Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Υποβολή αιτήματος για το πιστοποιητικό SSL μου

Αφού αγοράσετε ένα πιστοποιητικό SSL, πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βήματα προτού διασφαλιστεί ο ιστότοπός σας.

Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσετε το πιστοποιητικό για το όνομα domain του ιστότοπου (ή το "κοινό όνομα") που θέλετε να διασφαλίσετε. Ο τρόπος που ζητάτε το πιστοποιητικό εξαρτάται από τον τύπο του πιστοποιητικού που έχετε και τον τύπο του web server στον οποίο φιλοξενείται ο ιστότοπός σας.

Επιλέξτε το σενάριο που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας για να δείτε πώς να ζητήσετε το πιστοποιητικό σας:

Σημείωση: Προσφέρουμε μια υπηρεσία SSL με διαχείριση, όπου εγκαθιστούμε και διαχειριζόμαστε το πιστοποιητικό SSL για εσάς, αν προτιμάτε να αφιερώνετε χρόνο σε άλλα πράγματα.