Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Gen 4 VPS & Dedicated Servers Βοήθεια

Use the Recovery Console for my Gen 4 Dedicated Server

Use the Recovery Console to regain access (via SSH) to your Generation 4 Dedicated Server - for example, if you've been inadvertently locked out by a new firewall or iptables rule. You need to know your server username and password to connect to your server via SSH.

Note: The Recovery Console is not available for Generation 4 Dedicated Servers running Windows.

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 Dedicated Server you want to use, click Manage.
  3. In the top-right corner of the page, click Server Actions and select Recovery Console.
    click Recovery Console
  4. After a moment the Recovery Console launches in a new browser tab. Use your SSH credentials to log into your server to make changes if necessary.

Related steps

More info