GoDaddy

ΣΎΜΒΑΣΗ ΧΡΉΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ”

Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση χρήσης Κατασκευής ιστότοπων (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης εκ μέρους σας των υπηρεσιών Κατασκευής ιστότοπων της GoDaddy (“Κατασκευή ιστότοπων” ή οι “Υπηρεσίες”) και αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την GoDaddy αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.

Η ηλεκτρονική αποδοχή από εσάς της παρούσας σύμβασης σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και με (i) τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης της GoDaddy και με (ii) οποιαδήποτε όρια προγράμματος, αποποιήσεις προϊόντων ή άλλους περιορισμούς που εμφανίζονται σε εσάς στην αρχική σελίδα της Κατασκευής ιστότοπων του ιστότοπου της GoDaddy (αυτός ο “Ιστότοπος”), της οποίας τα σημεία (i) και (ii) ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς” και “μας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση ή/και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, κανένα σημείο στην παρούσα Σύμβαση δεν θα θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση και τυχόν πολιτικές ή συμφωνίες που ενσωματώνονται στο παρόν, ανά πάσα στιγμή, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα ισχύουν άμεσα με τη δημοσίευση στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η εκ μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται στον Ιστότοπο αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις (όπως δηλώνεται από την ημερομηνία “Τελευταία αναθεώρηση” στην αρχή της σελίδας) θα συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε (“Λογαριασμός καταναλωτή”). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η “Κατασκευή ιστότοπων” είναι ένα εργαλείο που φιλοξενείται στο cloud, το οποίο σάς παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε, να δημιουργήσετε και να κατασκευάσετ, καθώς και να προωθήσετε (οι διαθέσιμες υπηρεσίες ποικίλλουν αναλόγως του εκάστοτε επιλεγμένου προγράμματος) μια διαδικτυακή παρουσία που καλύπτει τις δικές σας εξειδικευμένες ανάγκες, ενσωματώνοντας ιστότοπο, φιλοξενία, ασφάλεια, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, online κατάστημα, μάρκετινγκ μέσω email, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του ίδιου του εργαλείου ή ενός ολοκληρωμένου πακέτου εργαλείων/υπηρεσιών. Εξαιρουμένων όσων επισημαίνονται στην ενότητα Εξαιρέσεις και Περιορισμοί της παρούσας Σύμβασης, η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται στους όρους αυτής της Σύμβασης, καθώς και στους ακόλουθους εξειδικευμένους για το προϊόν όρους της GoDaddy που ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής: (i) Σύμβαση Υπηρεσίας Online Λογιστικής (αγορά Η.Π.Α. μόνο), (ii) Σύμβαση εφαρμογών μάρκετινγκ, (iii) Σύμβαση υπηρεσίας "Ξεχωρίστε" (αγορά Η.Π.Α. μόνο), (iv) Σύμβαση υπηρεσιών πιστοποιητικών και (v) Σύμβαση υπηρεσίας Μάρκετινγκ μέσω email.

3. ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.)

Με την Κατασκευή ιστότοπων σάς παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε και να διατηρείτε ένα online κατάστημα ή/και διαδικτυακά ραντεβού, κάτι που σας επιτρέπει να:

 1. προσθέτετε, έχετε πρόσβαση, διαχειρίζεστε και τηρείτε κατάλογο προϊόντων ή/και υπηρεσιών και να παρουσιάζετε τον εν λόγω κατάλογο στο Internet μέσω ενός στημένου καταστήματος ή καταχωρίσεις ραντεβού που παραχωρείται ως κύριο (ιστότοπος) ή ως δευτερεύoν domain.
 2. συμμετέχετε στην πώληση υπηρεσιών, φυσικών αγαθών, καθώς και αγαθών προς λήψη μέσω Internet.
 3. μεριμνάτε για την είσπραξη πληρωμών σχετικά με τις ισχύουσες φορολογικές χρεώσεις και χρεώσεις αποστολής.
 4. συγκεντρώνετε πληροφορίες πιστωτικών καρτών και προσωπικές πληροφορίες για το σκοπό της διενέργειας συναλλαγών.
 5. προγραμματισμός online ραντεβού και συγχρονισμός ημερολογίων από πολλές πλατφόρμες,
 6. προβαίνετε σε ενέργειες διαχείρισης και επεξεργασίας εντολών ή να
 7. δημιουργείτε επαγγελματικές αναφορές σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του καταστήματος

Περιεχόμενο για τις υπηρεσίες Ηλ. καταστήματος και Ραντεβού

Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή, την ενημέρωση, τη μεταφόρτωση και τη συντήρηση του δικού σας ιστοτόπου, καθώς και για όλα τα αρχεία, τις σελίδες, τα δεδομένα, τα αντικείμενα, τις πληροφορίες ή/και τα υλικά που προβάλλονται, περιλαμβάνονται, αναφέρονται μέσω συνδέσμων ή μεταδίδονται από και προς τον ιστότοπό σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών, εικόνων, φωτογραφιών, εικονογραφήσεων, γραφικών, αποσπασμάτων ήχου και βίντεο, email ή άλλων μηνυμάτων, μετα-ετικετών (meta tags), ονομάτων domain, λογισμικού και κειμένου. Έχετε την ευθύνη για τη διασφάλιση του γεγονότος ότι ο ιστότοπός σας συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς, κοινοτικούς, ομοσπονδιακούς και διεθνείς νόμους. Το περιεχόμενο του ιστότοπού σας θα περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε κατοχυρωμένα ονόματα domain παρέχονται από Εσάς ή κατοχυρώνονται για λογαριασμό σας αναφορικά με τις εν λόγω Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ρητώς και αποδέχεστε ότι η GoDaddy βασίζεται στις δικές σας δηλώσεις όσον αφορά την από μέρους σας κατάλληλη χρήση όλου του περιεχομένου σε οποιονδήποτε ιστότοπο δημιουργείτε ή έχετε υπό τον έλεγχό σας.

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών Ηλ. Καταστήματος και Ραντεβού

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, η GoDaddyθα καταβάλλει προσπάθειες να παρέχει τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Συμφωνείτε ότι περιστασιακά ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή οι εν λόγω Υπηρεσίες να μην λειτουργούν για κάποιο λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω περιπτώσεων: (i) δυσλειτουργιών εξοπλισμού, (ii) διαδικασιών περιοδικής συντήρησης ή επισκευών που μπορεί να αναλαμβάνει περιστασιακά η GoDaddy ή (iii) αιτιών πέραν του πεδίου ελέγχου της GoDaddy ή που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ευλόγως από την GoDaddy, όπως η διακοπή ή η αποτυχία των συνδέσμων τηλεπικοινωνίας ή ψηφιακής μεταβίβασης, οι εχθρικές επιθέσεις στο δίκτυο, η συμφόρηση δικτύου ή άλλες αστοχίες. Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν έχει έλεγχο επί της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε συνεχή ή αδιάκοπη βάση.

Κατάλογος προϊόντων

Συμφωνείτε ότι η απόδοση του δικού σας ιστοτόπου ενδέχεται να αρχίσει να επιβραδύνεται σε διάφορους αριθμούς προϊόντων ανάλογα με τους πιθανούς φυσικούς και πρακτικούς περιορισμούς, όπως: η αρχιτεκτονική του συστήματος, η χωρητικότητα του συστήματος, ο φόρτος του συστήματος, η σύνδεση στο Internet των τελικών χρηστών και οι ρυθμίσεις των υπολογιστών των τελικών χρηστών. Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν ασκεί κανένα έλεγχο σχετικά με τους πιθανούς φυσικούς και πρακτικούς περιορισμούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σε απροσδιόριστο αριθμό προϊόντων μιας κατηγορίας.

Πληρωμή και φόροι τελικών πελατών

Κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την είσπραξη και τη διαχείριση όλων των πληρωμών τελικού πελάτη. Ομοίως, είστε υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των εφαρμοστέων κρατικών, ομοσπονδιακών ή διεθνών φόρων επί των προϊόντων που πωλείτε μέσω των Υπηρεσιών. Είστε υπεύθυνοι να διαβάζετε, να αποδέχεστε ως συμβαλλόμενο μέρος και να συμφωνείτε με όλες τις Άδειες χρήσης τελικού χρήστη που απαιτούνται για τη χρήση των επιλογών Μεθόδων πληρωμής και Φόρων που έχετε ορίσει. Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των επιλογών Μεθόδων πληρωμής και Φόρων. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν πρόσθετους φόρους και τέλη που επιβάλλονται για τη συναλλαγή. Για την πώληση σε αγοραστές ενδέχεται να υπόκεισθε σε υποχρεώσεις καταβολής αλλοδαπών φόρων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και αλλοδαπούς νόμους περί φορολογίας, αποστολής και εξαγωγών σε σχέση με την πώληση των αντικειμένων σας σε αγοραστές διεθνώς.

Αποθήκευση και ασφάλεια

Θα φέρετε πάντοτε πάσα ευθύνη απώλειας και ζημιάς στον ιστότοπό Σας και σε ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπού Σας. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και των πληροφοριών λογαριασμού σας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια, παράλειψη, χρήση και χρέωση που προκύπτει με το λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής Σας ή σε σχέση με τον ιστότοπο ή με οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπού Σας που προβάλλεται, συνδέεται, μεταδίδεται ή αποθηκεύεται στο server. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη μέτρων προκειμένου: (i) να αποτρέψετε τυχόν απώλεια ή ζημιά στο περιεχόμενο του ιστότοπού Σας, (ii) να τηρήσετε ανεξάρτητα αντίγραφα αρχειοθήκης και αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του ιστότοπού Σας, (iii) να προστατέψετε την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα ολόκληρου του περιεχομένου του ιστότοπού Σας το οποίο μεταδίδεται μέσω των server της GoDaddy ή αποθηκεύεται σε αυτούς και (iv) να διασφαλίσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής Σας. Οι server και οι υπηρεσίες φιλοξενίας της GoDaddy δεν παρέχονται για σκοπούς αρχειοθέτησης και η GoDaddy δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή άλλα άτομα για τυχόν απώλεια, ζημία ή καταστροφή οποιουδήποτε περιεχομένου Σας. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή διακύβευσης του κωδικού πρόσβασής Σας, θα ειδοποιείτε άμεσα την GoDaddy, οπότε και η GoDaddy θα αναστέλλει την πρόσβαση στον ιστότοπό σας με τη χρήση αυτού του κωδικού πρόσβασης και θα εκδίδει έναν αναπληρωματικό κωδικό πρόσβασης σε Εσάς ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό Σας. Η GoDaddy δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού Σας από άλλο άτομο, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία σας. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για απώλειες που θα υποστεί η GoDaddy ή άλλο μέρος εξαιτίας της χρήσης του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής Σας από άλλο άτομο.

Ενδεικτικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι Ενδεικτικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς παραπομπής. Η GoDaddy δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση εκ μέρους Σας των ενδεικτικών όρων και προϋποθέσεων. Η χρήση τους γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι προεπιλεγμένοι όροι και προϋποθέσεις που παρέχονται στη σελίδα Όρων και προϋποθέσεων μπορούν να χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη αποποίηση ευθύνης: Οι περιγραφές και οι προτάσεις δεν αποτελούν νομικές, φορολογικές ή χρηματοοικονομικές συμβουλές. Η GoDaddy δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη νομιμότητα οποιασδήποτε διατύπωσης ή διάταξης που περιλαμβάνεται σε αυτές τις περιγραφές και προτάσεις ή αντλείται από αυτές. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε έναν δικηγόρο ώστε να διασφαλίζετε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις Σας είναι επαρκείς για την εκπλήρωση των αναγκών Σας, κατάλληλες για τη δικαιοδοσία Σας και νομικά δεσμευτικές για τους πελάτες Σας.

4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ FACEBOOK

Η Κατασκευή ιστότοπων περιλαμβάνει πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης σελίδας Facebook (“Σχεδίαση σελίδας Facebook”), με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες σελίδες Facebook που θα συμπληρώνουν τον ιστότοπό σας. Ο επιτρεπόμενος αριθμός σελίδων Facebook ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα των Υπηρεσιών και είναι επιπλέον του αριθμού σελίδων ιστότοπου που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Υπηρεσιών που διαθέτετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Σχεδίαση σελίδας Facebook, πρέπει (i) να δημιουργήσετε λογαριασμό Facebook (εάν δεν έχετε ήδη) και (ii) να ενεργοποιήσετε μια δημόσια σελίδα από τον λογαριασμό σας στο Facebook. Αφού ολοκληρώσετε τη σχεδίαση των σελίδων σας στο Facebook, θα χρειαστεί να συνδέσετε τις σελίδες Facebook στον λογαριασμό Facebook που διαθέτετε ώστε οι σελίδες Facebook να παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης. Λάβετε υπόψη ότι οι σελίδες Facebook θα κατασκευαστούν στον ίδιο λογαριασμό φιλοξενίας (και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται μέσω του ίδιου πίνακα ελέγχου) όπως ο ιστότοπός σας. Αντίστοιχα, για να μπορούν να δημοσιευτούν οι σελίδες σας στο Facebook πρέπει πρώτα να έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον μία σελίδα στον ιστότοπό σας.

Εάν έχετε πρόσβαση στη Σχεδίαση σελίδας Facebook, ρητώς αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

 1. Δεν θα τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια σελίδα Facebook η οποία προωθεί, αναφέρεται, διευκολύνει, περιέχει ή χρησιμοποιεί περιεχόμενο με τα εξής:
  • Περιεχόμενο που σχετίζεται με οινοπνευματώδη, πώληση προϊόντων καπνού, πυρομαχικών ή/και όπλων,
  • Περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου, δημοσιότητας, ηθικών δικαιωμάτων ή άλλων ατομικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων κυριότητας ή που είναι παραπλανητικό ή δόλιο,
  • Τυχερά παιχνίδια, περιλαμβανομένων ενδεικτικά online casino, αθλητικό στοιχηματισμό, μπίνγκο ή πόκερ, Παράνομη δραστηριότητα ή/και παράνομους διαγωνισμούς, πωλήσεις συστήματος πυραμίδας, λαχεία ή αλυσιδωτές επιστολές (εάν χειρίζεστε, αναφέρετε ή διευκολύνετε ενέργειες που αφορούν λαχεία, διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες με νόμιμη άδεια, υπάγεστε στις Οδηγίες προώθησης του Facebook που βρίσκονται εδώ) ή
  • Περιεχόμενο δηλωτικό μίσους, απειλητικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό, περιεχόμενο που προτρέπει σε άσκηση βίας ή περιέχει γυμνό ή σκληρή ή αναίτια βία.
 2. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατέχετε ή έχετε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για την αντιγραφή, την προβολή, τη διανομή, την υλοποίηση, την παροχή και τη δημόσια εκτέλεση του συνόλου του περιεχομένου που προσφέρεται στο πλαίσιο της εφαρμογής σας σε χρήστες του Facebook σε όλες τις χώρες όπου καθιστάτε διαθέσιμο το εν λόγω περιεχόμενο.

5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Οι ιστότοποι που δημιουργούνται μέσω χρήσης των Υπηρεσιών κατασκευάζονται και ενσωματώνονται με την πλατφόρμα φιλοξενίας της GoDaddy και τυχόν απόπειρα μετεγκατάστασης ή με άλλον τρόπο μεταβίβασης τέτοιου ιστότοπου σε άλλον πάροχο φιλοξενίας συνιστά παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

Εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς, οι ιστότοποι που δημιουργούνται μέσω χρήσης των Υπηρεσιών ανήκουν στην GoDaddy και όλοι οι εν λόγω ιστότοποι (περιλαμβανομένων όλων των αντιγράφων αυτών) υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών και λοιπών πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της αλλοδαπής. Η GoDaddy σας εκχωρεί απεριόριστη άδεια στον ιστότοπο για τη διάρκεια της συνδρομής σας στις Υπηρεσίες. Η ακύρωση της συνδρομής στις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο διακόπτει στο εξής την άδεια του ιστότοπου που διαθέτετε. Συμφωνείτε να αποτρέπετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των ιστότοπων που δημιουργούνται μέσω χρήσης των Υπηρεσιών. Εκτός αν προβλέπεται άλλως και ρητά στην παρούσα Σύμβαση, με την εν λόγω Σύμβαση δεν εκχωρείται κανένα δικαίωμα ή καμία άδεια στο πλαίσιο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου πνευματικού δικαιώματος ή άδειας. Η GoDaddy επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται ρητά με το παρόν.

Μεταφορτώνοντας περιεχόμενο στον ιστότοπό σας, εκχωρείτε στην GoDaddy απεριόριστη άδεια (i) χρήσης του περιεχομένου για τον σκοπό της συμπερίληψης στον ιστότοπό σας και (ii) προβολής στιγμιότυπων οθόνης οποιουδήποτε ιστότοπου δημιουργείται μέσω χρήσης των Υπηρεσιών, σε υλικό μάρκετινγκ ή με άλλους τρόπους που καθορίζει η GoDaddy κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε στην GoDaddy ότι (α) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη διανομή του εν λόγω περιεχομένου, είτε επειδή είστε ο συντάκτης του περιεχομένου και έχετε δικαίωμα να το διανείμετε είτε επειδή έχετε γραπτώς τα απαραίτητα δικαιώματα διανομής, τις άδειες χρήσης, τη συγκατάθεση ή/και την παραχώρηση προς χρήση από τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλο κύριο του περιεχομένου και (β) δεν παραβιάζετε τα δικαιώματα τυχόν τρίτων. Όπως ορίζεται στο παρόν, ο όρος "περιεχόμενο" αναφέρεται ενδεικτικά σε κείμενο, λογισμικό, widget, εφαρμογές, δέσμες ενεργειών, πηγαίο κώδικα, διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface - API), φωτογραφίες, απεικονίσεις, εικόνες, γραφικά, ήχους, μουσική, ήχο, βίντεο και διαδραστικά χαρακτηριστικά (και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας και τα λογότυπα που αυτά περιέχουν). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο που μεταφορτώνετε στο πλαίσιο χρήσης των Υπηρεσιών μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμο. Το περιεχόμενο που παρέχετε ενδέχεται επίσης να παραμένει προσωρινά αποθηκευμένο για μέγιστο διάστημα ενός έτους, η δε διαγραφή περιεχομένου από τις Υπηρεσίες δεν συνεπάγεται την κατάργηση των προσωρινά αποθηκευμένων εκδόσεων του περιεχομένου.

6. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θα σας παρασχεθεί η δυνατότητα ομαδοποίησης και συνδυαστικής χρήσης των Υπηρεσιών με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε, όπως (i) υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων domain, (ii) υπηρεσίες διαμεσολάβησης για ονόματα domain, (iii) Microsoft Office ή/και (iv) άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχονται κατά καιρούς στο πλαίσιο συνδυαστικής χρήσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η από μέρους σας αγορά της Κατασκευής ιστότοπων θα υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις των συνδυαζόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, των οποίων οι ισχύουσες συμβάσεις θα σας παρασχεθούν στο καλάθι αγορών κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

7. ΑΝΑΛΥΣΗ

Δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, Σας εκχωρούμε περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική άδεια χωρίς δυνατότητα παραχώρησης υποαδειών για χρήση της ανάλυσης Κατασκευής ιστότοπων (“Ανάλυση”) αποκλειστικά στον βαθμό που η χρήση της ανάλυσης σάς είναι απαραίτητη σε ιδιότητες της Κατασκευής ιστότοπων και (β) Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αναφορές μέσω του λογαριασμού σας καταναλωτή, καθώς και προβολής αυτών. Η Ανάλυση θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε τη διεύθυνση IP, την ώρα επίσκεψης, τις πληροφορίες κεφαλίδας και την τοποθεσία των επισκεπτών σας (“Δεδομένα”). Θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση και την πρόσβαση των Δεδομένων Ανάλυσης και των αναφορών από εσάς. Η GoDaddy και οι θυγατρικές που της ανήκουν πλήρως μπορούν να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, δυνάμει των όρων της πολιτικής απορρήτου της, Δεδομένα που συλλέγονται από την Ανάλυση. Δεν θα χρησιμοποιείτε (και δεν θα επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί) την Ανάλυση για την παρακολούθηση, τη συλλογή ή τη μεταφόρτωση δεδομένων που ταυτοποιούν προσωπικά κάποιο άτομο (όπως όνομα, διεύθυνση email ή πληροφορίες χρέωσης) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν εύλογα με πληροφορίες τέτοιου είδους. Θα διαθέτετε κατάλληλη Πολιτική Απορρήτου την οποία θα τηρείτε και θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς που σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών από επισκέπτες. Πρέπει να αναρτήσετε μια Πολιτική Απορρήτου και η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου πρέπει να παρέχει γνωστοποίηση της χρήσης των cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή Δεδομένων από εσάς. Πρέπει να αποκαλύπτετε τη χρήση της Ανάλυσης και του τρόπου με τον οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα.

8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Website Builder Digital Marketing Suite (Αγορά Η.Π.Α μόνο). Η Website Builder Digital Marketing Suite σάς προσφέρει την επιλογή να χρησιμοποιείτε μόνο τα διαθέσιμα εργαλεία μάρκετινγκ των Υπηρεσιών, στα οποία συγκαταλέγεται η βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης, το μάρκετινγκ μέσω email, καθώς και η δημιουργία και οι ενημερώσεις σελίδων στο Facebook (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 4 παραπάνω). Η Website Builder Digital Marketing Suite δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας και φιλοξενίας ενός ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου Online καταστήματος/Online ραντεβού), πιστοποιητικών SSL και υπηρεσιών Ξεχωρίστε. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες ενδέχεται να προστεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η επιλογή δωρεάν δοκιμής (βλ. ενότητα αμέσως παρακάτω) δεν είναι διαθέσιμη για το Digital Marketing Suite της Κατασκευής ιστότοπων. Λόγω της περιορισμένης φύσης της προσφοράς για το Digital Marketing Suite της Κατασκευής ιστότοπων, δεν ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις εξής συμβάσεις της GoDaddy: (i) Σύμβαση υπηρεσίας Online λογιστικής, (ii) Σύμβαση υπηρεσιών πιστοποιητικών και (iii) Σύμβαση υπηρεσίας Ξεχωρίστε.

TLD. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπός σας θα υπόκειται σε κάθε περιορισμό περιεχομένου (ή άλλο περιορισμό), ειδικά προς τα domain ανωτάτου επιπέδου (“TLD”) με τους οποίους συνδέεται. Μόνο ο λογαριασμός Κατασκευής ιστότοπων που συνδέεται με το εν λόγω TLD θα επηρεάζεται από τέτοιου είδους περιορισμούς.

Σελίδες “Yπό κατασκευή”. Η Κατασκευή ιστότοπων παρέχει την επιλογή “Σελίδα υπό κατασκευή” για τους πελάτες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να δημιουργήσουν τον δικό τους ιστότοπο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αν επιλέξετε τη “Σελίδα υπό κατασκευή”, θα έχετε πιο περιορισμένη δυνατότητα επιλογής σε συνδυασμούς σχεδίων και χρωμάτων σε σύγκριση με τους συνδυασμούς που διατίθενται στη βιβλιοθήκη προτύπων της Κατασκευής ιστότοπων.

Υποχρέωση συντήρησης συνδρομής. Η παροχή των Υπηρεσιών εξαρτάται από την ενεργή συνδρομή (και πληρωμή) σας για την υπηρεσία Κατασκευή ιστότοπων. Αν αδυνατείτε να διατηρήσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, η αδυναμία αυτή συνεπάγεται τη διακοπή των Υπηρεσιών. Η επανάληψη χρέωσης για τις Υπηρεσίες σας θα ξεκινήσει στην ημερομηνία της αγοράς. Οι χρεώσεις που καταβάλλονται για τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμες σε άλλους λογαριασμούς Κατασκευής ιστότοπων (ή άλλους λογαριασμούς GoDaddy) εκτός από τον λογαριασμό ο οποίος συνδέθηκε αρχικά με τις Υπηρεσίες την ημερομηνία αγοράς.

Τερματισμός ή λήξη των υπηρεσιών Εάν η GoDaddy τερματίσει την υπηρεσία, ενδέχεται, κατ' επιλογήν της, να καταργήσει και να καταστρέψει οποιαδήποτε δεδομένα και αρχεία έχετε αποθηκεύσει στους server της. Η GoDaddy δεν έχει υποχρέωση να εποπτεύει την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το πράττει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατά την εκπνοή ή λήξη των Υπηρεσιών σας, πρέπει να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών καθώς και τη χρήση των διευθύνσεων IP και των ονομάτων server που έχουν αντιστοιχιστεί σε εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες, καθώς και να απομακρύνετε τα συστήματα ονόματος domain (“DNS”) για τα ονόματα domain σας από τους server μας.

9. ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Η Δωρεάν δοκιμή σάς παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία χωρίς χρέωση για την εκάστοτε καθοριζόμενη διάρκεια, από την ημερομηνία κατά την οποία θα αποδεχθείτε την προσφορά Δωρεάν δοκιμής. Η Δωρεάν δοκιμή θα λήξει στο τέλος της εκάστοτε καθοριζόμενης περιόδου δοκιμής από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς της Δωρεάν δοκιμής, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιήσετε ή όχι την Υπηρεσία κατά την περίοδο ισχύος της Δωρεάν δοκιμής.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τη Δωρεάν δοκιμή ή να ανταλλάξουμε την Υπηρεσία ή την προσφορά με παρόμοια υπηρεσία ή προσφορά ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Θα επιβαρυνθείτε με τις τότε ισχύουσες τιμές για το Προϊόν αν κρίνουμε ότι δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά της Δωρεάν δοκιμής.

Με τη λήξη της Δωρεάν δοκιμής, δεν θα χρεωθείτε και η Υπηρεσία δεν θα ανανεωθεί ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ σας έχει ζητηθεί να προσθέσετε ή να επιβεβαιώσετε ή έχετε προσθέσει εκουσίως έναν τρόπο πληρωμής για μελλοντικές κινήσεις κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της Δωρεάν δοκιμής, στην οποία περίπτωση η Υπηρεσία θα ανανεωθεί αυτόματα με την τότε ισχύουσα τιμή ανανέωσης χωρίς περαιτέρω ενέργειες από μέρους σας, έως ότου ακυρωθεί. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Δωρεάν δοκιμή ή την αυτόματη ανανέωση της σχετιζόμενης Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της Δωρεάν δοκιμής μεταβαίνοντας στο λογαριασμό σας και απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ανανέωσης (“ακύρωση ανανέωσης”) ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών. Αν επιλέξετε να ακυρώσετε την Υπηρεσία κατά την περίοδο της Δωρεάν δοκιμής ή να μην την αγοράσετε ή να μην την ανανεώσετε μετά την εκπνοή της Δωρεάν δοκιμής, το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει κατά τη χρήση της Υπηρεσίας θα χαθούν και δεν θα είναι εφικτή η ανάκτησή τους.

Στις περιπτώσεις όπου η Δωρεάν δοκιμή ανανεώνεται, είτε ως μηνιαίο είτε ως ετήσιο πρόγραμμα επί πληρωμή, μπορείτε να ζητήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με την Πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας μας.

Οι κάτοικοι ορισμένων χωρών δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Δωρεάν δοκιμή.

10. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής. Στο πλαίσιο της Κατασκευής ιστότοπων, ενδέχεται να επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε (i) φωτογραφίες, απεικονίσεις ή άλλες εικόνες (“Eικόνες”) ή/και (ii) λογισμικό, widget ή άλλες εφαρμογές (“Λογισμικό”) που έχει αναπτυχθεί, βρίσκεται στην κυριότητα ή δίνεται με άδεια χρήσης από τρίτους παρόχους, με τους οποίους η GoDaddy συνάπτει συμβάσεις κατά καιρούς. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση εκ μέρους σας των εικόνων ή/και του λογισμικού υπόκειται στη σύμβαση/στις συμβάσεις μας με τους τρίτους παρόχους. Εάν οι Εικόνες/το Λογισμικό συνοδεύονται από σύμβαση άδειας χρήσης από τον τρίτο πάροχο ή απαιτούν τη συγκατάθεσή του σε αυτήν, η από μέρους σας χρήση των Εικόνων/του Λογισμικού υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της εν λόγω σύμβασης άδειας χρήσης, τα οποία συμπληρώνουν (και δεν αντικαθιστούν) τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

Όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σύνολο των Εικόνων/του Λογισμικού. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Εικόνες/το Λογισμικό αποκλειστικά στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, (ii) δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε, να τροποποιήσετε ή να καταστήσετε μη εμφανείς τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των Εικόνων/του Λογισμικού και (iii) δεν επιτρέπεται να προβείτε σε πώληση, τροποποίηση, αποσυμπίληση πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, σε δημιουργία παράγωγων έργων ή σε απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα από τις Εικόνες/το Λογισμικό.

Η GoDaddy ενδέχεται να παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους κατά περίπτωση προκείμενου να παρέχει τις Εικόνες/το Λογισμικό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, του ονόματος domain που συνδέεται με τη σελίδα της Κατασκευής ιστότοπων. H GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να διακόψει την παροχή των Εικόνων/του Λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή, συμφωνείτε δε να συνεργάζεστε στην υλοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών απαιτηθούν σε σχέση με τα ανωτέρω.

H GoDaddy δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με Εικόνες/Λογισμικό τρίτων που παρέχονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες και αποποιούμαστε ρητώς κάθε νομικής ή άλλης ευθύνης έναντι των προαναφερθέντων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε να προστατεύετε, να προασπίζεστε και να απαλλάσσετε από ευθύνες την GoDaddy ενάντια σε έκαστη ξεχωριστά αλλά και όλες συνολικά τις αξιώσεις που επιβάλλονται ή βαρύνουν την GoDaddy και προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή κατάχρηση εκ μέρους σας Εικόνων/Λογισμικού τρίτων. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι πάροχοι Εικόνων/Λογισμικού τρίτων αποτελούν τρίτους δικαιούχους στην παρούσα Σύμβαση για σκοπούς της εφαρμογής των δικαιωμάτων τους δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία Mapbox. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας Mapbox υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για το Cronofy (Αγορά Η.Π.Α μόνο). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση του Cronofy υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για το Google My Business (Αγορά Η.Π.Α μόνο). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση του Google My Business υπόκειται στους εξής όρους: (i) Όροι Παροχής Υπηρεσιών Google, όπως αναγράφονται εδώ, (ii) Πρόσθετοι Όροι για το Google My Business, όπως αναγράφονται εδώ και (iii) Οδηγίες της Google για την Εκπροσώπηση Επιχειρηματικών Εταίρων στο Google, όπως αναγράφονται εδώ, όλοι εκ των οποίων ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το OpenTable στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τη Γερμανία, το Μεξικό, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά, το Χονγκ Κονγκ και την Σιγκαπούρη. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση του OpenTable υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το ChowNow στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση του ChowNow υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το IDX Broker στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Μεξικό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της IDX υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι τρίτοι πάροχοι (και οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι προμηθευτές τους) δεν προβαίνουν σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τυχόν Εικόνες/Λογισμικό που παρέχεται σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες και αποποιούνται ρητά τυχόν ευθύνες ή ζημίες (άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές) που προκύπτουν από τη χρήση των Εικόνων/Λογισμικού. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε Εικόνες/Λογισμικό θα υποστηρίζεται από εμάς και όχι από τρίτους παρόχους (ή τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους προμηθευτές τους). Επιπροσθέτως αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση και διατήρηση ταμειακώς εντάξει οποιωνδήποτε επί πληρωμής συνδρομών ή/και λογαριασμών που διαθέτετε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Η από μέρους σας ακύρωση αυτής της Σύμβασης ή η κατάργηση κάποιου Λογισμικού από τις Υπηρεσίες δεν θα ακυρώσει ούτε θα τερματίσει την επί πληρωμή συνδρομή ή/και λογαριασμό που διατηρείτε σε τρίτον πάροχο υπηρεσιών. Εάν επιθυμείτε να διακοπεί η λήψη υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί απευθείας από εσάς από κάποιον τρίτο πάροχο υπηρεσιών που συνδέεται με τις Υπηρεσίες, αυτό θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις ειδικά για το συγκεκριμένο εκάστοτε τρίτο μέρος.

11. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

12. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

Αναθεώρηση: 10/7/2018
Πνευματικά δικαιώματα © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.