Πολιτική εκκίνησης .GODADDY περί αξιώσεων επί εμπορικών σημάτων

Τελευταία αναθεώρηση: 7 Σεπτεμβρίου 2016

Θα διατίθενται υπηρεσίες αξιώσεων εμπορικών σημάτων, όπως απαιτείται από τον ICANN, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία Γενικής διαθεσιμότητας. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, οποιοσδήποτε επιχειρήσει να κάνει κατοχύρωση ενός ονόματος domain που να αντιστοιχεί σε ένα σήμα που είναι κατοχυρωμένο στο Κέντρο εκκαθάρισης εμπορικών σημάτων (Trademark Clearinghouse) θα λάβει μια ειδοποίηση που θα εμφανίζει τα σχετικά στοιχεία για το σήμα. Αν το κοινοποιημένο μέρος προχωρήσει στην κατοχύρωση του ονόματος domain, το Κέντρο εκκαθάρισης εμπορικών σημάτων (Trademark Clearinghouse) θα ενημερώσει τον ή τους κατόχους του εμπορικού σήματος ότι το όνομα domain που αντιστοιχεί στην εγγραφή που έχει γίνει στο Κέντρο εκκαθάρισης εμπορικών σημάτων (Trademark Clearinghouse) έχει κατοχυρωθεί.

Δεδομένου ότι ο TLD έχει δηλωθεί ως «.BRAND TLD» στο πλαίσιο της Προδιαγραφής 13 της Σύμβασης κατοχύρωσης της, ο υπεύθυνος φορέα διαχείρισης μητρώου έχει πρόθεση να λειτουργεί τον TLD για δική του αποκλειστική χρήση και οι πολιτικές του έχουν σχεδιαστεί για αποτροπή οποιασδήποτε κατάχρησης ή παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών.