Διπλώματα ευρεσιτεχνίας GoDaddy

Γνωστοποίηση ευρεσιτεχνίας

Τελευταία αναθεώρηση: 14/6/2018

Μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες οι οποίες βρίσκονται στην κυριότητα ή παρέχονται με άδεια χρήσης της GoDaddy ενδέχεται να ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο και για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

icn-product-catalog-domain-88px-03
Domain
  • Αριθ. ευρεσ. Η.Π.Α. 6,980,990, 7,130,878, 7,305,394, 7,627,633, 7,814,141, 7,870,213, 7,870,214, 7,930,383, 7,937,446, 7,996,457, 8,489,746, 8,706,728, 8,751,685, 8,775,675, 9,002,926, 9,058,393, 9,245,136 , 9,275,040, 9,311,423, 9,330,168, 9,451,050, 9,613,374, D762,699, 9,684,918, 9,667,618, D770,497, D763,290 και D781,891.
icn-hosting-products-dedicated-servers-03
Φιλοξενία και servers
  • Αριθ. ευρεσ. Η.Π.Α. 7,752,313, 7,774,460, 7,840,637, 7,904,345, 8,601,098, 9,087,356, 9,378,100, 9,438,493, 9,501,211, 9,565,271 και 9,659,106.
icn-pws-ecomm-connect-with-your-customers-03
Ηλ. εμπόριο
  • ΗΠΑ Πατ. Αρ. 7.680.901, 8.086.684, 8.103.761, 8.356.090 και 8.560.665.
icn-voice-lp-set-up-features-03
Προγράμματα μεταπωλητών
  • ΗΠΑ Πατ. Αρ. 7.500.182, 7.500.183, 7.644.117, 7.877.432 και 8.171.070.
icn-ssl-certificates-88x88
SSL και Ασφάλεια
  • ΗΠΑ Πατ. Αρ. 7.702.902, 7.707.404, 8.086.848, 8.103.761, 8.117.439, 8.615.653, 9.141.789 και 9.479.532.
feature-godaddy-patents-legal-info