Πολιτικές περί κατοχύρωσης .GODADDY

Τελευταία αναθεώρηση: 7 Σεπτεμβρίου 2016
Σκοπός 

Η αποστολή ή ο στόχος της .GODADDY είναι αποκλειστικά η προστασία των επωνυμιών και η εσωτερική χρήση και προορίζεται εν μέρει για να παρέχει στους επισκέπτες οποιουδήποτε ιστότοπου της .GODADDY την επιβεβαίωση ότι πραγματικά συναλλάσσονται με την GoDaddy και όχι κάποιον απατεώνα. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα εκτίθενται περαιτέρω στην επωνυμία GoDaddy και στα προϊόντα ποιότητας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται

Καταλληλότητα για κατοχύρωση

Οι κατοχυρώσεις στη .GODADDY TLD και ο έλεγχος των εγγραφών DNS που σχετίζονται με τέτοιου είδους κατοχυρώσεις θα περιορίζονται στην GoDaddy, τις θυγατρικές της και τους εγκεκριμένους Κατόχους αδειών εμπορικών σημάτων, όπως ορίζεται και σύμφωνα με την Προδιαγραφή 13 της Σύμβασης μητρώου.

Επιπλέον, οι κατοχυρώσεις θα χρησιμοποιούνται από τη GoDaddy στην επιτέλεση μίας ή περισσότερων από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών μητρώου, όπως η δημιουργία ιστότοπων, η προώθηση των υπηρεσιών της επωνυμίας GoDaddy και η βελτίωση της προστασίας της επωνυμίας και της αναγνώρισης της επωνυμίας.

Εκχώρηση ονόματος domain

Τα ονόματα domain θα εκχωρούνται αποκλειστικά στη GoDaddy και τις θυγατρικές της και τους κατόχους αδειών της, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση με τον ICANN, την παρούσα πολιτική κατοχύρωσης και την πολιτική του ICANN.

Δεσμευμένα ονόματα

Η GoDaddy διατηρεί ετικέτες και ονόματα χωρών και περιοχών με δύο χαρακτήρες και άλλες ετικέτες σύμφωνα με τις πολιτικές του ICANN και διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί αυτή την πολιτική κατά καιρούς, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις μελλοντικές πολιτικές του ICANN.