Βοήθεια

Φιλοξενία Web και Classic Βοήθεια

Website speed tests

To test your website's speed, it's a good idea to make sure it's not just your local internet that's causing the issue. By using website speed tests, you can verify other connections are having similar issues.

You can also use free third-party tools to troubleshoot the cause of your site's slowness and to make a plan for your next moves.

Using WebPageTest.org to Determine Site Slowness

Using Webpagetest.org you might be able to determine the cause of your site's slowness.

To Use Webpagetest.org to Determine Site Slowness

 1. Go to Webpagetest.org.
 2. Enter your website's URL.
 3. Pick a test location near your server (North American customers, pick a server in North America. European customers, pick a server in Europe. Asian customers, pick a server in Asia).
 4. Select your browser type from the list.
 5. Click Start Test.
Things to look for:
 • If you see First Byte is slow (longer than 1 second), it indicates slowness at the server itself. This could be because of your site's program code or plugins.
 • If you see a high number of Requests (more than 100), then your site requires the browser to make a lot of connections to display your site's content. Try to display less content from third-party sites, combine JavaScript and CSS files, use CSS sprites, and enable caching headers to make the browser do less work.
 • If you see a high number of Bytes in (more than 1,000 KB), then your site requires the browser to download a lot of files before it can display your site's content.
 • If you see an F for Compress Text, you should try Enabling mod_deflate with Your Hosting Account.

You should repeat the test several times over the course of 10 - 15 minutes to get a more accurate representation of your site.

Using Google PageSpeed to Determine Site Slowness

Using Google® PageSpeed, you might be able to determine the cause of your site's slowness.

To Use Google PageSpeed to Determine Site Slowness

 1. Go to PageSpeed Online.
 2. Enter your website's URL.
 3. Click Analyze.
Things to look for:
 • If your score is an 85 or lower, you have some work to do. Regardless of what's going on at the server, your site will load slowly in the browser.
 • If your score is an 86 or higher, your site is probably doing well in the browser, but you might still want to investigate with other tools.
 • In the Suggestion Summary, look for High Priority. This is a customized report for your site and each item has a list of the resources on your page that can be optimized as well as some general information on how to optimize them.
 • In the Suggestion Summary, review the section labeled Already Done!. This report suggests guidelines to follow to ensure your site is in line with common best practices.

Using Yahoo! YSlow to Determine Site Slowness

Using Yahoo!® YSlow, you might be able to determine the cause of your site's slowness.

Note: YSlow requires Firebug to function. This plugin is also incompatible with Firefox® 5 and above.

To Use Yahoo! YSlow to Determine Site Slowness

 1. Install the Yahoo! YSlow browser extension or bookmarklet.
 2. Go to your site.
 3. Open YSlow or launch the bookmarklet.

  Note: On some versions of YSlow you must click Run Test.

 4. View the results.
Things to look for:
 • Go to the Grade tab. YSlow creates a customized report for your site. Each item has a list of the resources on your page that can be optimized as well as some general information on how to optimize them.
 • If your score is a C or lower, you have some work to do. Regardless of what's going on at the server, your site will load slowly in the browser.
 • If your score is a B or higher, your site is probably doing well in the browser, but you might still want to investigate with other tools.

Using Pingdom Tools to Determine Site Slowness

Using Pingdom, you might be able to determine the cause of your site's slowness.

To Use Pingdom to Determine Site Slowness

 1. Go to Pingdom Tools.
 2. Enter your website URL.
 3. Click Test Now.
Things to look for:
 • If you see a large page size (more than 1 MB), then your site requires the browser to download a lot of files before it can display your site's content.
 • If you see a high number of Requests (more than 100), then your site requires the browser to make a lot of connections to display your site's content. Try to display less content from third-party sites, combine JavaScript and CSS files, use CSS sprites, and enable caching headers to make the browser do less work.
 • If you see any 4xx or 5xx errors on the Page Analysis tab, that means your site is referencing a URL that doesn’t exist (cannot be found), or otherwise is generating an error. You should investigate to see which URL is causing the error and fix it.
 • If you see any 3xx statuses on the Page Analysis tab, that means you're referencing a URL that is causing a redirect (an additional request). You should investigate to see which URL is causing the redirect and fix it.
 • Under the Page Analysis tab, if you see a large amount of time spent on another domain under Time Spent per Domain, this means another site's content could be slowing down your site in the customer's browser. You should investigate this further.

Solutions

For solutions, we recommend checking reading Slow website speed problems.

If you're still stumped, please try to find patterns in slowness before you contact help or tech support so we can handle your case quickly. Patterns to look for:

 • Is your site slow only during certain hours of the day?
 • Is your site slow only from certain geographic locations?
 • Are only certain pages of your site slow?
 • Do you host multiple alias domains on your account? If so, are they all slow, or just one?
 • Do you run multiple Web applications on your account? If so, are they all slow, or just one?
 • Do you run multiple plugins, modules, or themes for your Web application? If you disable them, does your site speed up?
 • Is your connection to other websites slow?

Any additional information you can provide will help our tech support track down the issues quickly.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.