Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια
GoDaddy

Πολιτική καταπολέμησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Τελευταία αναθεώρηση: 23 Δεκεμβρίου 2011

Η GoDaddy δεν δείχνει καμία ανοχή στη μετάδοση μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Οι πελάτες για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούν την υπηρεσία της GoDaddy για σκοπούς αποστολής μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας θα διερευνώνται από τον καταχωρητή ή/και τον πάροχο φιλοξενίας. Όταν ο καταχωρητής ή/και ο πάροχος φιλοξενίας ολοκληρώσουν την έρευνα, η GoDaddy μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και στη συνέχεια να αποκαλυφθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου στη βάση δεδομένων Whois.

Πώς ορίζουμε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) ορίζουμε την αποστολή αυτόκλητης εμπορικής αλληλογραφίας(UCE), αυτόκλητης μαζικής αποστολής email (UBE) ή αυτόκλητων φαξ, δηλαδή αποστολή email ή φαξ σε παραλήπτες, με διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθεί από τον αποστολέα η σχετική συγκατάθεση. Στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1. Μηνύματα email
  2. Αναρτήσεις σε ομάδες συζήτησης
  3. Μηνύματα συστήματος Windows
  4. Αναδυόμενα μηνύματα (γνωστά ως μηνύματα "adware" [μηνύματα από λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων] ή μηνύματα από λογισμικό "spyware")
  5. Άμεσα μηνύματα (μέσω AOL, MSN, Yahoo ή άλλα προγράμματα αποστολής άμεσων μηνυμάτων)
  6. Online διαφημίσεις σε "δωμάτια συνομιλίας" (chat rooms)
  7. Αναρτήσεις στο Βιβλίο επισκεπτών ή στο Φόρουμ του Ιστότοπου
  8. Ανεπιθύμητες επικοινωνίες μέσω φαξ

Επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες πρακτικές

Προϋπόθεση για την από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας μας, πέραν της τήρησης των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, στους οποίους περιλαμβάνεται ο Νόμος Can-Spam του 2003 (Can-Spam Act) και ο Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών ως προς τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι και η τήρηση των πολιτικών καταπολέμησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της GoDaddy. Η αποστολή εμπορικών διαφημίσεων ή/και η μαζική αποστολή email ή φαξ επιτρέπεται μόνο προς παραλήπτες οι οποίοι έχουν ήδη αποδεχτεί να λαμβάνουν μηνύματα από τον συγκεκριμένο αποστολέα. Τα εν λόγω μηνύματα πρέπει να περιλαμβάνουν νόμιμη διεύθυνση αποστολέα και διεύθυνση απάντησης, ταχυδρομική διεύθυνση και την επιλογή άρνησης λήψης μηνυμάτων στο υποσέλιδο του email ή του φαξ.

Τι κάνουμε

Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες και τους παραλήπτες email που αποστέλλονται από την υπηρεσία μας να αναφέρουν πιθανές περιπτώσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με διάφορους τρόπους: (i) να συμπληρώσετε την Αναφορά ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της GoDaddy που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.domainsbyproxy.com/SpamAbuse.aspx, (ii) να επικοινωνήσετε με τον καταχωρητή του ονόματος domain σας ή/και τον πάροχο φιλοξενίας που χρησιμοποιείτε ή (iii) να στείλετε email στη διεύθυνση: abuse@domainsbyproxy.com.