Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Gen 4 VPS & Dedicated Servers Βοήθεια

Use the Recovery Console for my Gen 4 VPS

Use the Recovery Console to regain access to your Generation 4 VPS if you've been inadvertently locked out by a new firewall or iptables rule. You need to know your server username and password to connect to your server via SSH or Remote Desktop (RDC).

Required: If port 2224 is blocked, you can't access the Recovery Console. Here's how to unblock that port.
  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 VPS you want to use, click Manage.
  3. In the top left corner of the account Dashboard, select Recovery Console.
    click recovery console
  4. Press Enter. You can now log into your server to make changes.

More info