Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια
GoDaddy

Πώς η GoDaddy χειρίζεται ζητήματα σχετικά με την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών

Πώς η Domains By Proxy χειρίζεται ζητήματα σχετικά με την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών

Η Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων domain (η “Πολιτική”), έχει υιοθετηθεί από τη Διαδικτυακή αρχή για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (“ICANN”), και ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά μια διαφορά ανάμεσα σε έναν κάτοχο και οποιονδήποτε τρίτο (πλην του καταχωρητή) ως προς την κατοχύρωση και τη χρήση ενός ονόματος domain Internet.  Η Πολιτική ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στη Σύμβαση κατοχύρωσης ονόματος domain, η οποία συνάπτεται μεταξύ κατόχων ονομάτων domain και των καταχωρητών τους.

Η Domains By Proxy (“DBP”) είναι μια υπηρεσία απόρρητης κατοχύρωσης. Δεν είναι καταχωρητής. Συνιστάται οι κάτοχοι ονομάτων domain που χρησιμοποιούν την υπηρεσία απόρρητης κατοχύρωσης της DBP και όσοι προτίθενται να αμφισβητήσουν την κατοχύρωση και τη χρήση ενός ονόματος domain Internet από έναν πελάτη της DBP να ανατρέξουν στην Πολιτική καθώς και στη σχετική Σύμβαση κατοχύρωσης ονόματος domain.

Η DBP λαμβάνει τακτικά ειδοποιήσεις από τους συνδεδεμένους καταχωρητές της όπου την ενημερώνουν για την έναρξη ποικίλων διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο της Πολιτικής.  Με τη λήψη σχετικών ειδοποιήσεων, η DBP ακυρώνει την υπηρεσία απόρρητης κατοχύρωσης για το όνομα domain που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας επίλυσης διαφορών και ενημερώνει τον πελάτη της για την ακύρωση της υπηρεσίας.

Η DBP δεν συμμετέχει ούτε και πρόκειται να συμμετάσχει στη διαχείριση, δεν θα προβεί σε διαδικασίες και δεν θα φέρει ευθύνη συνεπεία αποφάσεων που λαμβάνονται από διοικητική επιτροπή η οποία αποφαίνεται στις εν λόγω διαδικασίες.  Σε περίπτωση που η DBP βρεθεί διάδικος σε οιεσδήποτε εν λόγω διαδικασίες, διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει κάθε αμυντικό ισχυρισμό που κρίνει σκόπιμο και να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για σκοπούς υπεράσπισης.