Βοήθεια

Domain Βοήθεια

What is it?

Note: This article is intended for the stand-alone Get Paid product that is now a tier of GoDaddy Online Bookkeeping. As such, some of these instructions may not apply to your Online Bookkeeping account.

Online Bookkeeping - Get Paid helps small businesses get paid anytime, anywhere — making things easier for you and your customers.

Getting paid is easy. Simply use a personalized payment page or the Online Bookkeeping - Get Paid mobile app to accept payments, invoice customers, send estimates, track payments, manage expense reports, and notify past-due customers.

Whether you send invoices to clients or take payments on the spot (in-person), this product does it all for you. In just minutes, you can:

Get paid how you want

Your customers shouldn't have to jump through hoops to pay you. With Get Paid, you can accept all payment types from checks, credit cards and debit cards to cash and PayPal.

  • No complicated forms or setup
  • Low transaction fees
  • Your clients don't need special accounts or login required to pay

GoDaddy is not a payment processor (like merchant account service or Authorize.net). We have partnered with companies whose solutions do this - PayPal and Stripe (credit card processing). For each partner's payment processing, standard processing fees apply.

Note: Activate PayPal Here during the Online Bookkeeping - Get Paid set up process to receive a free PayPal Here pocket-sized credit card reader (to attach to your mobile phone).

Collect a payment — anytime, anywhere

With the option to pay you on any device—mobile phone, laptop and tablet, in-person, over the phone or online — customers will appreciate your flexibility.

  • Securely scan credit cards with your mobile phone's camera
  • Already using PayPal Here? We'll track those sales for you.
  • Get a branded online payments page and web address that coordinates with your domain name

Note: Online Bookkeeping - Get Paid is a Web application with a complementary mobile app. As part of the Online Bookkeeping - Get Paid set up process, you will be directed to download the complementary mobile app (iPhone and Android options available).

Automate invoice and estimate follow up

You're busy running your business and Online Bookkeeping - Get Paid makes it simple to follow up with customers with automated email.

  • Preview invoices by status — outstanding, past due and paid — in an easy-to-use dashboard
  • Let clients know when their invoices are past due
  • Get notified when a client accepts an estimate, views an invoice or pays online

Look professional with customized estimates and invoices

Creating estimates, invoices and thank you emails has never been easier or quicker. In minutes, you can create and send custom emails from your computer or mobile phone. You can even create

Track all of your sales in one place

Online Bookkeeping - Get paid helps you stay organized by automatically importing income transactions from your bank, PayPal and PayPal Here. You can view income by day, week, month and payment source, and see exactly how much you are paying in processing fees.

Get the most out of your mileage

With Online Bookkeeping - Get Paid, you can track mileage on your mobile phone. Our system will automatically calculate the tax deductible amount of each trip — don't miss out on this tax deduction


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.