για αυτή την IP απέτυχε. IB108 Η διεύθυνση IP που προσπαθεί να στείλει μηνύματα δεν διαθέτει καταχώρηση αντίστροφου DNS ή η αναζήτηση DNS απέτυχε. Επαληθεύστε ότι η διεύθυνση IP αποστολής διαθέτει καταχώρηση αντίστροφου DNS πριν επαναλάβετε την αποστολή του email.

Επιστροφές μηνυμάτων λόγω περιεχομένου

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
552 Αυτό το μήνυμα απορρίφθηκε λόγω περιεχομένου που θεωρείται από την κοινότητα του Internet ότι είναι spam. IB212 Το μήνυμα email περιέχει μια σύνδεση, ένα συνημμένο ή ένα μοτίβο που ανιχνεύθηκε ως spam από τα φίλτρα μας. Συμπεριλάβετε μια επιλογή για δήλωση της επιθυμίας μη λήψης των μηνυμάτων σας email. Στη συνέχεια, ελέγξτε τις λίστες αποστολής σας και βεβαιωθείτε ότι στέλνετε μόνο σε όσους παραλήπτες έχουν επιλέξει να δηλώσουν την επιθυμία λήψης των μηνυμάτων σας. Αν πιστεύετε ότι αυτό το μήνυμα επισημάνθηκε εσφαλμένα ως spam, φροντίστε να εξασφαλίσετε ένα αντίγραφο του αρχικού μηνύματος που προσπαθήσατε να στείλετε και επικοινωνήστε με την υποστήριξη.
552 Απορρίφθηκε μήνυμα μολυσμένο με ιό. IB705 Το μήνυμα email περιέχει μια σύνδεση, ένα συνημμένο ή ένα μοτίβο που ανιχνεύθηκε ως πιθανός ιός από τα φίλτρα μας. Συμπεριλάβετε μια επιλογή για δήλωση της επιθυμίας μη λήψης των μηνυμάτων σας email. Στη συνέχεια, ελέγξτε τις λίστες αποστολής σας και βεβαιωθείτε ότι στέλνετε μόνο σε όσους παραλήπτες έχουν επιλέξει να δηλώσουν την επιθυμία λήψης των μηνυμάτων σας. Αν πιστεύετε ότι αυτό το μήνυμα επισημάνθηκε εσφαλμένα ως spam, φροντίστε να εξασφαλίσετε ένα αντίγραφο του αρχικού μηνύματος που προσπαθήσατε να στείλετε και επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Επιστροφές μηνυμάτων περιορισμένου ρυθμού αποστολής

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
452 Αυτό το μήνυμα περιλαμβάνει πάρα πολλούς παραλήπτες. Μειώστε τον αριθμό των παραληπτών και προσπαθήστε πάλι. IB605 Το μήνυμα προσπάθησε να σταλεί σε πάρα πολλούς παραλήπτες. Μειώστε τον αριθμό παραληπτών και προσπαθήστε ξανά.
421 Η σύνδεση απορρίφθηκε, πάρα πολλές συνεδρίες από αυτή την IP. Μειώστε τον αριθμό ταυτόχρονων συνεδριών. IB007 Αυτή η διεύθυνση IP έχει προς το παρόν πάρα πολλές ανοικτές συνεδρίες. Μειώστε τον αριθμό ανοικτών συνεδριών και προσπαθήστε ξανά.
554 Αυτή η IP έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω προσπάθειας να στείλει πάρα πολλά μηνύματα που περιέχουν περιεχόμενο που θεωρείται από την κοινότητα του Internet ότι είναι spam. IB110 Αυτή η διεύθυνση IP προσπάθησε να στείλει πάρα πολλά μηνύματα με περιεχόμενο που θεωρείται ότι είναι spam και αποκλείστηκε για μία ώρα. Αν δεν στέλνετε spam, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία σας Παροχής Internet (ISP) για να διαπιστώσετε γιατί η διεύθυνσή σας IP στέλνει τόσο πολλά μηνύματα email. Κάτι στο σύστημά σας προκαλεί αυτό το θέμα και θα χρειαστεί να κάνετε αντιμετώπιση προβλημάτων.

C3: Για να διαπιστώσετε και να επιβεβαιώσετε σε ποιον ανήκει η διεύθυνση IP, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση διεύθυνσης IP μέσω ενός εργαλείου αναζήτησης όπως το DNSStuff ή μέσω μητρώων IP όπως τα arin.net (Η.Π.Α. και Καναδάς), ripe.net (Ευρώπη), lacnic.net (Κεντρική και Νότια Αμερική), afrinic.net (Αφρική) και apnic.net (Ασία/Ειρηνικός)

554 Αυτή η IP έχει αποκλειστεί για σήμερα λόγω προσπάθειας να στείλει πάρα πολλά μηνύματα που περιέχουν περιεχόμενο που θεωρείται από την κοινότητα του Internet ότι είναι spam. IB111 Αυτή η διεύθυνση IP προσπάθησε να στείλει πάρα πολλά μηνύματα με περιεχόμενο που θεωρείται ότι είναι spam και αποκλείστηκε για την υπόλοιπη ημέρα. Ελέγξτε το περιεχόμενο του μηνύματός σας και προσπαθήστε πάλι αργότερα.
554 Αυτή η IP έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω προσπάθειας αποστολής μηνυμάτων σε πάρα πολλούς μη έγκυρους παραλήπτες. IB112 Αυτή η διεύθυνση IP προσπάθησε να στείλει μηνύματα σε πάρα πολλούς μη έγκυρους παραλήπτες και αποκλείστηκε για μία ώρα. Ελέγξτε τη λίστα παραληπτών σας και προσπαθήστε ξανά αργότερα.
554 Αυτή η IP έχει αποκλειστεί για σήμερα λόγω προσπάθειας αποστολής μηνυμάτων σε πάρα πολλούς μη έγκυρους παραλήπτες. IB113 Αυτή η διεύθυνση IP προσπάθησε να στείλει μηνύματα σε πάρα πολλούς μη έγκυρους παραλήπτες και αποκλείστηκε για την υπόλοιπη ημέρα. Ελέγξτε τη λίστα παραληπτών σας και προσπαθήστε ξανά αργότερα.
550 Αυτή η IP έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα μέσα σε αυτή την ώρα. IB504 Αυτή η διεύθυνση IP έφτασε στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μηνυμάτων για αυτή την ώρα. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
550 Αυτό το μήνυμα ξεπέρασε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων ανά συνεδρία. Ανοίξτε μια νέα συνεδρία και προσπαθήστε ξανά. IB510 Αυτή η διεύθυνση IP έφτασε στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μηνυμάτων για αυτή τη συνεδρία. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
550 Αυτή η IP έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα σε πάρα πολλούς παραλήπτες μέσα σε αυτή την ώρα. IB607 Αυτή η διεύθυνση IP έφτασε στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό παραληπτών για αυτή την ώρα. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Επιστροφές μηνυμάτων λόγω RBL

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
554 Απόρριψη RBL. Αυτή η διεύθυνση IP έχει αποκλειστεί από την εσωτερική μας RBL. Ακολουθήστε τη σύνδεση που παρέχεται στο επιστρεφόμενο μήνυμα για να υποβάλετε ένα αίτημα αφαίρεσης αυτής της διεύθυνσης IP.
554 Η σύνδεση απορρίφθηκε. Αυτή η IP έχει κακή φήμη στο Cloudmark Sender Intelligence (CSI). IB103 Αυτή η διεύθυνση IP έχει κακή φήμη στο Cloudmark Sender Intelligence (CSI). Ελέγξτε το Cloudmark Sender Intelligence για να διαπιστώσετε τη φήμη της IP που κάνει την αποστολή.
554 Η σύνδεση απορρίφθηκε. Αυτή η IP περιλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμού Spamhaus (SBL). IB104 Αυτή η IP περιλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμού του Spamhaus. Ελέγξτε αν η IP περιλαμβάνεται στη Λίστα αποκλεισμού του Spamhaus.
554 Η σύνδεση απορρίφθηκε. Αυτή η IP περιλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμού κακόβουλων μηνυμάτων (XBL). IB105 Αυτή η IP περιλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμού κακόβουλων μηνυμάτων του Spamhaus. Ελέγξτε αν η IP περιλαμβάνεται στη Λίστα αποκλεισμού κακόβουλων μηνυμάτων του Spamhaus.
554 Η σύνδεση απορρίφθηκε. Αυτή η IP περιλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμού πολιτικής (PBL). IB106 Αυτή η IP περιλαμβάνεται στη λίστα αποκλεισμού πολιτικής του Spamhaus. Ελέγξτε αν η IP περιλαμβάνεται στη Λίστα αποκλεισμού πολιτικής του Spamhaus.

Κοινά επιστρεφόμενα μηνύματα σε λογαριασμούς φιλοξενίας Exchange

Σφάλμα επιστρεφόμενου μηνύματος Αιτία σφάλματος Επίλυση
IMCEAEX-_O=
CHOST_OU=EX
CHANGE+20AD
MINISTRATIVE
+20GROUP+20+28F
YDIBOHF23SPDLT
+29_CN=RECIPIENTS_
CN =coolexample@ex2.
secureserver.net #550
5.1.1 RESOLVER.ADR.
ExRecipNot
Found; not found ##
Υπάρχουν προσωρινά αποθηκευμένες καταχωρήσεις από τη λίστα εμφανιζόμενων ονομάτων ή διαγράψατε το αρχείο προσωρινά αποθηκευμένων εμφανιζόμενων ονομάτων. Δοκιμάστε να καθαρίσετε τις αποθηκευμένες καταχωρήσεις από τη λίστα εμφανιζόμενων ονομάτων σας ή να διαγράψετε το αρχείο προσωρινά αποθηκευμένων εμφανιζόμενων ονομάτων.
holly@coolexample.com
#550 5.1.1 RESOLVER.
ADR.ExRecipNotFound;
not found ##
Το μήνυμα email κατέφθασε σε εσφαλμένο server, αυτό πιθανώς οφείλεται σε πρόβλημα DNS. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει τη σωστή διεύθυνση email. Επαληθεύστε ότι το domain και οι εγγραφές MX του παραλήπτη έχουν ρυθμιστεί σωστά για τον λογαριασμό φιλοξενίας Exchange. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Checking and managing my MX records.
Έγγραφο χωρίς τίτλο

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.