Βοήθεια

Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Υποβολή αιτήματος για το πιστοποιητικό SSL μου

Σημείωση: Αν ο ιστότοπός σας δημιουργήθηκε με τη χρήση WordPress με διαχείριση, Website Builder ή Online καταστήματος Website Builder, το πιστοποιητικό SSL σας εγκαθίσταται αυτόματα για λογαριασμό σας κατά τη δημιουργία του ιστότοπού σας και μπορείτε να αγνοήσετε αυτές τις οδηγίες.

Εφόσον αγοράσετε ένα πιστοποιητικό SSL και η πίστωση είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό σας, πρέπει να ζητήσετε το πιστοποιητικό για το όνομα domain του ιστότοπου (ή "κοινό όνομα") που θέλετε να διασφαλίσετε.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό σας ή κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα του για να μάθετε πώς να το ζητήσετε.

Standard SSL (πιο κοινό)

Ο τρόπος με τον οποίο ζητάτε το standard πιστοποιητικό σας εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάστασή σας:

Κατάσταση Ακολουθήστε αυτά τα βήματα
Ο ιστότοπός μου είναι ιστότοπος WordPress με διαχείριση, Website Builder ή ιστότοπος online καταστήματος Website Builder. Το προϊόν σας περιλαμβάνει ένα πιστοποιητικό SSL που εγκαθίσταται αυτόματα κατά τη δημιουργία του ιστότοπού σας. O ιστότοπός σας είναι ασφαλής!
Ο ιστότοπός μου είναι το κύριο domain σε έναν λογαριασμό φιλοξενίας στην GoDaddy όπως το Linux (cPanel) ή τα Windows (Plesk) ή ένας ιστότοπος Δημιουργίας site v7. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό SSL για να ζητήσετε το πιστοποιητικό σας για αυτόματη εγκατάσταση.
Ο ιστότοπός μου είναι δευτερεύον domain που φιλοξενείται σε λογαριασμό φιλοξενίας της GoDaddy ή φιλοξενείται σε άλλη εταιρεία και δεν έχω δημιουργήσει αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR). Χρησιμοποιήστε τον οδηγό SSL για να ζητήσετε το πιστοποιητικό σας και να δημιουργήσετε το CSR και το ιδιωτικό κλειδί σας.
Έχω ένα CSR και απλά χρειάζομαι να ζητήσω το πιστοποιητικό SSL μου (για προχωρημένους χρήστες). Ζητήστε ένα πιστοποιητικό με CSR που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Σημείωση: Μετά την αγορά, μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση πριν η πίστωση του πιστοποιητικού SSL εμφανιστεί στη λίστα με τα προϊόντα σας. Αν δεν βλέπετε μια πίστωση πιστοποιητικού που μόλις αγοράσατε, ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας μέχρι να εμφανιστεί.

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό SSL για να ζητήσετε το πιστοποιητικό σας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση όλων δίπλα στα Πιστοποιητικά SSL.
 3. Επιλέξτε Νέο πιστοποιητικό για την πίστωση SSL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Στη σελίδα Ρύθμιση πιστοποιητικού, επιλέξτε Διαλέξτε ένα domain.
  Διαλέξτε ένα domain
 5. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα domain σας στο πλαίσιο κειμένου. Επιλέξτε ένα από τα domain σας στην GoDaddy ή καταχωρήστε το πλήρες domain και, έπειτα, επιλέξτε Συνέχεια.
 6. Επιλέξτε πώς θέλετε να επαληθεύετε τον έλεγχο του domain και επιλέξτε Συνέχεια.
 7. Επιλέξτε τον Εκδότη πιστοποιητικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διαβάστε το Συμφωνητικό συνδρομητή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Συμφωνητικό συνδρομητή και επιλέξτε Συνέχεια.
 8. Αυτό ήταν! Το επόμενο βήμα σας είναι να αποδείξετε ότι έχετε τον έλεγχο του ονόματος domain.

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό SSL για να ζητήσετε το πιστοποιητικό σας και να δημιουργήσετε το CSR και το ιδιωτικό κλειδί σας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση όλων δίπλα στα Πιστοποιητικά SSL.
 3. Επιλέξτε Νέο πιστοποιητικό για την πίστωση SSL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Στη σελίδα Ρύθμιση πιστοποιητικού, επιλέξτε Διαλέξτε ένα domain, καταχωρήστε το όνομα domain σας και επιλέξτε Συνέχεια.
 5. Το ιδιωτικό κλειδί σας και το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) θα εμφανιστούν κάτω από το όνομα domain σας. Και για τα δύο, επιλέξτε Αποθήκευση αρχείου και αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του ιδιωτικού κλειδιού σας και του CSR σε μια ασφαλή τοποθεσία.
  Αποθήκευση CSR και ιδιωτικού κλειδιού
  Προειδοποίηση: Δεν θα είναι δυνατή η προβολή του CSR ή του ιδιωτικού κλειδιού σας μετά την έξοδο από αυτή τη σελίδα. Θα τα χρειαστείτε αργότερα όταν εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό σας. Αποθηκεύστε και τα δύο σε ασφαλή τοποθεσία όπου θα είναι εύκολο να τα βρείτε.
 6. Επιλέξτε πώς θέλετε να επαληθεύετε τον έλεγχο του domain και επιλέξτε Συνέχεια.
 7. Επιλέξτε τον Εκδότη πιστοποιητικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διαβάστε το Συμφωνητικό συνδρομητή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Συμφωνητικό συνδρομητή και επιλέξτε Συνέχεια.
 8. Αυτό ήταν! Το επόμενο βήμα σας είναι να αποδείξετε ότι έχετε τον έλεγχο του ονόματος domain.

Ζητήστε ένα πιστοποιητικό με CSR που έχει ήδη δημιουργηθεί

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση όλων δίπλα στα Πιστοποιητικά SSL.
 3. Επιλέξτε Νέο πιστοποιητικό για την πίστωση SSL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Στη σελίδα Ρύθμιση πιστοποιητικού, επιλέξτε Εισαγωγή ενός CSR.
 5. Επικολλήστε το CSR σας στο πλαίσιο και επιλέξτε Συνέχεια.
  Αποθήκευση CSR και ιδιωτικού κλειδιού
 6. Επιλέξτε πώς θέλετε να επαληθεύετε τον έλεγχο του domain και επιλέξτε Συνέχεια.
 7. Επιλέξτε τον Εκδότη πιστοποιητικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διαβάστε το Συμφωνητικό συνδρομητή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Συμφωνητικό συνδρομητή και επιλέξτε Συνέχεια.
 8. Αυτό ήταν! Το επόμενο βήμα σας είναι να αποδείξετε ότι έχετε τον έλεγχο του ονόματος domain.

Πιστοποιητικό οργανισμού και εκτεταμένης επικύρωσης

Σημείωση: Μετά την αγορά, μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση πριν η πίστωση του πιστοποιητικού SSL εμφανιστεί στη λίστα με τα προϊόντα σας. Αν δεν βλέπετε μια πίστωση πιστοποιητικού που μόλις αγοράσατε, ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας μέχρι να εμφανιστεί.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση όλων δίπλα στα Πιστοποιητικά SSL.
 3. Επιλέξτε Νέο πιστοποιητικό για την πίστωση SSL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Στη σελίδα Ρύθμιση πιστοποιητικού, επιλέξτε πού φιλοξενείτε το πιστοποιητικό σας:
  Πού φιλοξενείται; Τι να κάνετε
  Δημιουργία site της GoDaddy ή φιλοξενία στο κύριο όνομα domain Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα domain και επιλέξτε το domain που φιλοξενείται στον λογαριασμό σας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  Οπουδήποτε αλλού - συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων domain στην φιλοξενία της GoDaddy Επιλέξτε Εισαγωγή ενός CSR και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το CSR από τον server σας.
 5. Πιστοποιητικά UCC μόνο — Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Αναγνώριση επιπλέον domain για να προσθέσετε οποιαδήποτε εναλλακτικά ονόματα θεμάτων (SANs) που δεν βρίσκονταν στο CSR σας. Εισαγάγετε ένα domain SAN στο πλαίσιο Προσθέστε ένα domain: και επιλέξτε Προσθήκη. Επαναλάβετε για τυχόν επιπλέον SAN και, έπειτα, επιλέξτε Συνέχεια.
 6. Επιλέξτε πώς θέλετε να επαληθεύετε τον έλεγχο του domain και επιλέξτε Συνέχεια.
 7. Επιλέξτε τον Εκδότη πιστοποιητικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διαβάστε το Συμφωνητικό συνδρομητή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις στο Συμφωνητικό συνδρομητή και επιλέξτε Συνέχεια.
 8. Αυτό ήταν! Το επόμενο βήμα σας είναι να αποδείξετε ότι έχετε τον έλεγχο του ονόματος domain.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.