GoDaddy

Όροι χρήσης Δωρεάν δοκιμής

Τελευταία αναθεώρηση: 20 Φεβρουαρίου 2017

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση υπηρεσίας δωρεάν δοκιμής από την GoDaddy (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής.  Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση ενός ή περισσότερων προϊόντων της GoDaddy (“Προϊόν” ή “Προϊόντα”), τα οποία παρέχονται κατόπιν δωρεάν δοκιμής για περίοδο χρόνου που επικοινωνείται μαζί με την προσφορά του εκάστοτε Προϊόντος (“Δωρεάν δοκιμή”).

Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, μαζί με τη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης της GoDaddy, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα διά παραπομπής.

Οι όροι «εμείς», «εμάς» ή «μας» θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι «εσείς», «εσάς», «σας», “Χρήστης» ή “πελάτης» θα παραπέμπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση.  Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο GoDaddy (ο παρών “Ιστότοπος”).  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy μπορεί να σας ειδοποιήσει για τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις, δημοσιεύοντάς τις στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή της Δωρεάν δοκιμής μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων (σύμφωνα με την ημερομηνία της ένδειξης “Τελευταία αναθεώρηση” στην κορυφή αυτής της σελίδας) θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Σύμβασης.  Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε (ή να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τη Δωρεάν δοκιμή.  Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email.  Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε («Λογαριασμός»). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

Συμφωνείτε ότι η διαπραγμάτευση των όρων της παρούσας Σύμβασης καθώς και η σύναψη, εκτέλεση και εφαρμογή αυτής για κάθε σκοπό θα θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα εντός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Οι κάτοικοι του Κεμπέκ και της Νοτίου Αφρικής δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Δωρεάν δοκιμή.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Δωρεάν δοκιμή αποτελεί για εσάς μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε ένα Προϊόν της GoDaddy χωρίς χρέωση για την περίοδο χρόνου που επικοινωνείται στην προσφορά του εκάστοτε προϊόντος.  Η Δωρεάν δοκιμή θα αρχίσει από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς της Δωρεάν δοκιμής και, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιήσετε ή όχι το Προϊόν, θα λήξει κατά το πέρας της Δωρεάν δοκιμής.

Με την εξαίρεση των προσφορών για Δωρεάν δοκιμή χωρίς πιστωτική κάρτα, που υπόκεινται στους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται παρακάτω στην παρούσα Σύμβαση, διά της παρούσας αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι προσφορές της Δωρεάν δοκιμής ισχύουν μόνο με μια αγορά που σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά και κατά το χρόνο της αγοράς.  Πρέπει να διαθέτετε μια έγκυρη μέθοδο πληρωμής που θα συνδέεται με το λογαριασμό σας προκειμένου να συμμετέχετε σε μια Δωρεάν δοκιμή, η δε Δωρεάν δοκιμή ενδέχεται να τερματιστεί σε περίπτωση διαγραφής, ακύρωσης, μεταβίβασης, επιστροφής των χρημάτων ή μη ανανέωσης της εν λόγω αγοράς.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τη Δωρεάν δοκιμή ή να ανταλλάξουμε το Προϊόν ή την προσφορά με παρόμοιο προϊόν ή προσφορά ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.  Θα επιβαρυνθείτε με τις τότε ισχύουσες τιμές για το Προϊόν αν κρίνουμε ότι δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά της Δωρεάν δοκιμής.

3. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μετά τη λήξη της Δωρεάν δοκιμής, το Προϊόν θα ανανεωθεί αυτόματα με την τότε ισχύουσα τιμή ανανέωσης χωρίς περαιτέρω ενέργειες από μέρους σας, έως ότου ακυρωθεί. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Δωρεάν δοκιμή ή την αυτόματη ανανέωση του σχετιζόμενου Προϊόντος ανά πάσα στιγμή πριν ή μετά τη λήξη της Δωρεάν δοκιμής μεταβαίνοντας στο λογαριασμό σας και απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών.  Αν επιλέξετε να ακυρώσετε το Προϊόν κατά την περίοδο της Δωρεάν δοκιμής ή να μην το ανανεώσετε μετά την εκπνοή της Δωρεάν δοκιμής, το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που καταχωρήσατε στο Προϊόν θα χαθούν και δεν θα είναι εφικτή η ανάκτησή τους.

Στις περιπτώσεις όπου η Δωρεάν δοκιμή ανανεώνεται ως μηνιαίο πρόγραμμα με χρέωση, μπορείτε να ζητήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 48 ωρών από την αγορά του Προϊόντος.  Στις περιπτώσεις όπου η Δωρεάν δοκιμή ανανεώνεται ως ετήσιο πρόγραμμα με χρέωση, μπορείτε να ζητήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 15 ημερών από την αγορά του Προϊόντος.

4. ΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να σας προσφέρουμε μια Δωρεάν δοκιμή χωρίς πιστωτική κάρτα ("Δωρεάν δοκιμή χωρίς Π.Κ.") σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα και παρά οποιαδήποτε αναφορά περί του αντιθέτου στην παρούσα Σύμβαση.

Με τη λήξη της Δωρεάν δοκιμής χωρίς Π.Κ., δεν θα χρεωθείτε και το Προϊόν δεν θα ανανεωθεί ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ σας έχει ζητηθεί να προσθέσετε ή να επιβεβαιώσετε ή έχετε προσθέσει εκουσίως έναν τρόπο πληρωμής για μελλοντικές κινήσεις κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της Δωρεάν δοκιμής χωρίς Π.Κ., στην οποία περίπτωση το Προϊόν θα υπόκειται στους όρους περί αυτόματης ανανέωσης, ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων αυτής της Σύμβασης, όπως περιγράφονται ανωτέρω.  Αν επιλέξετε να ακυρώσετε το Προϊόν κατά την περίοδο της Δωρεάν δοκιμής χωρίς Π.Κ. ή να μην την αγοράσετε ή να μην την ανανεώσετε μετά την εκπνοή της Δωρεάν δοκιμής χωρίς Π.Κ., το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει κατά τη χρήση της Υπηρεσίας θα χαθούν και δεν θα είναι εφικτή η ανάκτησή τους.

5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να απαλλάσσετε, να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να εξασφαλίζετε την GoDaddy και τυχόν αναδόχους, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, μετόχους, συνδεδεμένες εταιρείες (συνεργάτες) και εκδοχείς αυτής έναντι κάθε ευθύνης, ζημίας, εξόδου και δαπάνης, περιλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών και δαπανών που σχετίζονται ή απορρέουν από την από μέρους σας χρήση της Δωρεάν δοκιμής ή οποιουδήποτε άλλου σχετιζόμενου Προϊόντος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας δεδομένων ή περιεχομένου που τυχόν υποστείτε ως συνέπεια της από μέρους μας διακοπής της Δωρεάν δοκιμής για οποιονδήποτε λόγο.

6. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα.  Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

7. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης.  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη Δωρεάν δοκιμή ή την παρούσα Σύμβαση, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260 legal@godaddy.com Τηλέφωνο: 21 1 198 4715