GoDaddy

ΣΎΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ, V7

Τελευταία αναθεώρηση: 28/10/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση υπηρεσίας Κατασκευής ιστότοπων έκδ.7 (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης εκ μέρους σας των υπηρεσιών της GoDaddy με την ονομασία Κατασκευή ιστότοπων (“Κατασκευή ιστότοπων” ή οι “Υπηρεσίες”).

Η ηλεκτρονική αποδοχή από εσάς της παρούσας σύμβασης σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και με (i) της GoDaddy τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, και με (ii) οποιαδήποτε όρια προγράμματος, αποποιήσεις προϊόντων ή άλλους περιορισμούς που εμφανίζονται σε εσάς στην αρχική σελίδα της Κατασκευής ιστότοπων του ιστότοπου της GoDaddy (αυτός ο “Ιστότοπος”), της οποίας τα σημεία (i) και (ii) ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς” και “μας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση ή/και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, κανένα σημείο στην παρούσα Σύμβαση δεν θα θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση και τυχόν πολιτικές ή συμφωνίες που ενσωματώνονται στο παρόν, ανά πάσα στιγμή, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα ισχύουν άμεσα με τη δημοσίευση στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η εκ μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται στον Ιστότοπο αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις (όπως δηλώνεται από την ημερομηνία “Τελευταία αναθεώρηση” στην αρχή της σελίδας) θα συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε («Λογαριασμός καταναλωτή»). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το πρόγραμμα Κατασκευής ιστότοπων είναι ένα online πρόγραμμα κατασκευής ιστότοπων, το οποίο σας επιτρέπει να κατασκευάσετε έναν ιστότοπο εντός των παραμέτρων που ορίζονται ειδικώς για το πρόγραμμά σας. Το InstantPage είναι ένα online πρόγραμμα κατασκευής ιστότοπων, το οποίο σας επιτρέπει να κατασκευάσετε έναν μονοσέλιδο ιστότοπο.

Δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, Σας εκχωρούμε περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική άδεια χωρίς δυνατότητα παραχώρησης υποαδειών για χρήση της ανάλυσης Κατασκευής ιστότοπων (“Ανάλυση”) αποκλειστικά στον βαθμό που η χρήση της ανάλυσης σάς είναι απαραίτητη σε ιδιότητες της Κατασκευής ιστότοπων και (β) Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αναφορές μέσω του λογαριασμού σας GoDaddy και προβολής αυτών. Η Ανάλυση θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε τη διεύθυνση IP, την ώρα επίσκεψης, τις πληροφορίες κεφαλίδας και την τοποθεσία των επισκεπτών σας (“Δεδομένα”). Θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση και την πρόσβαση των Δεδομένων Ανάλυσης και των αναφορών από εσάς. Η GoDaddy και οι θυγατρικές που της ανήκουν πλήρως μπορούν να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, δυνάμει των όρων της πολιτικής απορρήτου της, Δεδομένα που συλλέγονται από την Ανάλυση. Δεν θα χρησιμοποιείτε (και δεν θα επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί) την Ανάλυση για την παρακολούθηση, τη συλλογή ή τη μεταφόρτωση δεδομένων που ταυτοποιούν προσωπικά κάποιο άτομο (όπως όνομα, διεύθυνση email ή πληροφορίες χρέωσης) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν εύλογα με πληροφορίες τέτοιου είδους. Θα διαθέτετε κατάλληλη Πολιτική Απορρήτου την οποία θα τηρείτε και θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς που σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών από επισκέπτες. Πρέπει να αναρτήσετε μια Πολιτική Απορρήτου και η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου πρέπει να παρέχει γνωστοποίηση της χρήσης των cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή Δεδομένων από εσάς. Πρέπει να αποκαλύπτετε τη χρήση της Ανάλυσης και του τρόπου με τον οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “FACELIFT”

Η υπηρεσία Facelift της GoDaddy (“Facelift”) εκτελεί μια οπτική ανασχεδίαση για υπάρχοντες πελάτες της Κατασκευής Ιστότοπων των εκδόσεων 6 και 7. Οι τρίτοι εργολάβοι μας εργάζονται με βάση τον δημοσιευμένο ιστότοπό σας, παίρνουν υπάρχουσες εικόνες και κείμενο και ανασχεδιάζουν τον ιστότοπο με βάση τις πληροφορίες σχεδίασης που τους έχετε δώσει.

Για την υπηρεσία Facelift απαιτούνται συνήθως 2-3 εβδομάδες (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος ανάλογα με την πολυπλοκότητα του ιστότοπου) για την εκτέλεση της πρώτης έκδοσης της ανασχεδίασης. Στη συνέχεια, τη στέλνουμε σε εσάς για τα σχόλιά σας, ώστε να προβούμε σε τυχόν αλλαγές και, κατόπιν, την αντικαθιστούμε στον λογαριασμό σας GoDaddy, μόλις ολοκληρωθεί. Η χρονική διάρκεια των αλλεπάλληλων κύκλων σχολιασμού θα εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των σχολίων. Μετά την ολοκλήρωση, πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο για την εκτέλεση τυχόν τελικών αλλαγών. Στη συνέχεια, μόλις ο ιστότοπος είναι έτοιμος, μπορείτε να τον δημοσιεύσετε.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “FACELIFT”

Η υπηρεσία Facelift πραγματοποιείται με βάση τη δημοσιευμένη έκδοση του ιστότοπού σας (η οποία έχει δημιουργηθεί με χρήση της Κατασκευής ιστότοπων της GoDaddy) κατά τη στιγμή της υποβολής της φόρμας σχεδίασης από εσάς. Ως εκ τούτου, ΔΕΝ εγγυόμαστε:

  i. ότι θα συμπεριληφθούν στην ανασχεδίαση οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στον ιστότοπό σας μετά την υποβολή της αρχικής φόρμας σχεδίασης.
  ii. ότι θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν επιπλέον απαιτήσεις που θα αποσταλούν έπειτα από την αρχική φόρμα σχεδίασης.
  iii. ότι μπορεί να ενσωματωθεί επιπλέον περιεχόμενο (π.χ., κείμενο, εικόνες) στην ανασχεδίασή σας.
  iv. ότι θα συμπεριληφθεί “Αόρατο” περιεχόμενο (π.χ., ενσωματωμένος κώδικας τρίτων HTML/JS, μετα-ετικέτες για SEO).
  v. ότι το SEO θα είναι το ίδιο ή καλύτερο από αυτό του ιστότοπου πριν από την ανασχεδίαση.
  vi. ότι η υπηρεσία Facelift θα ολοκληρωθεί εντός οποιουδήποτε συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Εάν πρέπει να τηρήσετε περιορισμούς προθεσμιών, η υπηρεσία Facelift δεν είναι κατάλληλη για εσάς.
  vii. ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε περιεχόμενο ή εικόνες για χρήση στην ανασχεδίαση τα οποία βρίσκονται στον ήδη δημοσιευμένο ιστότοπο του πελάτη.
  viii. τυχόν τηλεφωνική υποστήριξη και διαβούλευση με σχεδιαστές. Παρέχουμε υποστήριξη μέσω email και επικοινωνία μέσω φορμών web.

5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ FACEBOOK

Τα προγράμματα Κατασκευή ιστότοπων και InstantPage περιλαμβάνουν πρόσβαση σε πρόγραμμα σχεδίασης σελίδας του Facebook (το “Σχεδίαση σελίδας Facebook”).

Με τη Σχεδίαση σελίδας Facebook μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες σελίδες Facebook που θα συμπληρώνουν τον ιστότοπό σας. Ο επιτρεπόμενος αριθμός σελίδων Facebook ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα Κατασκευής ιστότοπων και είναι επιπλέον του αριθμού σελίδων ιστότοπου που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Κατασκευής ιστότοπων που διαθέτετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Σχεδίαση σελίδας Facebook, πρέπει (i) να δημιουργήσετε λογαριασμό Facebook (εάν δεν έχετε ήδη) και (ii) να ενεργοποιήσετε μια δημόσια σελίδα από τον λογαριασμό σας στο Facebook. Αφού ολοκληρώσετε τη σχεδίαση των σελίδων σας στο Facebook, θα χρειαστεί να συνδέσετε τις σελίδες Facebook στον λογαριασμό Facebook που διαθέτετε ώστε οι σελίδες Facebook να παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης. Λάβετε υπόψη ότι οι σελίδες Facebook θα κατασκευαστούν στον ίδιο λογαριασμό φιλοξενίας (και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται μέσω του ίδιου πίνακα ελέγχου) όπως ο ιστότοπός σας. Αντίστοιχα, για να μπορούν να δημοσιευτούν οι σελίδες σας στο Facebook πρέπει πρώτα να έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον μία σελίδα στον ιστότοπό σας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

TLD. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπός σας θα υπόκειται σε κάθε περιορισμό περιεχομένου (ή άλλο περιορισμό), ειδικά προς τα domain ανωτάτου επιπέδου (“TLD”) με τους οποίους συνδέεται. Εάν έχετε περισσότερους του ενός λογαριασμούς Κατασκευής ιστότοπων, μόνο ο λογαριασμός Κατασκευής ιστότοπων που συνδέεται με τον εν λόγω TLD θα επηρεάζεται από τέτοιου είδους περιορισμούς.

Σελίδες: «Yπό κατασκευή». Η Κατασκευή ιστότοπων παρέχει την επιλογή «Σελίδα υπό κατασκευή» για τους πελάτες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να δημιουργήσουν τον δικό τους ιστότοπο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αν επιλέξετε τη “Σελίδα υπό κατασκευή”, θα έχετε πιο περιορισμένη δυνατότητα επιλογής σε συνδυασμούς σχεδίων και χρωμάτων σε σύγκριση με τους συνδυασμούς που διατίθενται στη βιβλιοθήκη προτύπων της Κατασκευής ιστότοπων.

Υποχρέωση συντήρησης συνδρομής. Η παροχή της Κατασκευής ιστότοπων εξαρτάται από την ενεργή συνδρομή (και πληρωμή) σας της Κατασκευής ιστότοπων. Αν αδυνατείτε να διατηρήσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, η αδυναμία αυτή συνεπάγεται τη διακοπή της Κατασκευής ιστότοπων. Η περιοδική χρέωση για το πρόγραμμα Κατασκευής ιστότοπων που διαθέτετε θα ξεκινήσει την ημερομηνία αγοράς. Οι χρεώσεις που καταβάλλονται για την Κατασκευή ιστότοπων δεν είναι μεταβιβάσιμες σε άλλους λογαριασμούς Κατασκευής ιστότοπων (ή άλλους λογαριασμούς GoDaddy) εκτός από το λογαριασμό ο οποίος συνδέθηκε αρχικά με την Κατασκευή ιστότοπων την ημερομηνία αγοράς.

Άμεση δημοσίευση. Το InstantPage έχει σχεδιαστεί με σκοπό την άμεση προώθηση του ιστότοπου που κατασκευάζετε στο όνομα domain σας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης επί των αρχικών επιλογών σχεδίασης ή των επακόλουθων αλλαγών στη σχεδίαση για τον ιστότοπό σας πριν από τη δημοσίευσή τους. Ομοίως, σας παροτρύνουμε να ελέγξετε προσεκτικά (i) το φόντο, (ii) το κείμενο, (iii) τις διατάξεις, (iv) τα γραφικά στοιχεία και (v) τα χρώματα, προσεκτικά, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

7. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Οι ιστότοποι που δημιουργούνται με χρήση της Κατασκευής ιστότοπων ή του InstantPage δημιουργούνται και ενσωματώνονται με την πλατφόρμα φιλοξενίας της GoDaddy και οποιαδήποτε απόπειρα μετεγκατάστασης ή άλλης μεταβίβασης τέτοιου ιστότοπου σε άλλο πάροχο φιλοξενίας αποτελεί παράβαση της παρούσας Σύμβασης.

Εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς, οι ιστότοποι που δημιουργούνται με χρήση της Κατασκευής Ιστότοπων ή του InstantPage ανήκουν στην GoDaddy και όλοι οι εν λόγω ιστότοποι (περιλαμβανομένων όλων των αντιγράφων αυτών) υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών και λοιπών πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της αλλοδαπής. Η GoDaddy σας εκχωρεί απεριόριστη άδεια στον ιστότοπο για τη διάρκεια της συνδρομής σας στην Κατασκευή ιστότοπων. Η ακύρωση της συνδρομής στην Κατασκευή ιστότοπων για οποιονδήποτε λόγο διακόπτει στο εξής την άδεια του ιστότοπου που διαθέτετε. Συμφωνείτε να αποτρέπετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των ιστότοπων που δημιουργούνται με χρήση της Κατασκευής ιστότοπων ή του InstantPage. Εκτός αν προβλέπεται άλλως και ρητά στην παρούσα Σύμβαση, με την εν λόγω Σύμβαση δεν εκχωρείται κανένα δικαίωμα ή καμία άδεια στο πλαίσιο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου πνευματικού δικαιώματος ή άδειας. Η GoDaddy επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται ρητά με το παρόν.

Μεταφορτώνοντας περιεχόμενο στον ιστότοπό σας, εκχωρείτε στην GoDaddy απεριόριστη άδεια (α) χρήσης του περιεχομένου για τον σκοπό της συμπερίληψης στον ιστότοπό σας και (β) εμφάνισης στιγμιότυπων οθόνης οποιουδήποτε ιστότοπου δημιουργείται με online χρήση της Κατασκευής ιστότοπων, σε υλικό μάρκετινγκ ή με άλλους τρόπους που καθορίζει η GoDaddy κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε στην GoDaddy ότι (α) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη διανομή του εν λόγω περιεχομένου, είτε επειδή είστε ο συντάκτης του περιεχομένου και έχετε δικαίωμα να το διανείμετε είτε επειδή έχετε γραπτώς τα απαραίτητα δικαιώματα διανομής, τις άδειες χρήσης, τη συγκατάθεση ή/και την παραχώρηση προς χρήση από τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλο κύριο του περιεχομένου και (β) δεν παραβιάζετε τα δικαιώματα τυχόν τρίτου. Όπως ορίζεται στο παρόν, ο όρος "περιεχόμενο" αναφέρεται ενδεικτικά σε κείμενο, λογισμικό, widget, εφαρμογές, δέσμες ενεργειών, πηγαίο κώδικα, διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface - API), φωτογραφίες, απεικονίσεις, εικόνες, γραφικά, ήχους, μουσική, ήχο, βίντεο και διαδραστικά χαρακτηριστικά (και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας και τα λογότυπα που αυτά περιέχουν). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο που μεταφορτώνετε στην Κατασκευή ιστότοπων μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμο. Το περιεχόμενο που παρέχετε ενδέχεται επίσης να παραμένει προσωρινά αποθηκευμένο για μέγιστο διάστημα ενός έτους, η δε διαγραφή περιεχομένου από την Κατασκευή ιστότοπων δεν συνεπάγεται την κατάργηση των προσωρινά αποθηκευμένων εκδόσεων του περιεχομένου.

8. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GoDaddy

Η Κατασκευή ιστότοπων ενδέχεται να περιλαμβάνει πρόσβαση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της GoDaddy, όπως τα προϊόντα της GoDaddy (i) Email, (ii) Φωτογραφικό άλμπουμ και (iii) Προϊόντα SSL.

Αν αγοράσετε την Κατασκευή ιστότοπων, με την ηλεκτρονική αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και από τις συμβάσεις παροχής προϊόντων για τυχόν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της GoDaddy που περιλαμβάνονται στην Κατασκευή ιστότοπων, όπως οι ακόλουθες συμβάσεις της GoDaddy: (i) Σύμβαση χρήσης Workspace και (ii) Σύμβαση συνδρομητή υπηρεσίας πιστοποιητικού SSL που βρίσκεται εδώ, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην Κατασκευή ιστότοπων διατίθενται στη Σελίδα προορισμού κατασκευής ιστότοπων.

Υπηρεσίες PhotoAlbum (Φωτογραφικό άλμπουμ). Το Φωτογραφικό άλμπουμ σάς επιτρέπει (i) να αποστέλλετε, να οργανώνετε, να επεξεργάζεστε και να πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών και (ii) να αποστέλλετε και να οργανώνετε βίντεο σε συλλογές που είναι δημόσιες, ιδιωτικές και με προστασία κωδικού πρόσβασης. Θα μπορείτε επίσης να μοιράζεστε φωτογραφίες και βίντεο μέσω email ή αναρτώντας τα ανωτέρω σε blog ή ιστότοπους. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο και λοιπό περιεχόμενο που αποστέλλεται ή προβάλλεται στο Φωτογραφικό άλμπουμ πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους Γενικούς όρους χρήσης.

Υπηρεσίες Smart Space (Έξυπνος χώρος). Η υπηρεσία SmartSpace σάς επιτρέπει να εξατομικεύετε έναν ιστότοπο. Επιτρέπεται να προσαρμόσετε ή να τροποποιήσετε την εμφάνιση του Ιστότοπού σας όπως προβλέπεται και επιτρέπεται από τις οδηγίες και την παρούσα Σύμβαση. Δεν επιτρέπεται με άλλο τρόπο να μεταβάλετε ή να τροποποιήσετε την εφαρμογή ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο σάς παρέχεται. Περαιτέρω συμφωνείτε να μην προβείτε σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή άλλως να επιχειρήσετε την αποκάλυψη του πηγαίου κώδικα. Να είστε εξουσιοδοτημένοι να συνδυάζετε τον ιστότοπο με άλλο πρόγραμμα ή εφαρμογές λογισμικού ούτε να ενσωματώσετε προσθήκη (plug-in) ή βελτίωση πέραν όσων σας παρέχονται. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η τροποποίηση, διανομή ή κοινή χρήση των τροφοδοσιών RSS, της εφαρμογής συνομιλίας και των API. Η χρήση των τροφοδοσιών RSS, της εφαρμογής συνομιλίας και των API υπόκεινται σε λήξη ανά πάσα στιγμή. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας SmartSpace πρέπει να είναι σε συμμόρφωση προς τους Γενικούς όρους χρήσης.

9. ΓΕΝΙΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ FACEBOOK

Εκτός από τους Γενικούς κανόνες δεοντολογίας που περιέχονται στη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ρητά ότι:

 1. Εάν έχετε πρόσβαση στη Σχεδίαση σελίδας Facebook, δεν θα τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια σελίδα Facebook η οποία προωθεί, αναφέρεται, διευκολύνει, περιέχει ή χρησιμοποιεί περιεχόμενο με τα εξής:
  • Περιεχόμενο που σχετίζεται με οινοπνευματώδη, πώληση προϊόντων καπνού, πυρομαχικών ή/και όπλων,
  • Περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου, δημοσιότητας, ηθικών δικαιωμάτων ή άλλων ατομικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων κυριότητας ή που είναι παραπλανητικό ή δόλιο,
  • Τυχερά παιχνίδια, περιλαμβανομένων ενδεικτικά online casino, αθλητικό στοιχηματισμό, μπίνγκο ή πόκερ,
  • Παράνομη δραστηριότητα ή/και παράνομους διαγωνισμούς, πωλήσεις συστήματος πυραμίδας, λαχεία ή αλυσιδωτές επιστολές (εάν χειρίζεστε, αναφέρετε ή διευκολύνετε ενέργειες που αφορούν λαχεία, διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες με νόμιμη άδεια, υπάγεστε στις Οδηγίες προώθησης του Facebook που βρίσκονται εδώ) ή
  • Περιεχόμενο δηλωτικό μίσους, απειλητικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό, περιεχόμενο που προτρέπει σε άσκηση βίας ή περιέχει γυμνό ή σκληρή ή αναίτια βία.
 2. Αν αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα σχεδίασης σελίδας του Facebook, πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε κάτοχος ή έχετε εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για την αντιγραφή, προβολή, διανομή, υλοποίηση, απόδοση και δημόσια εκτέλεση του συνόλου του περιεχομένου που υπάρχει εντός της εφαρμογής σας σε χρήστες του Facebook σε όλες τις χώρες όπου καθιστάτε διαθέσιμο το εν λόγω περιεχόμενο.

10. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής. Στο πλαίσιο της Κατασκευής ιστότοπων και του Instant Page, ενδέχεται να επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε (i) φωτογραφίες, απεικονίσεις ή άλλες εικόνες (“Eικόνες”) ή/και (ii) λογισμικό, widget ή άλλες εφαρμογές (“Λογισμικό”) που έχει αναπτυχθεί, βρίσκεται στην κυριότητα ή δίνεται με άδεια χρήσης από τρίτους παρόχους, με τους οποίους η GoDaddy συνάπτει συμβάσεις κατά καιρούς. Εάν οι Εικόνες/το Λογισμικό συνοδεύονται από σύμβαση άδειας χρήσης από τον τρίτο πάροχο ή απαιτούν τη συγκατάθεσή του σε αυτήν, η από μέρους σας χρήση των Εικόνων/του Λογισμικού υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της εν λόγω σύμβασης άδειας χρήσης, τα οποία συμπληρώνουν (και δεν αντικαθιστούν) τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

Όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σύνολο των Εικόνων/του Λογισμικού. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) οι Εικόνες/το Λογισμικό δεν πωλούνται ούτε διανέμονται σε εσάς και ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Εικόνες/το Λογισμικό αποκλειστικά στο πλαίσιο της Κατασκευής ιστότοπων ή του InstantPage, (ii) δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε, να τροποποιήσετε ή να καταστήσετε μη εμφανείς τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των Εικόνων/του Λογισμικού και (iii) δεν επιτρέπεται να προβείτε σε τροποποίηση, αποσυμπίληση πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, σε δημιουργία παράγωγων έργων ή σε απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα από τις Εικόνες/το Λογισμικό.

Η GoDaddy ενδέχεται να παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους κατά περίπτωση προκείμενου να παρέχει τις Εικόνες/το Λογισμικό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, του ονόματος domain που συνδέεται με τη σελίδα της Κατασκευής ιστότοπων ή της σελίδας InstantPage. H GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να διακόψει την παροχή των Εικόνων/του Λογισμικού οποιαδήποτε στιγμή, συμφωνείτε δε να συνεργάζεστε στην υλοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών απαιτηθούν σε σχέση με τα ανωτέρω.

Η GoDaddy δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με Εικόνες/Λογισμικό τρίτων που παρέχεται σε σχέση με την Κατασκευή ιστότοπων ή το InstantPage και αποποιείται τυχόν ευθύνη ή υποχρέωση ως προς αυτό.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε να προστατεύετε, να προασπίζεστε και να απαλλάσσετε από ευθύνες την GoDaddy ενάντια σε έκαστη ξεχωριστά αλλά και όλες συνολικά τις αξιώσεις που επιβάλλονται ή βαρύνουν την GoDaddy και προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή κατάχρηση εκ μέρους σας Εικόνων/Λογισμικού τρίτων. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι πάροχοι Εικόνων/Λογισμικού τρίτων αποτελούν τρίτους δικαιούχους στην παρούσα Σύμβαση για σκοπούς της εφαρμογής των δικαιωμάτων τους δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη Fotolia. Αποδέχεστε και συμφωνείτε στους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Fotolia που διατίθενται εδώ και τα οποία ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία MapQuest. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε (i) καταγραφή, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, φύλαξη, δημιουργία βάσης δεδομένων ή άλλως σε αντιγραφή με οποιαδήποτε μέθοδο κανενός χάρτη ή/και οδηγιών μετάβασης (ή τμήματος αυτών) πέραν όσων ενδέχεται να είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του χάρτη ή/και των οδηγιών μετάβασης για προβολή ή εκτύπωση σε προσωρινή βάση, (ii) υπεκχώρηση, εκμίσθωση, ενοικίαση, ανάθεση, διανομή, ανασυσκευασία ή με άλλον τρόπο μεταβίβαση ή αποκάλυψη του χάρτη ή/και των οδηγιών μετάβασης σε οποιονδήποτε τρίτο ή (iii) πρόκληση, συνδρομή ή εν γνώσει σας άδεια προς τρίτο να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το eBay. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τη Σύμβαση άδειας χρήσης προγράμματος προγραμματιστών και της API του eBay που διατίθεται εδώ και η οποία ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το eBay έχει την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Προγράμματος προγραμματιστών όπως περιγράφεται στη Σύμβαση άδειας χρήσης προγράμματος προγραμματιστών και της API.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για το AddThis. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση του AddThis υπόκειται στους όρους χρήσης που βρίσκονται εδώ και στην πολιτική απορρήτου του AddThis που βρίσκεται εδώ, έγγραφα τα οποία ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Χάρτες Google. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των Χαρτών Google υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία Ξεχωρίστε. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία (widget) Ξεχωρίστε, θα υπόκεισθε στους Όρους χρήσης της υπηρεσίας Ξεχωρίστε που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία Mapbox. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας Mapbox υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

11. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

12. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.