Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

VPS και αποκλειστικοί server Gen 4 Βοήθεια

Κατάργηση αποκλεισμού θυρών που απαιτούνται για τον server 4ης γενιάς

Απαιτείται: Πρέπει να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση διαχειριστή για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Για την ομαλή λειτουργία του VPS ή αποκλειστικού server 4ης γενιάς, πρέπει να καταργήσετε τον αποκλεισμό της θύρας 2224. Αν τα συμβάντα του server έχουν "κολλήσει" επειδή η θύρα 2224 έχει αποκλειστεί, ακολουθήστε αυτά τα βήματα και προσπαθήστε πάλι μετά από 15 λεπτά.

 • Για διακομιστές Windows, ξεμπλοκάρετε τη θύρα χρησιμοποιώντας το Τείχος προστασίας του Windows Defender.
 • Για Linux server, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το firewallD για να ξεμπλοκάρετε τις θύρες στον διακομιστή. Αν χρησιμοποιείτε άλλο βοηθητικό πρόγραμμα τείχους προστασίας, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε αυτό το δείγμα κώδικα.
 1. Σύνδεση στον server μέσω SSH. Για βοήθεια, δείτε Σύνδεση με τον server μου με SSH (Secure Shell).
 2. Εκτελέστε αυτήν την εντολή:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Εκτελέστε αυτές τις εντολές:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Η δεύτερη από αυτές τις δύο εντολές επαληθεύει ότι έχει καταργηθεί ο αποκλεισμός της θύρας.

Σχετικά με το Nydus

Το Nydus αναφέρεται σε ένα ζεύγος εφαρμογών παράγοντα (nydus-ex και nydus-ex-api) που εκτελούνται στον server σας και επικοινωνούν με τον πίνακα εργασιών του server, παρέχοντας μετρήσεις πόρων και εκτελώντας λειτουργίες server που έχετε ζητήσει. Ο παράγοντας εκτελεί ακρόαση στη θύρα 2224.

Καθώς ο πίνακας εργασιών και οι αναβαθμίσεις του server βασίζονται σε αυτές τις εφαρμογές, αν αποκλείσετε τη θύρα 2224 ή καταργήσετε αυτές τις εφαρμογές από τον server, αυτές οι λειτουργίες θα διακοπούν.

Για να αποκαταστήσετε τα στοιχεία του Nydus, πρέπει να εκτελέσετε αποκατάσταση από αντίγραφο ασφαλείας που είχε αποθηκευτεί πριν από την κατάργηση αυτών των στοιχείων. Αν δεν έχετε τέτοιο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, ακολουθήστε τα βήματα για ανακατασκευή του server.

Περισσότερες πληροφορίες