GoDaddy

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΈΣΩ EMAIL

Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση Υπηρεσίας Μάρκετινγκ μέσω Email (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ μέσω Email (οι “Υπηρεσίες ”) και αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την GoDaddy αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. 

Η ηλεκτρονική αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, που ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής και από τυχόν άλλες συμβάσεις ή πολιτικές που ενσωματώνονται ρητά στο παρόν.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς”, “σας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα παραπέμπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση. Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Έχουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβαίνουμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, τυχόν πολιτικών ή επιμέρους συμφωνιών, που ενσωματώνονται στο παρόν, και οποιωνδήποτε ορίων ή περιορισμών σε υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή. Οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα Ιστότοπο. Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μετά από τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις συνεπάγεται ότι αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση και τους περιορισμούς στις Υπηρεσίες, όπως αναθεωρήθηκαν πρόσφατα. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης και τους περιορισμούς στις Υπηρεσίες όπως πρόσφατα αναθεωρήθηκαν, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται κατά καιρούς να σας ειδοποιούμε για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, εάν η εν λόγω αδυναμία είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης διεύθυνσης email.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω email παρέχουν τη δυνατότητα σε ιστοτόπους μεγάλων ή μικρών επιχειρήσεων, σε ιστοτόπους κοινοτήτων ή σε ιστοτόπους μεμονωμένων χρηστών να πραγματοποιούν εγγραφές των επισκεπτών, συλλογή και αποθήκευση στοιχείων που αφορούν τις συνδρομές των επισκεπτών, καθώς και να επικοινωνούν μαζί τους μέσω ηλ. ταχυδρομείου (email).

Ο αριθμός των επαφών στον λογαριασμό σας καταμετράται από την GoDaddy.

Οι τιμές όλων των συνδρομητικών πακέτων και προγραμμάτων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Θα πραγματοποιείται μηνιαία χρέωση ακόμα και αν δεν έγινε χρήση του λογαριασμού σας για αποστολή email.

Είναι κατανοητό ότι η GoDaddy δεν εγγυάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι τα μηνύματα μορφής HTML θα αποδίδονται σωστά σε κάθε πρόγραμμα email κάθε παραλήπτη, εξαιτίας της ευρείας ποικιλίας προγραμμάτων δημιουργίας HTML που είναι διαθέσιμα. Η GoDaddy καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω των διακομιστών μας να ακολουθούν τα σωστά πρότυπα ηλ. ταχυδρομείου, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πανομοιότυπη απεικόνιση των μηνυμάτων σε όλες τις πλατφόρμες email. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word για τη δημιουργία μηνυμάτων email σε μορφή HTML, είναι αναμενόμενο ότι οι παραλήπτες του μηνύματος που δεν χρησιμοποιούν εφαρμογή email της Microsoft ενδέχεται να δυσκολευτούν να διαβάσουν το μήνυμά σας. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, η GoDaddy συνιστά (χωρίς, ωστόσο, να εγγυάται το αποτέλεσμα) τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας HTML που πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του οργανισμού W3C.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών για αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων email (μερικές φορές ονομάζονται και θα αναφέρονται εφεξής ως "spam") οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών που παρέχουμε θα συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους των Η.Π.Α. και τους κρατικούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους που διέπουν την επιχείρησή σας, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές σας, στους οποίους ενδέχεται να συγκαταλέγονται (1) ο Νόμος CAN-SPAM των Η.Π.Α. του 2003 (“CAN-SPAM”), (2) η Νομοθεσία του Καναδά για την προστασία από τα Μηνύματα Spam (“CASL”) ή (3) πολιτικές και νόμοι οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, αναφορικά με αυτόκλητα μηνύματα email, spam, απόρρητο, χυδαιότητα ή δυσφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, νόμους περί των μητρώων διευθύνσεων email για την προστασία των παιδιών, νόμους σχετικά με τη διαφήμιση, τις πωλήσεις ή τις ενέργειες ή τις πρακτικές προώθησης, την αποζημίωση, την επιστροφή χρημάτων και την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, καθώς και νόμους που διέπουν τις ψευδείς, αθέμιτες και απατηλές πρακτικές κ.λπ.  Κάντε κλικ στους παρεχόμενους συνδέσμους, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τον CAN-SPAM ή τον CASL.  

Η πολιτική μας για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας χαρακτηρίζεται από μηδενική ανοχή. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε αναφορών σε αντίθεση με τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίζουμε αμέσως ή να ακυρώνουμε οποιονδήποτε λογαριασμό, προϊόν ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών, τα οποία πιστεύουμε, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, ότι μεταδίδουν ή συνδέονται με άλλον τρόπο με οποιαδήποτε δραστηριότητα spam ή άλλη δραστηριότητα αποστολής αυτόκλητων μηνυμάτων μέσω email. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς καμία ειδοποίηση, να λαμβάνουμε οποιαδήποτε μέτρα, οποιασδήποτε φύσης (νομικά, τεχνικά ή άλλης μορφής) για την αποτροπή της μαζικής αποστολής αυτόκλητων μηνυμάτων email ή/και της αποτροπής της εισόδου, της χρήσης ή της παραμονής εντός του δικτύου μας μη εγκεκριμένης αλληλογραφίας email, μηνυμάτων ή εκστρατειών.  Oι λογαριασμοί, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που τερματίζονται ή ακυρώνονται λόγω δραστηριότητας spam ή άλλης δραστηριότητας μαζικής αποστολής αυτόκλητων μηνυμάτων email δεν δικαιούνται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα email σας πρέπει να είναι ακριβές και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για να στείλετε email σε πελάτες και επαφές που έχουν ρητά δώσει τη νόμιμη συγκατάθεση ή άδειά τους για λήψη email. Αν κάποιοι από τους παραλήπτες στη λίστα επαφών σας δεν έχουν δώσει εγγράφως τη ρητή συγκατάθεση ή άδειά τους για λήψη email από εσάς, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω email. Πρέπει να παρέχετε τη δυνατότητα επαλήθευσης της συγκατάθεσης λήψης μηνυμάτων για κάθε επαφή σε κάθε καμπάνια μάρκετινγκ μέσω email. 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε λίστες επαφών τρίτων, λίστες που έχετε αγοράσει, ενοικιάσει ή λίστες που έχετε συλλέξει παράνομα. Δεν επιτρέπεται να στέλνετε email (i) σε ομάδες συζήτησης, πίνακες μηνυμάτων, λίστες διανομής ή αυτόκλητες διευθύνσεις email ή (ii) σε παραλήπτες που έχουν αποκλειστεί, έχουν καταργήσει την εγγραφή τους ή με άλλο τρόπο έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοια email από εσάς ή από άλλους για λογαριασμό των οποίων ενεργείτε.  Στο βαθμό που οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν λειτουργίες και δυνατότητες που σας επιτρέπουν να ζητάτε επιβεβαίωση από τον παραλήπτη ότι επιθυμεί την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων (υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους) και ότι ο εν λόγω παραλήπτης δεν έχει απαντήσει ή δεν απαντήσει θετικά σε τέτοιο αίτημα επιβεβαίωσης, συμφωνείτε ότι δεν θα προχωρήσετε σε αποστολή μηνυμάτων στον εν λόγω παραλήπτη. 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αντιγράφουμε ή/και να αποθηκεύουμε τις λίστες επαφών, τις πληροφορίες πελατών και επαφών και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με κανέναν τρόπο που θα παραβιάζει την Πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιείτε στην καμπάνια μάρκετινγκ μέσω email, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλίδας, της γραμμής θέματος και του περιεχομένου, δεν είναι ψευδείς, απατηλές ή παραπλανητικές. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνείτε (1) να συμπεριλάβετε μια έγκυρη και ορθή φυσική διεύθυνση και τις άλλες πληροφορίες επικοινωνίας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. δευτερεύουσα επαφή, όπως έναν αριθμό τηλεφώνου, όπως απαιτείται στο πλαίσιο του CASL), (2) να διασφαλίσετε ότι θα παρέχετε μια έγκυρη, ακριβή και μη παραπλανητική εικόνα του οργανισμού σας στη διεύθυνση “από” και “απάντηση προς”, σε κάθε μήνυμα email ως το μόνο πρόσωπο που αποστέλλει ή προκαλεί την αποστολή του μηνύματος email με τη χρήση των Υπηρεσιών σας και (3) να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή “θέμα” οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλετε δεν είναι δόλιες ή παραπλανητικές αναφορικά με το θέμα του ίδιου του μηνύματος email.   

Οποιοδήποτε μήνυμα email με εμπορικό περιεχόμενο που αποστέλλεται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο «κατάργηση συνδρομής», ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να αυτο-καταργούνται από τη λίστα ταχυδρομείου σας. Συμφωνείτε να μην καταργείτε και να μην απενεργοποιείτε αυτόν τον σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών μας.  Πρέπει να συμμορφώνεστε με και είστε υπεύθυνοι να ανταποκρίνεστε σε όλα τα αιτήματα εξαίρεσης από τη λήψη μηνυμάτων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους και η μέθοδος εξαίρεσης πρέπει να μπορεί να διεκπεραιώνει τα αιτήματα για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες μετά την αποστολή του email. Γενικώς, δεν μπορείτε να χρεώνετε αμοιβή, να ζητάτε από τον παραλήπτη να σας παρέχει στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική του ταυτοποίηση εκτός από μια διεύθυνση email, ούτε να αναγκάζετε τον παραλήπτη να κάνει οποιοδήποτε άλλο βήμα, εκτός από την αποστολή ενός απαντητικού μηνύματος email ή την επίσκεψη σε μια μεμονωμένη σελίδα ή σε κάποια διαδικτυακή τοποθεσία, ως προϋπόθεση για να ανταποκριθείτε σε ένα αίτημα κατάργησης συνδρομής.

5. ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με σκοπό να ζητήσετε, να συλλέξετε ή να διαβιβάσετε ιδιωτικές ή προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες για άλλους χρήστες ή οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή τους (ή τη συναίνεση του κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου), παράνομες πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες τις οποίες δεν έχετε δικαίωμα να ζητήσετε, να συλλέξετε ή να διαβιβάσετε. 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την GoDaddy για αποστολή μηνυμάτων στο πλαίσιο κάποιας καμπάνιας email, τα οποία περιλαμβάνουν περιεχόμενο ή συνδέσμους προς περιεχόμενο πορνογραφικής φύσης ή άλλο άσεμνο υλικό, παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες, συστήματα πωλήσεων τύπου «πυραμίδα», αλυσιδωτές επιστολές, καμπάνιες πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, υλικό μάρκετνιγκ συνεργατών και δικτύου ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που θα κρίνουμε ως ακατάλληλο. Δεν επιτρέπεται η αθέμιτη εκμετάλλευση της σύμβασης υπηρεσίας της GoDaddy.com, LLC μέσω συστηματικής μεταφόρτωσης (uploading), αποστολής, διαγραφής και, στη συνέχεια, αντικατάστασης επαφών με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων προς περισσότερες μοναδικές διευθύνσεις email από εκείνες που προβλέπονται για το επίπεδο της υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.

Δυστυχώς, σε μερικούς κλάδους παρατηρείται υψηλότερο του κανονικού ποσοστό κατάχρησης της υπηρεσίας, κάτι που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα παράδοσης των μηνυμάτων άλλων χρηστών της GoDaddy. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό παράδοσης μηνυμάτων για κάθε χρήστη μας, η GoDaddy δεν είναι σε θέση να πραγματοποιεί αποστολές για λογαριασμό ορισμένων κλάδων και αποστολέων. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 • Προϊόντα φαρμακευτικών εταιρειών
 • Εργασία από το σπίτι, επιχειρηματική δραστηριότητα online και ευκαιρίες προσέλκυσης πελατών
 • Online χρηματιστηριακές συναλλαγές, συμβουλές για χρηματιστές ή περιεχόμενο σχετικό με το χρηματιστήριο
 • Υπηρεσίες, προϊόντα ή συμβουλές σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια
 • Πολυεπίπεδο μάρκετινγκ (MLM)
 • Μάρκετινγκ συνεργατών
 • Ευκαιρίες αποκατάστασης πιστοληπτικής ικανότητας και αποπληρωμής χρεών
 • Περιεχόμενο σχετικό με υποθήκες και δάνεια
 • Συμπληρώματα διατροφής, φυτικά σκευάσματα και βιταμίνες
 • Μεσιτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ενοικίασης
 • Πλαστά προϊόντα ή κλεψίτυπα προϊόντα, αντίγραφα άλλης μάρκας

Αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του ακολουθεί αυτές τις οδηγίες.ΗGoDaddy ενδέχεται να παρακολουθεί τον λογαριασμό σας, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους, καθώς και τη λειτουργία εντός των αποδεκτών προτύπων της αγοράς, καθώς και των παρόχων email προς τους οποίους πραγματοποιείται η αποστολή.

6. ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Εάν δεν πραγματοποιήσετε σύνδεση στον λογαριασμό σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 120 ημερών, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός. Όταν κάποιος λογαριασμός χαρακτηρίζεται (κατά τη διακριτική ευχέρεια της GoDaddy) ως ανενεργός, η GoDaddy θα τον επισημάνει ως ανενεργό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ GoDaddy.

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ρητώς και αποδέχεστε ότι, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις που γίνονται από την παρούσα Σύμβαση, η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται στο σύνολο των Γενικών όρων χρήσης και ειδικότερα των ενοτήτων που διέπουν τον Περιορισμό ευθύνης της GoDaddy και τις δικές σας υποχρεώσεις σχετικά με την αποζημίωση που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών.