Βοήθεια

Φιλοξενία Web και Classic Βοήθεια

Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting Web Site

Collaboration Data Objects (CDO) can be used to send email from Windows shared hosting websites running IIS 6, 7, or 8. The following code sample demonstrates how to use CDO to create and send email.

<%
sendUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"
smtpUrl="http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"


' Set the mail server configuration
Set objConfig=CreateObject("CDO.Configuration")
objConfig.Fields.Item(sendUrl)=2 ' cdoSendUsingPort
objConfig.Fields.Item(smtpUrl)="relay-hosting.secureserver.net"
objConfig.Fields.Update


' Create and send the mail
Set objMail=CreateObject("CDO.Message")
' Use the config object created above
Set objMail.Configuration=objConfig
objMail.From="sender@coolexample.com"
objMail.ReplyTo="sender@coolexample.com"
objMail.To="recipient@coolexample.com"
objMail.Subject="subject"
objMail.TextBody="body"
objMail.Send
%>

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.