GoDaddy

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WORKSPACE

Τελευταία αναθεώρηση: 28/10/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επαγγελματικό email. Παρέχουμε μια σειρά Υπηρεσιών στο πλαίσιο της οικογένειας προϊόντων Επαγγελματικό email, όπως τα Email και Online ημερολόγιο. Όλες αυτές οι Υπηρεσίες διατίθενται για αγορά και μερικά συνοδεύουν περιστασιακά δωρεάν άλλα προϊόντα τα οποία αγοράζετε.

Workspace. Προσφέρουμε μια σειρά Υπηρεσιών στη σουίτα προϊόντων μας Workspace, όπως τα Email, Online αποθηκευτικός χώρος και Online ημερολόγιο. Όλες αυτές οι Υπηρεσίες διατίθενται για αγορά ως μεμονωμένα προϊόντα και μερικά συνοδεύουν περιστασιακά δωρεάν άλλα προϊόντα τα οποία αγοράζετε.

2. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δωρεάν υπηρεσίες. Οι δωρεάν υπηρεσίες μπορεί να προσφέρουν λιγότερες δυνατότητες από τις πληρωμένες εκδόσεις. Ανεξάρτητα αν πληρώνετε για τη χρήση ή λαμβάνετε τις υπηρεσίες δωρεάν, η χρήση καθεμιάς από τις Υπηρεσίες υπόκειται τόσο στις γενικές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης όσο και στις διατάξεις που αναφέρονται ειδικά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία χρησιμοποιείτε.

Εργαλεία Workspace Desktop Tools. Για να επιτύχετε βελτιωμένες λειτουργίες του Email και του Online ημερολογίου του Workspace, καθώς επίσης πλήρεις λειτουργίες του Online αποθηκευτικού χώρου, όταν η πρόσβαση γίνεται από εφαρμογές που βασίζονται στο web, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε λήψη των εργαλείων Workspace Desktop Tools (“WDT”). Τα WDT δεν εγκαθίστανται αυτόματα στον υπολογιστή σας και παρέχονται μόνο για διευκόλυνση. Δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά τα WDT, και αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή των WDT ανά πάσα στιγμή.

Υπερβολική χρήση λογαριασμού Αν η χρήση του λογαριασμού σας για οποιαδήποτε Υπηρεσία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από το πρόγραμμα, πρέπει (i) να αναβαθμίσετε σε πρόγραμμα που πληροί επαρκώς τη χρήση του λογαριασμού, ή (ii) να μειώσετε τη χρήση του λογαριασμού, ώστε να παραμένει εντός του προγράμματός σας. Σε περίπτωση που αποτύχετε να λάβετε μία από αυτές τις δύο ενέργειες, διατηρούμε το δικαίωμα (α) να χρεώσουμε πρόσθετα τέλη χρήσης για το λογαριασμό σας ή (β) να τερματίσουμε το λογαριασμό. Οι αποφάσεις για τη χρήση λογαριασμών λαμβάνονται από εμάς κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η σώρευση των μηνιαίων κατανομών που δεν χρησιμοποιούνται, ούτε η μεταφορά τους από τον ένα μήνα στον άλλο.

Διατήρηση δεδομένων. Οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για σκοπούς αρχειοθέτησης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση ανεξάρτητων αντιγράφων ασφαλείας των email, των αρχείων, των λιστών διανομής και άλλου περιεχομένου. Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη για απώλεια, ζημιά ή καταστροφή των email, των αρχείων, των λιστών διανομής ή όποιου άλλου περιεχομένου.

Άλλοι περιορισμοί. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για (i) να στέλνετε υψηλού όγκου, μαζικά email, (ii) να αποθηκεύετε αρχεία ήχου ή βίντεο (ή άλλα μεγάλα αρχεία ή μέσα που δεν προορίζονται για αποστολή με email), (iii) να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για λογαριασμό φιλοξενίας, ή (iv) όποιες άλλες χρήσεις που παραβιάζουν τις πολιτικές μας, όπως μπορεί να σας ενημερώνουμε περιστασιακά. Ενδέχεται να αποκλείσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, εάν οι όροι της Σύμβασης αυτής αθετούνται ή παραβιάζονται από εσάς ή τον λογαριασμό σας.

3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WORKSPACE ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ EMAIL

Βασικές υπηρεσίες. Η υπηρεσία Email που προσφέρουμε παρέχει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του Internet χρησιμοποιώντας μια προσωπική διεύθυνση email που είναι συνδεδεμένη στο όνομα domain. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας Email, πρέπει (i) να κατοχυρώσετε ένα όνομα domain, (ii) να παρέχετε όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να εδραιώσετε μια σύνδεση στο Internet, και (iii) να παρέχετε τη δική σας σύνδεση στο Internet.

Όρια προγράμματος. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η υπηρεσία Email προσφέρεται με διαφορετικά επίπεδα ή όρια προγράμματος. Αυτά τα όρια προγράμματος παρουσιάζονται είτε στη σελίδα προορισμού της υπηρεσίας Email είτε σε αυτόν τον Ιστότοπο και μπορούν να σχετίζονται με (i) τον αριθμό παραληπτών που επιτρέπονται ανά μήνυμα email, (ii) τον αριθμό μηνυμάτων email που επιτρέπονται την ημέρα, (iii) το μέγεθος κάθε μηνύματος email ή/και συνημμένου, (iv) τον αριθμό επαφών που επιτρέπονται ανά κοινόχρηστη λίστα διευθύνσεων, (v) τον αριθμό επαφών που επιτρέπονται ανά λίστα διανομής, (vi) τον αριθμό μηνυμάτων email που επιτρέπονται ανά λεπτό, (vii) τον αριθμό των συσκευών που επιτρέπονται ανά λογαριασμό, ή (viii) όποια άλλα στοιχεία που ενδέχεται να καθορίσουμε.

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) και ιούς. Η υπηρεσία Email που παρέχουμε, περιλαμβάνει προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και ιούς. Τα email που αποστέλλονται και λαμβάνονται από τη διεύθυνση email σας θα σαρώνονται αυτόματα για πρόληψη της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή/και της μετάδοσης ιών προς και από το πρόγραμμα email και το σύστημα υπολογιστή. Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ούτε εσείς μπορείτε να τη ρυθμίσετε. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η δυνατότητα προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και ιούς δεν είναι εγγυημένα εκατό τοις εκατό (100%) αποτελεσματική ή χωρίς σφάλματα, και μπορεί να διαγράψει μηνύματα email ή/και συνημμένα που θα θέλατε να στείλετε ή να λάβετε, ή μπορεί να επιτρέψει ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή/και ιούς προς και από το πρόγραμμα email και το σύστημα υπολογιστή. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε ουδεμία υπαιτιότητα έναντί σας όσον αφορά τη δυνατότητα προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και ιούς, την αποτυχία σας να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα email ή/και συνημμένα, ή τη μετάδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή/και ιούς προς και από το πρόγραμμα email και το σύστημα υπολογιστή.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση εκ μέρους σας του λογισμικού υπόκειται στη σύμβαση/στις συμβάσεις μας με τους τρίτους παρόχους. Επίσης, αν το Λογισμικό συνοδεύεται από ή απαιτεί συναίνεση σε σύμβαση υπηρεσίας ή άδεια χρήσης από τρίτο πάροχο, η χρήση από μέρους σας του Λογισμικού υπόκειται στην εν λόγω σύμβαση υπηρεσίας ή άδεια χρήσης. Δεν επιτρέπεται η λήψη, εγκατάσταση ή χρήση τυχόν λογισμικού που συνοδεύεται από ή απαιτεί συναίνεση σε σύμβαση υπηρεσίας ή άδεια χρήσης από τρίτο πάροχο, εκτός αν χετε προηγουμένως συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω σύμβασης υπηρεσίας ή άδειας χρήσης.

Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, τροποποίηση ή αλλοίωση σήματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή σήματος άλλων δικαιωμάτων κυριότητας που περιλαμβάνεται εντός ή επί του Λογισμικού. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα και η απομεταγλώττιση του Λογισμικού, εκτός αν η εν λόγω ενέργεια επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο και μόνο στην έκταση αυτή. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή κατάσταση όπου αποτυχίες του Λογισμικού θα μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο, ή να οδηγήσουν σε σοβαρή καταστροφή του περιβάλλοντος ή περιουσίας.

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τυχόν Λογισμικό τρίτου μέρους που παρέχεται σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες και αποποιούμαστε ρητά τυχόν σχετικές ευθύνες και ζημίες (άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές). Εμείς και όχι ο τρίτος πάροχος θα σας προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη για το Λογισμικό.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι θα προσθέσουμε αυτόματα για εγγραφή SRV στο DNS σας αν το όνομα domain έχει κατοχυρωθεί με την GoDaddy. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή SRV από τον πίνακα ελέγχου του DNS. Η εγγραφή SRV μπορεί να καταργηθεί όταν καταργηθεί και η τελευταία διεύθυνση email που συσχετίζεται με το όνομα domain ή όταν γίνει μεταβίβαση του ονόματος domain.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ONLINE ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΌ ΧΏΡΟ

Βασικές υπηρεσίες. Ο Online αποθηκευτικός χώρος είναι ένα online σύστημα αποθηκευτικού χώρου για αρχεία που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να μοιράζεστε αρχεία μέσω του Internet χωρίς ανάγκη (i) να χρησιμοποιείτε εσωτερικούς ή εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ή (ii) να στέλνετε με email μεγάλα αρχεία. Επιπλέον, ο Online αποθηκευτικός χώρος σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet (π.χ. υπολογιστή στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι, φορητή συσκευή κ.λπ.).

Όρια προγράμματος. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο Online αποθηκευτικός χώρος προσφέρεται με διαφορετικά επίπεδα ή όρια προγράμματος. Αυτά τα όρια προγράμματος παρουσιάζονται στη σελίδα προορισμού του Online αποθηκευτικού χώρου αυτού του Ιστότοπου και μπορεί να αφορούν (i) την ποσότητα του αποθηκευτικού χώρου που αγοράστηκε και (ii) τον αριθμό αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε. Εκτός από τα όρια που παρουσιάζονται στη σελίδα προορισμού, περιορίζεστε στους 50.000 φακέλους και απαγορεύεται να αποθηκεύσετε περισσότερα από 100.000 αρχεία σε ένα μόνο κατάλογο ή φάκελο. Σε περίπτωση που υπερβείτε αυτά τα όρια, ενδέχεται να αναστείλουμε το λογαριασμό σας μέσω να συμμορφωθείτε με τα όρια.

Δοκιμαστικός λογαριασμός. Περιστασιακά, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορεί να προσφέρουμε δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Online αποθηκευτικού χώρου (“Δοκιμαστικός Λογαριασμός”) προκειμένου να δοκιμάστε την Υπηρεσία πριν δεσμευθείτε με την κατανομή κάποιου αντιτίμου. Συμφωνείτε να περιοριστείτε σε ένα (1) δοκιμαστικό λογαριασμό διάρκειας τριάντα (30) ημερών. Με τη λήξη της περιόδου, δεν θα έχετε πρόσβαση στο Δοκιμαστικό Λογαριασμό. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Online αποθηκευτικό χώρο, πρέπει να μετατρέψετε το λογαριασμό σας από δωρεάν σε επί πληρωμή πριν λήξει ο Δοκιμαστικός Λογαριασμός ή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήξη. Μετά από αυτή την περίοδο διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε το Δοκιμαστικό Λογαριασμό σας, καθώς επίσης τα δεδομένα πελατών που συσχετίζονται με τον εν λόγω λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση. Αποποιούμαστε ρητά κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη διαγραφή από εμάς των πληροφοριών λογαριασμού σας και των δεδομένων πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε το Δοκιμαστικό Λογαριασμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Απαγόρευση περιεχομένου ιστοτόπου υψηλής επισκεψιμότητας. Ενώ ο Online αποθηκευτικός χώρος σάς προσφέρει τη δυνατότητα να μοιράζεστε αρχεία μέσω δημόσιων συνδέσεων, δεν έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί περιεχόμενο σε ιστοτόπους υψηλής επισκεψιμότητας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον Online αποθηκευτικό χώρο (i) για να φιλοξενήσετε περιεχόμενο ιστοτόπου υψηλής επισκεψιμότητας (όπως καθορίζεται από εμάς κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτικής μας ευχέρεια), ή (ii) για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παραβιάζοντας τις πολιτικές μας, όπως μπορεί να ενημερώνονται περιστασιακά.

Ασφάλεια. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα αρχεία που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και οι φάκελοι των αρχείων είναι ασφαλή στο βαθμό που το φροντίζετε. Ενώ ο Online αποθηκευτικός χώρος προσφέρει τη δυνατότητα να καθορίζετε αρχεία και φακέλους αρχείων που είναι δημόσια κοινόχρηστα και προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (δηλαδή η προβολή τους είναι δυνατή μόνο από εκείνους που διαθέτουν τον κωδικό πρόσβασης), αποτελεί δική σας ευθύνη να αποκρύψετε ή να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης τις συνδέσεις σε αυτά τα αρχεία και τους φακέλους. Αν δεν μπορέσετε να το κάνετε, ίσως κάποιος μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία και τους φακέλους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης από τις δημόσιες συνδέσεις. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εξουσιοδοτημένη από εσάς δραστηριότητα ή όχι, και υποχρεούστε να διατηρείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού. Αποποιούμαστε ρητά κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στο λογαριασμό ή στα αρχεία ή στους φακέλους αρχείων.

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ONLINE ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ WORKSPACE

Βασικές υπηρεσίες. Το Online ημερολόγιο σάς παρέχει υπηρεσίες ημερολογίου που είναι κατάλληλες για έναν και πολλούς χρήστες, τόσο σε εταιρικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι. Το Online ημερολόγιο γενικά σας επιτρέπει να (i) δημιουργείτε και να διατηρείτε προσωπικά και ομαδικά ημερολόγια, (ii) να προγραμματίζεται συμβάντα και να προσκαλείτε άλλους σε αυτά, (iii) να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα των χρηστών, (iv) να προγραμματίζετε κοινόχρηστους πόρους, όπως αίθουσες διασκέψεων και γραμμές τηλεδιασκέψεων, (v) να επισυνάπτετε αρχεία σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και (vi) να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε εργασίες.

Όρια προγράμματος. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Online ημερολόγιο προσφέρεται με διαφορετικά επίπεδα ή όρια προγράμματος. Αυτά τα όρια προγράμματος παρουσιάζονται στη σελίδα προορισμού του Online ημερολογίου και μπορεί να αφορούν τον αριθμό χρηστών.

Πρωτόκολλο CalDAV. Σημειώστε ότι το Online ημερολόγιο διατίθεται μέσω του πρωτοκόλλου CalDAV. Αντιστοίχως, αν το πρωτόκολλο CalDAV δεν είναι εγγενές στο σύστημα-πελάτη τρίτου μέρους, όπως ορίζεται παρακάτω, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή που να υποστηρίζει το CalDAV προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Αν δεν είναι διαθέσιμη ανάλογη εφαρμογή για το σύστημα-πελάτη τρίτου μέρους, δεν θα μπορέσετε να συγχρονίσετε το Online ημερολόγιο στις διάφορες πλατφόρμες.

6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να είναι συμβατές με τους υπολογιστές-πελάτες τρίτων μερών, όπως τα Microsoft Outlook® και FileZilla, και με συστήματα-πελάτες τρίτων μερών σε λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές, όπως τα iPhone® και Droid® (μεμονωμένα και συλλογικά “Σύστημα-πελάτης τρίτου μέρους”).