GoDaddy

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

Τελευταία αναθεώρηση: 4/11/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση αλλαγής κατόχου ονόματος domain (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) και εσάς, και αποκτά ισχύ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής της. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης των υπηρεσιών Αλλαγής κατόχου της GoDaddy (οι «Υπηρεσίες») της για τη μεταβίβαση κατοχυρωμένου ονόματος domain από τον τρέχοντα κάτοχο (ο «Τρέχων κάτοχος») σε έναν νέο κάτοχο (ο «Νέος κάτοχος») και ισχύει τόσο για τον Τρέχοντα κάτοχο όσο και για τον Νέο κάτοχο.

Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση ταυτόχρονα με τη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης, τη Σύμβαση κατοχύρωσης ονομάτων domain και την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών για ονόματα domain της GoDaddy, που ενσωματώνεται στην παρούσα διά παραπομπής.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς”, “σας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα παραπέμπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση. Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα Ιστότοπο της GoDaddy (τον παρόντα «Ιστότοπο»). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy μπορεί να σας ειδοποιήσει για τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις, δημοσιεύοντάς τις στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων (σύμφωνα με την ημερομηνία της ένδειξης “Τελευταία αναθεώρηση” στην κορυφή αυτής της σελίδας) θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Σύμβασης. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε («Λογαριασμός καταναλωτή»). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

H GoDaddy είναι διαπιστευμένος καταχωρητής της Διαδικτυακής αρχής για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών («Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN»). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ως διαπιστευμένος καταχωρητής της ICANN, η GoDaddy δεσμεύεται από τη σύμβαση με την ICANN. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τη σύμβαση που έχει συνάψει με την ICANN, καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από (i) την ICANN ή/και (ii) το μητρώο που ισχύει για το εν λόγω domain ανωτάτου επιπέδου («TLD») ή το domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας («ccTLD»). Στο πλαίσιο του παρόντος, οι όροι «μητρώο», «Μητρώο», «φορέας διαχείρισης μητρώου» ή «Φορέας διαχείρισης μητρώου» θα αναφέρονται στο μητρώο που ισχύει για τον εν λόγω TLD ή ccTLD. Για να εντοπίσετε τον υπεύθυνο καταχωρητή, κάντε κλικ εδώ.

2. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ο ρόλος της GoDaddy

Ο Τρέχων κάτοχος και ο Νέος κάτοχος συμφωνούν ότι συνάπτουν την παρούσα Σύμβαση με δική τους θέληση. Ο Τρέχων κάτοχος και ο Νέος κάτοχος αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο αποκλειστικός ρόλος της GoDaddy σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση είναι ο ρόλος του υπεύθυνου επεξεργασίας των στοιχείων κατόχου ή/και του αιτήματος μεταβίβασης κατοχύρωσης για το όνομα domain και ότι η αποκλειστική ευθύνη της GoDaddy στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα είναι να επεξεργαστεί την ηλεκτρονική τροποποίηση των στοιχείων κατόχου ή/και το αίτημα μεταβίβασης της κατοχύρωσης για το όνομα domain. Ο Τρέχων κάτοχος και ο Νέος κάτοχος αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την νομική εγκυρότητα των στοιχείων κατόχου ή/και της μεταβίβασης του ονόματος domain.

Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

  1. Πραγματοποιώντας μια συναλλαγή για την αλλαγή κατόχου, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το όνομα domain ενδέχεται να μη μεταβιβαστεί σε άλλον καταχωρητή ονόματος domain εντός εξήντα (60) ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αλλαγή κατόχου (η «Περίοδος απαγόρευσης μεταβίβασης»). Επομένως, εάν ο τρέχων κάτοχος ή ο νέος κάτοχος προβλέπουν την ανάγκη για μεταβίβαση του ονόματος domain σε άλλον καταχωρητή ονόματος domain εντός εξήντα (60) ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αλλαγή κατόχου, ο τρέχων κάτοχος και ο νέος κάτοχος πρέπει να κανονίσουν να μεταβιβάσουν το όνομα domain στον νέο καταχωρητή ονόματος domain πρώτα και, κατόπιν, να κάνουν οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές του κατόχου ονόματος domain.

  2. Επιπλέον, στην περίπτωση που για το όνομα domain πρόκειται να πραγματοποιηθεί συναλλαγή για την αλλαγή κατόχου εντός της περιόδου απαγόρευσης μεταβίβασης, η περίοδος απαγόρευσης μεταβίβασης θα ξεκινήσει ξανά μόλις ολοκληρωθεί η επακόλουθη συναλλαγή για την αλλαγή κατόχου.

A. Αλλαγή της διαδικασίας κατόχου

Αφού ο Τρέχων κάτοχος ξεκινήσει την αλλαγή του αιτήματος του κατόχου, η GoDaddy θα αποστείλει ένα email επιβεβαίωσης τόσο προς στον Τρέχοντα όσο και προς τον Νέο κάτοχο. Και τα δύο μέρη πρέπει να αναγνωρίσουν και να συγκατατεθούν ρητώς στην αλλαγή των στοιχείων του κατόχου, προκειμένου να εγκριθούν οι αλλαγές. Τόσο ο Τρέχων όσο και ο Νέος κάτοχος θα λάβουν μηνύματα email αναφορικά με την αλλαγή και θα χρειαστεί να κάνουν κλικ για μετάβαση σε μια σελίδα υποδοχής, όπου (1) ο Τρέχων κάτοχος θα χρειαστεί να αναθεωρήσει τα domain και την αλλαγή των στοιχείων κατόχου, ο Τρέχων κάτοχος θα χρειαστεί επίσης να επιλέξει να εξαιρεθεί από το κλείδωμα μεταφοράς των 60 ημερών, εάν η πρόθεση είναι η μεταφορά του domain σε διαφορετικό κάτοχο και (2) ο Νέος κάτοχος θα χρειαστεί να αναθεωρήσει τα domain και να αλλάξει τα στοιχεία του κατόχου, ο Νέος κάτοχος θα χρειαστεί να συνάψει νέα σύμβαση κατόχου με την GoDaddy (εάν ισχύει). Τόσο ο Τρέχων κάτοχος όσο και ο Νέος κάτοχος πρέπει να επιβεβαιώσουν τους όρους της αλλαγής της συναλλαγής του κατόχου εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του μηνύματος email επιβεβαίωσης. Στην περίπτωση που είτε ο Τρέχων είτε ο Νέος κάτοχος δεν επιβεβαιώσει τους όρους συναλλαγής για την αλλαγή κατόχου εντός πέντε (5) ημερών, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η μεταβίβαση δεν θα γίνει και ότι το αίτημα αλλαγής των στοιχείων κατόχου θα λήξει, κάτι που συνεπάγεται ότι ο τρέχων κάτοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αλλαγή κατόχου, η GoDaddy θα αποστείλει τόσο στον Τρέχοντα/Προηγούμενο κάτοχο όσο και στον Νέο κάτοχο, ένα email που επιβεβαιώνει την αλλαγή του κατόχου που σχεδιάζεται με την παρούσα Σύμβαση. Εάν ο Τρέχων κάτοχος δεν έχει καμία αντίρρηση για την αλλαγή του κατόχου, ο Τρέχων κάτοχος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη να απαντήσει σε αυτό το email και να ενημερώσει την GoDaddy για τυχόν αντίρρηση σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του email. Ο Τρέχων κάτοχος συμφωνεί ότι θα απαλλάσσει, θα καταβάλλει αποζημιώσεις και θα υπερασπίζεται την GoDaddy για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αλλαγής του κατόχου, είτε ξεκινήσει ακούσια είτε εκούσια, είτε από τον Τρέχοντα κάτοχο είτε από άλλους που ενεργούν εκ μέρους του.

B. Διαδικασία μεταβίβασης

Αφού ο Τρέχων κάτοχος ξεκινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης, η GoDaddy θα αποστείλει ένα email επιβεβαίωσης στον Νέο κάτοχο. Ο Νέος κάτοχος πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του και να επιβεβαιώσει τους όρους συναλλαγής για την αλλαγή κατόχου εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του email επιβεβαίωσης. Στην περίπτωση που ο Νέος κάτοχος δεν επιβεβαιώσει τους όρους συναλλαγής για την μεταβίβαση εντός δέκα (10) ημερών, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η μεταβίβαση δεν θα γίνει, και τόσο το ID συναλλαγής όσο και ο κωδικός ασφαλείας για τη μεταβίβαση θα λήξουν, και ο Τρέχων κάτοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Με την αποδοχή σας, ηλεκτρονικά, της παρούσας Σύμβασης, αποδέχεστε και εγγυάστε δια του παρόντος και για λογαριασμό του τρέχοντος κατόχου και του νέου κατόχου, ότι έχετε το δικαίωμα, την ισχύ, τη νομική ικανότητα και τη δέουσα δικαιοδοσία να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό του τρέχοντος κατόχου ή του νέου κατόχου, αντίστοιχα, και ότι δεν έχουν μεταβιβάσει σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κανένα δικαίωμα, αξίωση ή συμφέρον που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι, ως αγοραστή του Λογαριασμού αγοραστή σας, έχετε τη ρητή εξουσιοδότηση του κατόχου του ή των ονομάτων domain του Λογαριασμού αγοραστή σας να ενεργείτε ως Εντεταλμένος εκπρόσωπος για τους σκοπούς της παρούσας.

4. ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος των συμβαλλομένων σε αυτή και των αντίστοιχων κληρονόμων, διαδόχων και εκδοχέων τους.

5. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ο Τρέχων κάτοχος αποδέχεται συνάπτοντας τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης της GoDaddy, τη Σύμβαση κατοχύρωσης ονόματος domain, την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών για ονόματα τομέων και τα σχετικά έγγραφα που σχετίζονται με το όνομα domain (συλλογικά, τις «Συμβάσεις κατοχύρωσης»). Ο Τρέχων κάτοχος (i) αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν δικαιούται να λαμβάνει επιστροφές χρημάτων και δεν του οφείλονται χρήματα αναφορικά με τις Συμβάσεις κατοχύρωσης και (ii) με την παρούσα αποδεσμεύει και απαλλάσσει την GoDaddy από κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς τον Τρέχοντα κάτοχο αναφορικά με τις Συμβάσεις κατοχύρωσης.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ GoDaddy ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ο Νέος κάτοχος αναλαμβάνει την πλήρη και ολοκληρωτική ευθύνη και αποδέχεται και συμφωνεί ότι η GoDaddy δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τα παρακάτω:

  1. Η πραγματική κατοχύρωση του ονόματος domain από τον τρέχοντα κάτοχο.
  2. Το νομικό δικαίωμα και η δυνατότητα του τρέχοντος κατόχου να μεταβιβάζει την κατοχύρωση του ονόματος domain στον νέο κάτοχο.
  3. Οποιαδήποτε και όλες οι συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την παρούσα Σύμβαση ή που ενδέχεται να προκύψουν και να προκαλέσουν τη μεταβίβαση της κατοχύρωσης του ονόματος domain στον νέο κάτοχο είτε θα καθυστερήσει είτε δεν θα πραγματοποιηθεί.
  4. Η εγκυρότητα ή/και η δυνατότητα εφαρμογής του δικαιώματος του νέου κατόχου σχετικά με την κατοχύρωση του ονόματος domain όταν η μεταβίβαση ολοκληρωθεί.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝ ΤΗΣ GoDaddy

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΣΟ Ο ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η GoDaddy ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ (A) ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ DOMAIN, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, (B) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ DOMAIN Ή ΤΗ MH ΧΡΗΣΗ Ή MH ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ DOMAIN ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, (Γ) ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, (Δ) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ GoDaddy Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, (E) ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (ΣΤ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GoDaddy Ή (Ζ) ΑΙΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ICANN, ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ICANN Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.

8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, θα καλυφθούν οι εύλογες δικαστικές και δικηγορικές δαπάνες του μέρους που θα επικρατήσει.

9. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .US

Εσείς, ο Κάτοχος, θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε το Μητρώο .US, την NeuStar, καθώς και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους εντολοδόχους, τους συνεργάτες και τους μετόχους της από και έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής, δίωξης, άλλης διαδικασίας, ζημίας, ευθύνης, κόστους και δαπάνης οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με (i) την κατοχύρωση ονόματος domain .US και (ii) τη χρήση οποιουδήποτε κατοχυρωμένου ονόματος domain .US.

Ο νέος κάτοχος πιστοποιεί ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις Nexus που απαιτούνται ώστε να κατοχυρώσει τη χρήση ενός ονόματος domain .US.

A. Οι κάτοχοι πρέπει να είναι:

  1. Φυσικό πρόσωπο (i) το οποίο είναι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, (ii) το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή οποιασδήποτε από τις κτήσεις ή τις επικράτειές της, ή (ii) του οποίου ο κύριος τόπος κατοικίας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε από τις κτήσεις της, ή

  2. Μια οντότητα ή οργανισμός που (i) δραστηριοποιείται σε μία (1) από τις πενήντα (50) πολιτείες των Η.Π.Α., την Πολιτεία Κολούμπια ή σε οποιαδήποτε από περιοχές επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών ή (ii) οργανώνεται ή με άλλο τρόπο συνίσταται με βάση τους νόμους πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Περιφέρειας της Κολούμπια ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής (συμπεριλαμβανομένης ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή πολιτικής υποδιαίρεσης αυτής, και μη εμπορικοί οργανισμοί με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες), ή

  3. Μια αλλοδαπή οντότητα ή οργανισμός που έχει αξιόπιστη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη κτήση ή επικράτεια που επίσης (i) συμμετέχει κανονικά σε νόμιμες δραστηριότητες (πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών ή άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες, εμπορικές ή μη εμπορικές συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που δεν αποσκοπούν σε κέρδος) στις Ηνωμένες Πολιτείες ή (ii) διατηρεί γραφείο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

B. Οι server ονομάτων που αναφέρονται για όλα τα ονόματα domain .US πρέπει να βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή σε οποιεσδήποτε κτήσεις ή εδάφη τους.

Ο Νέος κάτοχος πιστοποιεί επίσης ότι η GoDaddy έχει ζητήσει ειδικές πληροφορίες σχετικά με το πώς ο κάτοχος πληροί την απαίτηση Nexus και ότι ο Κάτοχος έχει παραχωρήσει εκουσίως τις πληροφορίες αυτές. Ο Νέος κάτοχος κατανοεί και συμφωνεί ότι αυτές οι πληροφορίες θα επικυρωθούν και θα χρησιμοποιηθούν από κοινού με το Μητρώο .US.

Ο Νέος κάτοχος κατανοεί και συμφωνεί ότι εάν αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να επικυρωθούν, ή εάν ο νέος κάτοχος αδυνατεί να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Nexus, το καταχωρημένο όνομα domain δεν θα υπόκειται σε άμεση ακύρωση.

10. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

11. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.