Διαχείριση λογαριασμού Βοήθεια

Τι συνεπάγεται ο GDPR για την επιχείρησή μου;

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR) είναι ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που εστιάζει στην προστασία των δεδομένων και του απορρήτου για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ. Ο GDPR ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της GoDaddy, μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ιδιωτών στην ΕΕ. Ο GDPR τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή του GDPR και του τρόπου με τον οποίο η GoDaddy συμμορφώνεται μαζί του, ανατρέξτε στις πληροφορίες που βρίσκονται στο Κέντρο απορρήτου.

Η GoDaddy δεν είναι νομική εταιρεία

Ελπίζουμε ότι αυτό το έγγραφο θα σας προσφέρει μια επισκόπηση για το τι είναι ο GDPR και το τι μπορεί να σημαίνει για εσάς. Ωστόσο, ο ρόλος της GoDaddy δεν είναι να παρέχει νομικές συμβουλές και το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί αναλυτικό οδηγό για τον GDPR. Η κατάσταση κάθε επιχείρησης είναι διαφορετική και ο GDPR ως νόμος είναι πολύ σύνθετος. Για συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας και το πώς μπορούν να επηρεαστούν από τον GDPR (και τυχόν άλλους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου), συνιστούμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο.

Δεν είμαστε ειδικοί σχετικά με την επιχείρησή σας

Όσο και να επιθυμούμε να έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς θα πρέπει να χειριστείτε τη συμμόρφωσή σας με τον GDPR, είναι πρακτικά αδύνατο να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις. Κάθε επιχείρηση λειτουργεί διαφορετικά, με διαφορετικές πολιτικές, πρωτόκολλα, υπαλλήλους, περιοχές δραστηριοποίησης κ.λπ. Θα θέλαμε, λοιπόν, να προσφέρουμε μια επισκόπηση της προσέγγισης του GDPR από τη GoDaddy, αλλά υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στον κανονισμό, τις οποίες έχουμε επισημάνει για εσάς στο παρόν έγγραφο και θα πρέπει να κάνετε τις δικές σας εκτιμήσεις ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κατάστασής σας.

Τι είναι αυτό που κάνει τον GDPR να διαφέρει;

Ο GDPR δεν διαφέρει πολύ από τους άλλους νόμους περί απορρήτου ανά τον κόσμο. Αυτό που κάνει τον GDPR τόσο ιδιαίτερο είναι ότι το πεδίο εφαρμογής του εκτείνεται εκτός της ΕΕ σε κάθε επιχείρηση οπουδήποτε στον κόσμο, η οποία διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με ιδιώτες στην ΕΕ, καθώς και ότι επιβάλλει σημαντικές κυρώσεις (έως 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% των συνολικών ετήσιων εσόδων) για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Οπότε, περισσότερες χώρες, μεγαλύτερα πρόστιμα και ευρύτερο πεδίο εφαρμογής συνεπάγονται μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Ο GDPR δεν απαιτεί από τις εταιρείες που επηρεάζονται να παρέχουν ορισμένα δικαιώματα στους πελάτες τους (όπως το «δικαίωμα στη λήθη» και το «δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων») και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα εταιρικής συμμόρφωσης.

Επηρεάζεται η επιχείρησή μου;

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να επηρεαστεί η επιχείρησή σας. Αν η επιχείρησή σας βρίσκεται ή αν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα διεξάγεται με πελάτες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) κατά την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, συνεχίστε την ανάγνωση. Αν δεν διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή ή με άλλον τρόπο δεν στοχεύετε ιδιώτες στην ΕΕ, τότε μάλλον δεν επηρεάζεστε (υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον νομικό σας σύμβουλο για επιβεβαίωση).

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της GoDaddy συμμορφώνονται με τον GDPR;

Δεν υπάρχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που να συμμορφώνονται εξαρχής με τον ΓΚΠΔ. Ωστόσο, όταν έχουν διαμορφωθεί σωστά για τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζετε ως απαραίτητες στη συγκεκριμένη επιχείρηση (ορισμένες από τις οποίες περιγράφονται παρακάτω), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ. Κανένας δεν γνωρίζει την επιχείρησή σας καλύτερα από εσάς. Παρόλο που η GoDaddy ελπίζει να προσφέρει τα εργαλεία και τους πόρους που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να επιτύχει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, και είμαστε εδώ για εσάς, δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε για τη συμμόρφωσή σας με τυχόν νόμους που μπορεί να ισχύουν για την επιχείρησή σας.

Τι σημαίνει η συμμόρφωση με τον GDPR;

Ο GDPR πραγματικά εστιάζει στο απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών. Με λίγα λόγια, εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας είναι προστατευμένα και χρησιμοποιούνται με κατάλληλους τρόπους. Προτού προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, ακολουθούν ορισμένοι βασικοί ορισμοί σύμφωνα με τη νομοθεσία που θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, καθώς σχετίζονται με το χειρισμό προσωπικών δεδομένων:

 • Υποκείμενο δεδομένων: Το άτομο που παρέχει προσωπικές πληροφορίες. Θα μπορούσε να είναι ένας πελάτης, ένας υπάλληλος ή κάποιος που επισκέπτεται τον ιστότοπό σας (ο τελευταίος αν συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με αυτόν χρησιμοποιώντας «cookie και παρόμοιες τεχνολογίες»).
 • Ελεγκτής δεδομένων: Ο φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Φορέας επεξεργασίας δεδομένων: Ο φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του ελεγκτή δεδομένων.
 • Επεξεργασία: Οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο εργασιών που εκτελούνται επί προσωπικών δεδομένων, με αυτόματα μέσα ή μη, όπως είναι η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η εξέταση, η χρήση, η κοινοποίηση μέσω διαβίβασης, η διασπορά ή η με άλλον τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Προσωπικά δεδομένα: Ο GDPR ισχύει μόνο για «προσωπικά δεδομένα». Αυτό σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με κάποιο πρόσωπο με δυνατότητα ταυτοποίησης που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό. Ο συγκεκριμένος ορισμός παρέχει ένα μεγάλο εύρος προσωπικών αναγνωριστικών που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας ή διαδικτυακό αναγνωριστικό, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στην τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες. Ουσιαστικά, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για να ταυτοποιήσετε χρήστες, πελάτες ή οποιονδήποτε άλλο, τα δεδομένα αυτά είναι προσωπικά.

Τι σημαίνουν αυτοί οι ορισμοί για εμένα;

Στη μεταξύ μας σχέση, κάποιες φορές είμαστε ο Ελεγκτής δεδομένων (όταν συλλέγουμε δεδομένα από εσάς με σκοπό να σας πουλήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας - όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το email, το τηλέφωνο και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας). Κάποιες άλλες φορές είμαστε ο Φορέας επεξεργασίας δεδομένων και εσείς είστε ο Ελεγκτής δεδομένων (όπως όταν χρησιμοποιείτε τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες μας για τους δικούς σας επιχειρηματικούς σκοπούς και οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στους διακομιστές μας, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε, να διαχειριζόμαστε και να διατηρούμε τις υπηρεσίες για εσάς –περισσότερες σχετικές πληροφορίες βρίσκονται παρακάτω).

Τι ακριβώς απαιτείται από το νόμο;

Η επίσημη έκδοση του GDPR αποτελείται από 261 σελίδες, περιέχει 173 αιτιολογικά, 99 άρθρα και (όπως αναφέρθηκε) είναι σύνθετη και συχνά ευρεία, ασαφής και διφορούμενη (ευτυχώς για εμάς). Θα καλύψουμε μόνο μερικές από τις βασικές αρχές του κανονισμού:

 • Διαφάνεια

  Ποια δεδομένα συλλέγετε και πώς θα χρησιμοποιούνται; Το να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση στους πελάτες σας με ευανάγνωστο και ευνόητο τρόπο είναι μια σημαντική αρχή κάθε νόμου περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του GDPR.

  Υποθέτουμε ότι τελευταία έχετε λάβει χιλιάδες email τύπου «έχουμε ενημερώσει την πολιτική απορρήτου μας», σωστά; Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Σύμφωνα με τον GDPR, απαιτείται από τις εταιρείες να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών των πελατών τους (με άλλα λόγια, να τις κάνουν πιο φιλικές προς τους χρήστες). Οι πολιτικές απορρήτου είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μπορείτε να προσφέρετε διαφάνεια - εξηγώντας στους πελάτες σας ξεκάθαρα και με απλά λόγια πώς συλλέγετε και χρησιμοποιείτε τα προσωπικά τους δεδομένα και πώς εκείνοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να ασκήσουν τα δικαιώματα που μπορεί να έχουν.

  Η GoDaddy παρέχει εργαλεία που σας δίνουν τη δυνατότητα να ενσωματώσετε πολιτικές απορρήτου στους ιστοτόπους σας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχει πρότυπα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ωστόσο, επειδή δεν γνωρίζουμε πώς διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας, δεν είναι δυνατό να σας παρέχουμε μια πολιτική απορρήτου που καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα.

 • Δυνατότητες ελέγχου πελάτη και διαχείριση συναίνεσης

  Η επίτευξη της διαφάνειας είναι μια πολύ καλή αρχή, Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε (ή συλλέγετε) πληροφορίες από τους πελάτες σας πέραν των όσων αυστηρά απαιτούνται για να τους παρέχονται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που πουλάτε, πρέπει επίσης να διασφαλίζετε ότι τους δίνεται η επιλογή να συναινέσουν σε επιπλέον χρήσεις και ότι τους παρέχονται δυνατότητες ελέγχου για να ανακαλέσουν αργότερα αυτήν τη συναίνεση.

  Το πιο προφανές παράδειγμα εδώ είναι η χρήση διευθύνσεων email ή αριθμών τηλεφώνου που συλλέγονται για επικοινωνία με τους πελάτες σας (συνήθως σε όρους συμμετοχής/εξαίρεσης όσον αφορά επικοινωνίες/συνδρομές). Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται από τους πελάτες σας κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από εσάς. Ωστόσο, σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνεται η συλλογή των πληροφοριών που έχετε σχετικά με τους ιδιώτες που επισκέπτονται τους ιστοτόπους σας μέσω εργαλείων που είναι ευρέως γνωστά ως «cookie» (και παρόμοιων τεχνολογιών όπως είναι τα pixel, οι δέσμες ενεργειών κ.λπ.). Ασφαλώς, έχετε δει «cookie banner» όταν επισκέπτεστε ιστοτόπους και, όπως ισχύει με τη χρήση μιας πολιτικής απορρήτου, αυτά τα cookie banner επιτρέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι ιδιώτες, με την προβολή cookie banner, μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών που τους αφορούν, να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την εν λόγω χρήση ή/και με άλλον τρόπο να ελέγξουν λεπτομερώς ποια cookie μπορεί να είναι αποδεκτά για χρήση.

  Σύμφωνα με τον GDPR, στους πελάτες σας πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα συναίνεσης στην εν λόγω συλλογή (και μετέπειτα χρήση) και ο μόνος τρόπος για να δοθεί καταλλήλως η συναίνεση είναι να παρουσιαστεί η επιλογή άσκησης της εν λόγω συναίνεσης με ευνόητο, καθορισμένο (για τη συγκεκριμένη χρήση) και ρητό τρόπο. Τα προεπιλεγμένα πλαίσια, η σιωπή ή η αδράνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποδείξουν τη συναίνεση του πελάτη σας. Για παράδειγμα, αν στον ιστότοπό σας έχετε ένα πλαίσιο ελέγχου όπου αναφέρεται «Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους διαφημιζόμενους», δεν μπορείτε να προεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, για να ωθήσετε τα υποκείμενα των δεδομένων να εγκρίνουν την επεξεργασία των στοιχείων τους. Το πλαίσιο ελέγχου πρέπει να παραμένει μη επιλεγμένο για τα υποκείμενα των δεδομένων στον ΕΟΧ, έως ότου δώσουν εθελοντικά την έγκρισή τους ή εκφράσουν τη συναίνεσή τους στην εν λόγω επεξεργασία.

  Σε τελευταία ανάλυση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και επικοινωνιών, αλλά και τη συναίνεσή τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης αυτής της συναίνεσης.

 • Δικαίωμα στη λήθη

  Προηγουμένως αναφέραμε ότι ο GDPR έχει πολλά κοινά με άλλους νόμους περί απορρήτου ανά τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει ένα δικαίωμα των πελατών σας που παρέχεται μόνο σύμφωνα με τον GDPR. Ο GDPR παρέχει στους ιδιώτες το «δικαίωμα στη λήθη» (το «Δικαίωμα διαγραφής» σύμφωνα με τη νομοθεσία). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων (και τη «λήθη» τους), όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή με άλλον τρόπο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

  Όταν υπάρχει το σχετικό δικαίωμα, πρέπει να διαγράψετε από τα συστήματά σας τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων (εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι επιχειρηματικοί ή νόμιμοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να διατηρηθούν τα συγκεκριμένα δεδομένα, π.χ. για λόγους οικονομικών αναφορών ή νομικές υποχρεώσεις διατήρησης).

  Για παράδειγμα, αν κάποιος πελάτης αποφασίσει να διακόψει την επιχειρηματική του συνεργασία μαζί σας, μπορεί να μην θέλει πλέον να διατηρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτόν, τις οποίες είχατε συλλέξει και αποθηκεύσει παλαιότερα. Αν και υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το δικαίωμα -με εξαιρέσεις και μικρές διαφοροποιήσεις- κατά περίπτωση, πρέπει να σκεφτείτε τον τρόπο και τη δυνατότητα ικανοποίησης αυτού του αιτήματος όταν υποβληθεί.

  Η GoDaddy, σε ό,τι την αφορά, όπως έχουμε αναφέρει και σύμφωνα με την Προσθήκη περί επεξεργασίας δεδομένων, θα συμμορφώνεται με τα αιτήματα που λαμβάνει από εσάς (τον Ελεγκτή δεδομένων) για την κατάργηση των πληροφοριών των πελατών σας από τα συστήματά μας, όταν υποβάλλονται τέτοια αιτήματα.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων είναι άλλο ένα μοναδικό δικαίωμα που αφορά τον GDPR, το οποίο επιτρέπει στους ιδιώτες να αποκτούν και να χρησιμοποιούν ξανά τα προσωπικά τους δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς σε διαφορετικές υπηρεσίες. Τους δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσουν, να αντιγράψουν ή να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα εύκολα από ένα περιβάλλον IT σε κάποιο άλλο, με ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η χρηστικότητά τους.

  Ας υποθέσουμε ότι διοργανώνετε εκδηλώσεις. Ο πελάτης σας παρείχε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που τον αφορούν και τις σχετικές προσωπικές προτιμήσεις του, αλλά μετά άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να προσλάβει έναν άλλο διοργανωτή εκδηλώσεων. Στον ΕΟΧ, θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, για να μπορεί να συνεργαστεί εύκολα με έναν νέο διοργανωτή εκδηλώσεων. Σκοπός της GoDaddy είναι να βοηθήσει με τέτοια αιτήματα στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σας υπάρχουν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε και είναι δυνατό να εξαχθούν από τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες και να σας διατεθούν.

 • Απόρρητο βάσει σχεδιασμού

  Το Απόρρητο βάσει σχεδιασμού (ή από προεπιλογή) ουσιαστικά σημαίνει ότι όταν αποκτάτε, επεξεργάζεστε, αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε προσωπικά δεδομένα, συνυπολογίζονται και συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Δεν απαιτείται ειδική μέριμνα ούτε χρειάζονται επιπλέον βήματα, καθώς συλλέγονται μόνο τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται με ασφάλεια (π.χ. κρυπτογραφημένα), αποθηκεύονται σε ασφαλή θέση και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μόνο από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα κατόπιν δικαιολογημένης αιτίας. Αυτό προϋποθέτει, επίσης, ότι πριν από την αποστολή των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας έχουν εφαρμοστεί μέτρα προστασίας και από τα τρίτα μέρη.

  Αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο με έναν ασθενή που επισκέπτεται το γραφείο κάποιου γιατρού. Ως ασθενής, θεωρείτε δεδομένο ότι το ιατρικό σας ιστορικό, οι σημειώσεις που σας αφορούν και οι συμβουλές που έχετε λάβει παραμένουν ασφαλείς και εμπιστευτικές. Ανάλογη επαγρύπνηση ισχύει και για τα υποκείμενα δεδομένων.

  Οποιαδήποτε εξέταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της GoDaddy, έχοντας ως γνώμονα το απόρρητο. Παρόλο που ελπίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, εσείς πρέπει να λάβετε μια ανεξάρτητη απόφαση για το εάν η χρήση των υπηρεσιών μας είναι επαρκής για τη συμμόρφωσή σας με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

 • Ειδοποιήσεις για παραβίαση δεδομένων

  Στην ατυχή περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, οι εταιρείες οφείλουν να ειδοποιήσουν την αρμόδια εποπτική αρχή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα υποπέσει στην αντίληψη τους η παραβίαση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο γνωστοποίησης και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας.

Επομένως πού καταλήγουμε;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ως επί το πλείστον, η GoDaddy είναι ο Φορέας επεξεργασίας των δεδομένων σας. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με αυστηρότητα, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς εκ μέρους σας ή σύμφωνα με άλλες οδηγίες. Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με τρόπο που συλλέγει δεδομένα, προκειμένου να μπορείτε να πουλάτε τα προϊόντα σας ή να συλλέγετε πληροφορίες για συναντήσεις ή δυνητικούς πελάτες για πωλήσεις; Κανένα πρόβλημα. Θα διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με ασφαλή τρόπο εκ μέρους σας.

Ως Ελεγκτής δεδομένων, ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται τα δεδομένα και θα τα επεξεργαστούμε μόνο σύμφωνα με τους όρους του επεξεργασίας στην παροχή και διατήρηση των υπηρεσιών εκ μέρους σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις εσωτερικές σας πολιτικές και την πρόσβαση των εγγραφών από τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μοιράζεστε τα δεδομένα με τρίτα μέρη και πόσο εύκολα θα μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του υποκειμένου δεδομένων.

Όπως μπορείτε να δείτε από τα βασικά σημεία παραπάνω, ο GDPR (και άλλοι νόμοι περί απορρήτου) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε για να συμβάλουμε στην επιτυχία των επιχειρήσεων είναι ασφαλή και προστατεύονται σωστά.