Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Using 301 Page Redirects

If you renamed or moved pages of your website, a 301 redirect lets you automatically redirect visitors and search engine spiders to your new pages while maintaining your search engine ranking.

For example, you can redirect traffic from oldpage.php (.asp or .jsp) to "http://www.newdomain.com/newpage.html" and retain your search engine ranking and back links.

Use the code below to redirect traffic to your pages using a 301 Redirect.

Note: In the code examples below, replace "oldpagename" with the name of your old Web page from which you want to redirect traffic and replace "newpage.html" with the name of the new Web page to which you want to redirect traffic.

PHP

Save this as oldpagename.php

<?php>
header("HTTP/1.1  301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.newdomain.com/newpage.html");
exit();
?>

ASP

Save this as oldpagename.asp

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://www.new-url.com"
%>

ASP.NET

Save this as oldpagename.aspx

<script language="c#" runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");\
}
</script>

.htaccess

When using a Linux server with the Apache Mod-Rewrite module enabled, you can create a .htaccess file to ensure that all requests to coolexample.com will redirect to www.coolexample.com, where "coolexample.com" is your domain. Save the .htaccess file in your old website's root directory, which is the same directory as your index file. You can create a .htaccess file with the following code:

RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^coolexample.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.coolexample.com/$1 [r=301,nc]

IIS on VPS or dedicated server

When using a Windows server, you can redirect to a 301 page using IIS.

  1. In the Internet Services Manager, select the file or folder you want to redirect.
  2. From the right-click menu, select a redirection to a URL.
  3. Specify the file name of the page to which you want to redirect.
  4. Select The exact URL entered above.
  5. Select A permanent redirection for this resource.
  6. Click Apply.

Σχετικά με την Κοινότητα

HowtoDeeper's Avatar
How to redirect old domain to new domain on HTTPS protocol in .htaccess

1 Απαντήσεις

Last posted about 2 years ago.

bm678's Avatar
301 REDIRECTS

5 Απαντήσεις

Last posted about 2 years ago.

GermanShepherd's Avatar
301 redirects

3 Απαντήσεις

Last posted over 1 year ago.

johnrburke2's Avatar
301 Redirects Not Working

6 Απαντήσεις

Last posted almost 4 years ago.

george-2018's Avatar
Does GoDaddy offer 301 redirects for domains?

1 Απαντήσεις

Last posted over 2 years ago.

Δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε; Αναζήτηση στην Κοινότητα