Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Υποβολή αιτήματος για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για το πιστοποιητικό SSL

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο για τους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αυτό το άρθρο δεν ισχύει, εάν διαμένετε εκτός του ΕΟΧ.

Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που συλλέγονται, όταν εκδίδουμε το πιστοποιητικό SSL σας.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
  2. Επιλέξτε Διαχείριση όλων δίπλα στα Πιστοποιητικά SSL .
  3. Επιλέξτε Βοήθεια > Υποβολή αιτήματος για δεδομένα .
  4. Επιλέξτε δεδομένα αιτήματος .
  5. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης και τα προσωπικά δεδομένα σας θα σταλούν στη διεύθυνση email στο αρχείο εντός 72 ωρών.

Περισσότερες πληροφορίες