GoDaddy

ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τελευταία αναθεώρηση: 29/10/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμογών Μάρκετινγκ (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Το παρόν συμφωνητικό ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης (“Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης”) (μεμονωμένα καλούμενη “Υπηρεσία” ή "Υπηρεσίες") και αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς αναφορικά με το αντικείμενο της παρούσας. 

Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, ότι κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την παρούσα Σύμβαση, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης η οποία ενσωματώνεται στο παρόν δια της παρούσας αναφοράς, καθώς και με οποιαδήποτε όρια προγράμματος εμφανίζονται στις σελίδες προορισμού των προϊόντων που επίσης ενσωματώνονται στο παρόν δια της παρούσας αναφοράς.   

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς” και “μας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση ή/και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Έχουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβαίνουμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, τυχόν πολιτικών ή επιμέρους συμφωνιών, που ενσωματώνονται στο παρόν, και οποιωνδήποτε ορίων ή περιορισμών σε υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή. Οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα Ιστότοπο. Η από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μετά τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα συνιστούν από μέρους αποδοχή των περιορισμών της Σύμβασης και των Υπηρεσιών μετά την τελευταία αναθεώρησή τους. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους περιορισμούς της παρούσας Σύμβασης και των Υπηρεσιών μετά την τελευταία αναθεώρησή τους, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται κατά καιρούς να σας ειδοποιούμε για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, εάν η εν λόγω αδυναμία είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης διεύθυνσης email.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η οικογένεια των προϊόντων μας Εφαρμογές μάρκετινγκ περιλαμβάνει ποικιλία λύσεων, όπως την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης. Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν αυτό. Η από μέρους σας αγορά και χρήση αυτού του προϊόντος υπόκειται τόσο στους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και στους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που συνοδεύουν το προϊόν, όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μη παροχή στήριξης. Δεν υιοθετούμε και δεν υποστηρίζουμε καμία από τις καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω email που διεξάγονται με χρήση των Online σελίδων προορισμού (όπως ορίζεται παρακάτω), τις περιγραφές υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις Online σελίδες προορισμού, τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στις Online σελίδες προορισμού ή άλλο περιεχόμενο χρήστη που δημιουργήθηκε από την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης, αποποιούμαστε δε ρητώς κάθε σχετική ευθύνη ή υποχρέωση.

4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ v1

Απαιτήσεις.  Κάθε ιστοσελίδα που υποβάλετε όταν χρησιμοποιείτε την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης v1 (i) πρέπει να αποδίδει μια λειτουργική ιστοσελίδα και όχι σφάλμα DNS, σφάλμα 404 ή οποιοδήποτε άλλο μήνυμα σφάλματος, (ii) πρέπει να είναι προσβάσιμη δημοσίως χωρίς χρήση κωδικών πρόσβασης ή άλλων κωδικών, (iii) δεν πρέπει να βρίσκεται σε προστατευμένο server ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τεχνολογία αποκλεισμού "αραχνών" και (iv) πρέπει να έχει τίτλο σελίδας ή περιγραφή σχετική με το περιεχόμενο της σελίδας.

Μη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι ιστοσελίδες σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι εμείς, καθώς και οι συνεργάτες μας για μηχανές αναζήτησης και καταλόγους (μεμονωμένα και συλλογικά), έχουμε το δικαίωμα να εμφανίζουμε και να διανέμουμε τυχόν αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν από την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης v1 και να αντιγράφουμε, να τροποποιούμε ή να χειριζόμαστε τα αποτελέσματα αυτά όπως απαιτείται προς συμμόρφωση με τα πρότυπα των μηχανών αναζήτησης.

Πρόσθετοι περιορισμοί.  Εμείς και οι συνεργάτες μας για μηχανές αναζήτησης και καταλόγους διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε ή να καταργούμε οποιαδήποτε ιστοσελίδα από το ευρετήριο μηχανών αναζήτησης για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον, διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να τερματίζουμε την από μέρους σας χρήση της Ορατότητας στις μηχανές αναζήτησης v1, εάν πέσει στην αντίληψή μας ότι χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για δραστηριότητες που σκοπό έχουν να υπονομεύσουν την ακρίβεια, τη σχετικότητα, την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, όπως “link farming” (ανταλλαγή συνδέσμων), “keyword stuffing” (κατάχρηση λέξεων-κλειδιών) ή “spamming” (αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας) (με την έννοια που αποδίδεται συνήθως στους όρους αυτούς από τη βιομηχανία βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης).

Πρόσθετη αποποίηση δηλώσεων και εγγυήσεων.  Εκτός από την Αποποίηση δηλώσεων και εγγυήσεων που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, αποποιούμαστε ρητώς από οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με το βαθμό επιτυχίας που θα μπορέσετε να έχετε χρησιμοποιώντας την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης v1. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την εμφάνισή σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης ούτε ότι θα έχετε προνομιακές κατατάξεις.

Τοπικές κριτικές.  Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις online κριτικές για την επιχείρησή σας μέσω της Ορατότητας στις μηχανές αναζήτησης v1. Αν χρησιμοποιείτε το εργαλείο τοπικών κριτικών, η από μέρους σας χρήση του περιεχομένου που παρέχεται από το εργαλείο υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

City Grid.  Η από μέρους σας χρήση του αδειοδοτημένου περιεχομένου υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις της CityGrid που ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η CityGrid μπορεί να ανακαλέσει το αδειοδοτημένο περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή.

YellowPages.  Η από μέρους σας χρήση του αδειοδοτημένου περιεχομένου υπόκειται στους Όρους χρήσης API της Yellow Pages Group Co. που ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

5. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Απαιτήσεις.  Για να χρησιμοποιήσετε την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης ως αυτόνομο προϊόν και να προχωρήσετε σε αυτόματη δημοσίευση πρέπει να έχετε κατοχυρώσει το domain για τον ιστότοπό σας με την GoDaddy, καθώς και να διαθέτετε άδεια επεξεργασίας του περιεχομένου του ιστοτόπου για το domain αυτό. Για αυτόματη δημοσίευση, θα πρέπει να μας παραχωρήσετε πρόσβαση να ενημερώσουμε τις ρυθμίσεις DNS για το domain αυτό, για λογαριασμό σας. Για μη αυτόματη δημοσίευση, θα πρέπει να διαθέτετε άδεια επεξεργασίας του περιεχομένου στο domain.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης στο πλαίσιο του WordPress με διαχείριση, της Κατασκευής ιστότοπων ή του Οnline καταστήματος, θα πρέπει να διαθέτετε άδεια επεξεργασίας του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Επιπροσθέτως, κάθε ιστοσελίδα που υποβάλλετε όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να οδηγεί σε μια λειτουργική ιστοσελίδα και όχι σε μήνυμα σφάλματος DNS ή μήνυμα σφάλματος 404 ή οποιουδήποτε άλλου είδους μήνυμα σφάλματος. Επίσης, θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από το κοινό χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε είδους κωδικών πρόσβασης.

Μη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι ιστοσελίδες σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι εμείς, καθώς και οι συνεργάτες μας για μηχανές αναζήτησης (μεμονωμένα και συλλογικά), έχουμε το δικαίωμα να εμφανίζουμε και να διανέμουμε τυχόν αποτελέσματα αναζήτησης που προέκυψαν από την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης και να αντιγράφουμε, να τροποποιούμε ή να χειριζόμαστε τα αποτελέσματα αυτά όπως απαιτείται προς συμμόρφωση με τα πρότυπα των μηχανών αναζήτησης.

Πρόσθετοι περιορισμοί.  Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να τερματίζουμε την από μέρους σας χρήση της Ορατότητας στις μηχανές αναζήτησης εάν πέσει στην αντίληψή μας ότι χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για δραστηριότητες που σκοπό έχουν να υπονομεύσουν την ακρίβεια, τη σχετικότητα, την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, όπως“link farming” (ανταλλαγή συνδέσμων), “keyword stuffing” (κατάχρηση λέξεων-κλειδιών) ή “spamming” (αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας) (με την έννοια που αποδίδεται συνήθως στους όρους αυτούς από τη βιομηχανία βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης).

Πρόσθετη αποποίηση δηλώσεων και εγγυήσεων.  Εκτός από την Αποποίηση δηλώσεων και εγγυήσεων που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, αποποιούμαστε ρητώς από οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με το βαθμό επιτυχίας που θα μπορέσετε να έχετε χρησιμοποιώντας την Ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την εμφάνισή σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης ούτε ότι θα έχετε προνομιακές κατατάξεις.

6. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

7. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης.  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.