Βοήθεια

Διαχείριση λογαριασμού Βοήθεια

What is email spoofing?

Email spoofing is the act of misleading an email recipient about the origin of that email - it may look like it's coming from a familiar sender or domain, but it's actually coming from somewhere else. The two most common email spoofing techniques are:

 • Changing the From: name in an email to trick the recipient into thinking the email comes from someone other than who really sent it.
 • Sending emails from a domain that looks similar to a legitimate sender's domain.

For instance, you might get an email that looks like it's from "John Smith (j.smith@coolexample.com)", but the header From line actually says "j.smith@coolexarnple.com".

How to spot email spoofing and what to do about it

Spoof emails often:

 • ask you to follow a link and/or respond with sensitive information
 • make things seem like an emergency or a time sensitive situation

If you suspect email spoofing, immediately read the email's header to confirm what domain sent the email. Look for From:, X-Sender: or Reply-to: in the header for the best information.

If you receive an email that you think is spoofed or fake, reach out to the sender by another means. Don't reply to the suspicious email sent to you. Instead, contact the sender at a pre-existing contact point you already have, like a known good phone number or email address.

If you believe someone is sending emails pretending to be you, follow the steps below to report email spoofing to the GoDaddy Digital Crimes Unit.

Report email spoofing to GoDaddy

If you've got a copy of an email sent by someone pretending to be you, follow these steps to report it to the GoDaddy Digital Crimes Unit. You'll need this information:

 • The URL or FROM: address
 • The full, complete email headers
 • The full content of the email

Note: Providing this information allows us to review and take action if applicable so make sure you are providing it in full.

 1. Go to https://supportcenter.godaddy.com/AbuseReport.
 2. Select Spam and then select I received unsolicited email.
 3. Click Get Started and follow the prompts to complete the form.

Related steps

 • If you believe someone is sending emails pretending to be you, in addition to reporting the incident consider adding an SPF record to your domain DNS. This is not the ultimate solution but can help.

More info


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.