Αναζήτηση WHOIS GoDaddy

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση WHOIS από την GoDaddy για να ανακαλύψετε τα άτομα, τις εταιρείες ή τους οργανισμούς πίσω από τα διάφορα ονόματα domain ή διευθύνσεις IP. Οι εγγραφές της βάσης δεδομένων WHOIS σάς παρέχουν οργανωμένα στοιχεία επικοινωνίας για τα domain, περιλαμβανομένων στοιχείων για τον κάτοχο, τον διαχειριστή, αλλά και τον υπεύθυνο για τεχνικά ζητήματα. Παρέχουν επίσης το όνομα του καταχωρητή (όπως η GoDaddy), την κατάσταση του domain, καθώς και κάποιες σημαντικές ημερομηνίες (π.χ. την ημερομηνία δημιουργίας του domain και την ημερομηνία λήξης του).

Πώς χρησιμοποιείται η Αναζήτηση WHOIS;

Η βάση δεδομένων WHOIS χρησιμοποιείται τακτικά για διάφορους νόμιμους σκοπούς. Οι διαχειριστές δικτύου χρησιμοποιούν τα δεδομένα του WHOIS για να προσδιορίσουν και να επιδιορθώσουν τυχόν προβλήματα. Για παράδειγμα, τα στοιχεία WHOIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η διαθεσιμότητα των ονομάτων domain, να προσδιοριστεί τυχόν καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και για να καθίστανται υπεύθυνοι και υπόλογοι οι κάτοχοι των ονομάτων domain. Η επαλήθευση WHOIS μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή περιπτώσεων απάτης, καθώς οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν τα ίχνη κατόχων που δημοσιεύουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέχονται σε απόπειρες εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing). Επιπρόσθετα, οι συμβάσεις της ICANN παρέχουν προστασία στους κατόχους των domain, απαγορεύοντας την εκμετάλλευση των καταχωρήσεων WHOIS για διαφημιστικούς σκοπούς ή απάτες, περιλαμβανομένου του μεγάλου όγκου αυτοματοποιημένων αιτημάτων προς έναν συγκεκριμένο καταχωρητή ή συστήματα μητρών (εκτός και αν τέτοιου είδους αιτήματα πραγματοποιούνται με σκοπό τη διαχείριση ονομάτων domain).

Πόσο ακριβή είναι τα στοιχεία του WHOIS;

Εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων μπορούν να αλλάξουν, οι καταχωρητές, όπως η GoDaddy, πρέπει να παρέχουν μέσα στη χρονιά στους κατόχους των domain την ευκαιρία να ανασκοπούν και να επεξεργάζονται τα στοιχεία WHOIS του domain τους. Σύμφωνα με τους κανόνες της ICANN, η άρνηση ενημέρωσης των στοιχείων αυτών ή η παροχή εσφαλμένων στοιχείων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αναστολή ή την ακύρωση των domain.

Επίσης, η ICANN επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να υποβάλλουν καταγγελίες εάν ανακαλύπτουν στοιχεία WHOIS που είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι καταχωρητές πρέπει να επαληθεύσουν εκ νέου ή να διορθώσουν τα στοιχεία αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας επαλήθευσης, η ICANN αποσκοπεί στη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ακριβείας των στοιχείων.

Και η δική μου προστασία απορρήτου;

Αν και οι συμβάσεις της ICANN προβλέπουν προστασία των κατόχων από πιθανή ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), πολλοί πελάτες της GoDaddy εξακολουθούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου τους είναι διαθέσιμα online τόσο εύκολα. Για τους κατόχους ιστοτόπων που θα προτιμούσαν αυτά τα στοιχεία να παραμείνουν απόρρητα, η GoDaddy διαθέτει την υπηρεσία Απόρρητο domain. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Domains By Proxy®, οπότε όταν κάποιος πραγματοποιεί μια αναζήτηση για το domain σας στο WHOIS, η Domains By Proxy® αντικαθιστά τα προσωπικά σας στοιχεία με τα δικά της (δείτε τη διαφορά). Το όνομα domain εξακολουθεί να παραμένει στην κατοχής σας, ωστόσο οι άλλοι δεν θα μπορούν να ανακαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία με μια απλή αναζήτηση WHOIS.