Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

To Upgrade from Red Hat 4 to Cent OS 4.7 Using yum

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can migrate from Red Hat Enterprise Linux 4 to CentOS 4.7 using yum through SSH.

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following commands to upgrade to Cent OS 4.7:
   yum clean all
   mkdir ~/centos
   cd ~/centos/

   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/centos-release-4-7.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-elementtree-1.2.6-5.el4.centos.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/python-urlgrabber-2.9.8-2.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/sqlite-3.3.6-2.i386.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/yum-2.4.3-4.el4.centos.noarch.rpm
   wget http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/CentOS/RPMS/yum-metadata-parser-1.0-8.el4.centos.i386.rpm

   rpm --import http://mirror.centos.org/centos/4/os/i386/RPM-GPG-KEY-centos4
   rpm -e --nodeps redhat-release
   rpm -Uvh *.rpm

   yum upgrade

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.