Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Using meta tags for promotion

Custom meta tags allow you to specify the content of the Title tag and the Description and Keywords meta tags for your Quick Shopping Cart storefront's home page. Meta tags play an important role in search engine optimization. Although some of the major search engines are focusing less on these page elements than they used to, well-composed meta content is an integral part of any well-optimized Web page. See also Improving the SEO . For help on adding Google Analytics to your store, see Customizing your header.

Configuring Webmaster Tools

Quick Shopping Cart supports configuration of the Webmaster Tools verification meta tags from Microsoft®, Yahoo!®, and Google®. Configuring such meta tags allows you to view your site statistics and to see how these search engines look at your site.

To use any of these Webmaster Tools on your Quick Shopping Cart site, you must verify with the specific search engine that you own the site. You verify this information by adding meta tag content, provided by the search engine, to your Quick Shopping Cart site.

Configuring Webmaster Tools requires you to generate meta tag content from the search engine, copy the meta tag content to your Quick Shopping Cart, and then verify the site.

Defining Webmaster Tools Information

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Visibility section, click Webmaster Tools.
 5. In the Define Webmaster Tools Information section, enter the title, description, keywords, and any meta tag content.
  Title (required)
  The title tag is dynamically created with the contents of this field, as well as information taken automatically from the storefront. This is a required field. If left blank, it defaults to the company name.
  Description
  Explain, briefly and concisely, the contents of the site. The description cannot exceed 250 characters, including spaces.
  Keywords
  Define a comma-delimited list of keywords that may help search engines rank your site's relevance to a particular search query. This field accepts a maximum of 1000 characters, including commas and spaces.
  Generate robots.txt file
  Allows you to specify whether you want to use a robots.txt file. A robots.txt file is a plain text file that tells search engines what content you do not want them to index.
  Microsoft® Bing Webmaster Tools Verification Metatag Content
  Enter the meta tag information provided by Microsoft. To get started with Microsoft Bing, see Webmaster Center.
  Google® Webmaster Tools Verification Metatag Content
  Enter the meta tag information provided by Google. To get started with Google Webmaster Tools, see Webmaster Tools.
  Google® Webmaster Tools Sitemap
  Upload a Google sitemap. To get started with creating a Google sitemap, see Webmaster Tools.

  Note: When adding meta tag content, only copy and paste the "content" section of the code. For example, if your search engine generates the meta tag:
  ,
  you would only copy: X/N0rc/9BipqP3FYzZSURSPkKlE9nD5cgSfz94rxMsg=.

 6. Click Save.
 7. Publish your store. For more information about publishing, see Publishing Your Storefront.

To Add Webmaster Tools Meta Tag Content to Your Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Visibility section, click Webmaster Tools.
 5. Within the Microsoft, Yahoo!, or Google Webmaster Tools sections, paste the meta tag content that your search engine provided into the Verification Metatag Content field.

  Note: Only copy and paste the "content" section of the code. For example, if your search engine generates the meta tag:
  ,
  you would only copy: X/N0rc/9BipqP3FYzZSURSPkKlE9nD5cgSfz94rxMsg=.

 6. Click Save.
 7. Publish your store. For more information about publishing, see Publishing Your Storefront.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.