Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Windows: Εγκατάσταση πιστοποιητικού υπογραφής κώδικα/προγράμματος οδήγησης και δημιουργία αρχείου PFX

Σημείωση: Από την 1η Ιουνίου 2021, η GoDaddy δεν θα εκδίδει πλέον ούτε θα ανανεώνει πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης. Αν διαθέτετε ήδη ένα πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα ή προγραμμάτων οδήγησης, δεν θα μπορείτε να επανεκδώσετε κλειδί για αυτό μετά την 1η Ιουνίου 2021. Όσα πιστοποιητικά εκδοθούν πριν από την 1η Ιουνίου 2021 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.

Αφού επαληθεύσουμε το αίτημά σας πιστοποιητικού υπογραφής κώδικα σας ή προγράμματος οδήγησης, εκδίδουμε το πιστοποιητικό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού σας, να το εγκαταστήσετε στο Microsoft Management Console (MMC) και να δημιουργήσετε ένα αρχείο PFX. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο PFX για να υπογράψετε τον κώδικά σας με το Microsoft SignTool (υπογραφή κώδικα) ή το Visual Studio (υπογραφή προγράμματος οδήγησης).

Προειδοποίηση: Για να δημιουργήσετε το αρχείο PFX, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ίδιο μηχάνημα που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το CSR σας.

Λήψη του πιστοποιητικού σας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
 2. Επιλέξτε Πιστοποιητικά SSL και επιλέξτε Διαχείριση για το πιστοποιητικό που επιθυμείτε να λάβετε.
 3. Στην ενότητα Λήψη πιστοποιητικού, επιλέξτε έναν Τύπο server και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη αρχείου Zip.
 4. Ανοίξτε το αρχείο ZIP και μετακινήστε το αρχείο που τελειώνει σε SHA2.spc σε μια προσβάσιμη τοποθεσία.

  Σημείωση: Για προγράμματα οδήγησης Windows Vista, χρησιμοποιήστε το αρχείο που λήγει σε SHA1.spc.

  Για προγράμματα οδήγησης Windows 7, οι χρήστες σας πρέπει να εγκαταστήσουν αυτή τη διορθωτική έκδοση για να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα οδήγησης που είναι υπογεγραμμένο με SHA-2.

Εγκατάσταση του πιστοποιητικού σας στο MMC

 1. Στο πεδίο αναζήτησης των Windows, πληκτρολογήστε mmc και έπειτα επιλέξτε το αποτέλεσμα για να γίνει εκκίνηση της εφαρμογής της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft.
 2. Αναπτύξτε το Πιστοποιητικά (τοπικός υπολογιστής), Προσωπικά.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στα Πιστοποιητικά και έπειτα μεταβείτε στα παρακάτω μενού: Όλες οι εργασίες > Εισαγωγή.
 4. Επιλέξτε Επόμενο.
 5. Κάντε Αναζήτηση για το αρχείο SPC — για να το βρείτε, θα χρειαστεί να αλλάξετε τον τύπο αρχείου σε Πιστοποιητικά PKCS #7 (*.spc, *.p7b).
 6. Επιλέξτε Επόμενο.
 7. Επιλέξτε Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στον παρακάτω χώρο αποθήκευσης και βεβαιωθείτε ότι η τιμή είναι Προσωπικό.
 8. Επιλέξτε Τέλος.

Δημιουργία του αρχείου PFX

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PFX (το οποίο θα χρησιμοποιήσετε με το SignTool ή το Visual Studio), πρέπει να συνδυάσετε το αρχείο πιστοποιητικού και το ιδιωτικό σας κλειδί στο MMC.

 1. Στο MMC, κάντε δεξιό κλικ στο πιστοποιητικό σας (θα εμφανιστεί η τιμή του κοινού ονόματός σας στη στήλη Έκδοση για) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή.
 2. Επιλέξτε Επόμενο.
 3. Επιλέξτε Ναι, εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού.
 4. Στην ενότητα Ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών..., επιλέξτε Αν γίνεται, να περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά στη διαδρομή πιστοποίησης.
 5. Καταχωρήστε και επιβεβαιώστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για διασφάλιση του πιστοποιητικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 6. Κάντε Αναζήτηση σε μια τοποθεσία για να αποθηκεύσετε το συνδυασμένο αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 7. Επιλέξτε Τέλος.

Το αρχείοPFX είναι πλέον αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή σας.

Επόμενο βήμα

Το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσετε εξαρτάται από τον τύπο πιστοποιητικού που χρησιμοποιείτε:

Τύπος πιστοποιητικού Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες...
Υπογραφή κώδικα SignTool: Υπογράψτε τον κωδικό των Windows με ένα πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα
Υπογραφή προγράμματος οδήγησης Visual Studio: Υπογράψτε τα προγράμματα οδήγησης των Windows με ένα πιστοποιητικό υπογραφής προγραμμάτων οδήγησης