Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Linux Hosting (cPanel) Βοήθεια

What is my website's root directory in my Linux Hosting account?

The root directory of your website holds the content that loads when visitors type your domain name in a browser. For example, you need to put your index file in your website's root directory for visitors to see your site. Website-related applications might also need to know your website's root directory.

For your primary domain name, your website's root directory is /public_html.

For addon domain and subdomain names, follow these steps to find the root directory:

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, select Manage.
    select manage
  3. In the account Dashboard, select cPanel Admin.
  4. In the cPanel home page, in the Domains section, select either Subdomains or Addon Domains.
  5. In the Modify Addon Domain or Modify a Subdomain section, the root directory appears below Document Root.

More info