Επαγγελματικό email Βοήθεια

Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις IMAP για να προσθέσετε μια διεύθυνση Professional Email σε ένα πρόγραμμα-πελάτη

Προσθέστε το Professional Email σε ένα πρόγραμμα-πελάτη με τις παρακάτω ρυθμίσεις. Το πρωτόκολλο Internet Message Access Protocol (IMAP) σάς επιτρέπει την πρόσβαση σε email αποθηκευμένα σε server από πολλές συσκευές.

Καταχωρήστε τα παρακάτω στοιχεία server εισερχομένων:

  • Όνομα χρήστη: Διεύθυνση email
  • Κωδικός πρόσβασης: Κωδικός πρόσβασης email
  • Διακομιστής IMAP: imap.secureserver.net
  • Τύπος ασφαλείας: SSL
  • Θύρα: 993

Στη συνέχεια, καταχωρήστε τα στοιχεία του server εξερχομένων:

  • Διακομιστής SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Τύπος ασφαλείας: SSL
  • Θύρα: 465

Αν αυτές οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν για σας, δείτε αν υπάρχει επιλογή απαίτησης εισόδου και ενεργοποιήστε την.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Χρήστες Workspace Email, καλύτερα δείτε αυτό το άρθρο.
  • Αν ακολουθήσετε τα βήματα και δεν μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε email, επικοινωνήστε με τους Συμβούλους της GoDaddy. Ίσως χρειαστεί να κάνετε μερικές επιπλέον αλλαγές, ανάλογα με το πού ζείτε και ποιους ISP χρησιμοποιείτε.