Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Walkthrough: Coupon Examples in Quick Shopping Cart

You can create coupons that discount products, product categories, and specific manufacturers. The following examples assume you are selling T-shirts, but work for any product you may be selling.

Visual learner? Check out the video walkthrough.

Note: Creating coupons for products, product categories, and manufacturers is only possible in Deluxe and Premium Quick Shopping Cart® accounts. Economy accounts can create coupons to apply to the total order and to offer free shipping, only.

Discounting Individual Products

You can discount up to 250 different individual products. Or, you can specify up to 250 products you don't want to discount.

If you specify which products you don't want discounted, every other product in your store has the discount applied to it when someone uses the coupon.

To Set Up a Coupon that Discounts One Product

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Add Coupons.
 5. Complete the fields in the Identification and Availability sections.
 6. In the Discount section, from the Type field, select Amount Off Product or Percent Off Product.
 7. Specify the discount amount or percent.
 8. From the Discount Restrictions section, in the Restrict discount based on field, select Product.

  Note: If you select Limit number of products that will receive discount, the coupon applies to a limited number of applicable items. For example, enter 2 and only two applicable T-shirts are discounted, per order. Subsequent T-shirt purchases are full price.

 9. In the Selected products will be field, select Included.

  Note: If you want to discount the majority of your products, with the exception of just a few, select Excluded. Then specify the products that you don't want discounted. Keep in mind that any new products you add will be discounted.

 10. In the Search by Title or SKU field, enter the Title or SKU of the product that you want to discount.
 11. Select the product you want to discount and then click Add.
 12. In the Redemption Requirements section, specify whether a minimum purchase is required.
 13. Click OK.

Discounting Products in a Category

You can discount Products in a category. You could, for example, discount all men's T-shirts. When discounting categories with a coupon, you can specify whether you want to discount any sub-categories as well.

To Set Up a Coupon that Discounts a Product Category

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Add Coupons.
 5. Complete the fields in the Identification and Availability sections.
 6. In the Discount section, from the Type field, select Amount Off Product or Percent Off Product.
 7. Specify the discount amount or percent.
 8. From the Discount Restrictions section, in the Restrict discount based on field, select Category.

  Note: If you select Limit number of products that will receive discount, the coupon applies to a limited number of applicable items. For example, enter 2 and only two T-shirts from the Men's T-Shirt category are discounted, per order. Subsequent T-shirt purchases are full price.

 9. Select the category to which you want to apply the discount.
 10. In the Redemption Requirements section, specify whether a minimum purchase is required.
 11. Click OK.

Discounting Products Made by a Particular Manufacturer

You can discount Products by a manufacturer, if you are classifying your products by manufacturer when adding them to Quick Shopping Cart. You might use a coupon like this if a manufacturer reduces their prices and you want to pass the savings on to your customers.

To Discount Products Made by a Particular Manufacturer

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, in the Marketing section, click Add Coupons.
 5. Complete the fields in the Identification and Availability sections.
 6. In the Discount section, from the Type field, select Amount Off Product or Percent Off Product.
 7. Specify the discount amount or percent.
 8. From the Discount Restrictions section, in the Restrict discount based on field, select Manufacturer.

  Note: If you select Limit number of products that will receive discount, the coupon applies to a limited number of applicable items. For example, enter 2 and only two applicable T-shirts are discounted, per order. Subsequent T-shirt purchases are full price.

 9. In the Selected manufacturers will be field, select Included.
  Warning: CAUTION: If you create a coupon that excludes certain manufacturers, be advised that any new manufacturers you create are eligible for the coupon.
 10. Select a manufacturer and click the button to move it left or right, into the Available or Selected column, respectively.
 11. In the Redemption Requirements section, specify whether a minimum purchase is required.
 12. Click OK.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.