Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Αναζήτηση domain WHOIS

Βρείτε σε ποιον ανήκει ένας ιστότοπος.

Σχετικά με την αναζήτηση GoDaddy WHOIS
Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς.
Η αναζήτηση GoDaddy WHOIS έχει σχεδιαστεί να σας βοηθάει, πραγματοποιώντας λεπτομερή αναζήτηση στη βάση δεδομένων WHOIS για πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση και τη διαθεσιμότητα domain. Σας παρέχει επίσης τον κάτοχο, τον διαχειριστή και τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
Υπηρεσία διαμεσολάβησης domain
Αποκτήστε το domain που πραγματικά θέλετε, ακόμη κι αν ανήκει ήδη σε κάποιον άλλον.
Το ιδανικό domain που θέλετε, το οποίο μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλον, μπορεί ακόμη να γίνει δικό σας. Ένας διαμεσολαβητής της GoDaddy μπορεί να χρησιμοποιήσει το μητρώο ονομάτων domain για να βρει και να διαπραγματευτεί με τον τρέχοντα κάτοχο, ώστε να αποκτήσει το όνομα για εσάς.

Συχνές ερωτήσεις για το WHOIS.

Τι είναι η βάση δεδομένων WHOIS;

Η βάση δεδομένων WHOIS για τα domain είναι μια λίστα καταχωρήσεων για όλα τα κατοχυρωμένα domain, η οποία χρησιμοποιείται τακτικά για διάφορους σκοπούς νομικής φύσεως. Οι διαχειριστές δικτύου χρησιμοποιούν την αναζήτηση WHOIS για να προσδιορίζουν και να επιδιορθώνουν τυχόν προβλήματα. Για παράδειγμα, τα στοιχεία WHOIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα ονομάτων domain, να προσδιοριστεί τυχόν καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και για να καθίστανται υπεύθυνοι και υπόλογοι οι κάτοχοι των ονομάτων domain.

Η επαλήθευση WHOIS μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση ανεπιθύμητης επικοινωνίας (spam) ή απάτης, καθώς οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν τα ίχνη κατόχων που δημοσιεύουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέχονται σε απόπειρες εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing). Επιπρόσθετα, οι συμβάσεις της Διαδικτυακής αρχής για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) παρέχουν προστασία στους κατόχους των domain, απαγορεύοντας τη χρήση των καταχωρήσεων WHOIS για σκοπούς μάρκετινγκ ή ανεπιθύμητης επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου όγκου αυτοματοποιημένων ερωτημάτων προς έναν συγκεκριμένο καταχωρητή ή σύστημα μητρώου (εκτός και αν τέτοιου είδους ερωτήματα πραγματοποιούνται με σκοπό τη διαχείριση ονομάτων domain).

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο αναζήτησης WHOIS;

Η χρήση του εργαλείου αναζήτησης WHOIS της GoDaddy είναι εύκολη. Μπορείτε απλώς να εισαγάγετε το όνομα domain του οποίου τα στοιχεία θέλετε να δείτε στο πεδίο αναζήτησης στην κεντρική σελίδα WHOIS. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανακτήσετε σημαντικά δεδομένα για κάποιο domain, όπως τη διαθεσιμότητα, τον κάτοχο του domain, καθώς και τα στοιχεία δημιουργίας και λήξης. Εάν είστε κάτοχος περισσοτέρων του ενός domain, ίσως βρείτε χρήσιμη τη δυνατότητα λήψης λιστών που μπορούν να εξαχθούν μέσω του εργαλείου, προκειμένου να διευκολυνθείτε στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων για τα domain.

Πόσο ακριβή είναι τα στοιχεία του WHOIS;

Εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων μπορούν να αλλάξουν, οι καταχωρητές, όπως η GoDaddy, πρέπει να παρέχουν ετησίως στους κατόχους των domain την ευκαιρία να ελέγχουν και να επεξεργάζονται τα στοιχεία WHOIS των domain τους. Σύμφωνα με τους κανόνες της ICANN, η άρνηση ενημέρωσης αυτών των στοιχείων ή η παροχή εσφαλμένων δεδομένων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αναστολή ή την ακύρωση των domain.

Επίσης, η ICANN επιτρέπει στους χρήστες του internet να υποβάλλουν καταγγελίες εάν ανακαλύπτουν δεδομένα αναζήτησης ονομάτων domain WHOIS που είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι καταχωρητές πρέπει να διορθώσουν και να επαληθεύσουν εκ νέου τα δεδομένα αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας επαλήθευσης, η ICANN αποσκοπεί στη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ακριβείας των στοιχείων.

Πώς ενημερώνω τα στοιχεία μου στο WHOIS;

Είναι εύκολο να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο WHOIS από το Domain Manager του λογαριασμού σας GoDaddy. Απαιτούνται μόλις λίγα απλά βήματα και μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα στοιχεία επαφών ταυτόχρονα ή μόνο μία τη φορά. Είναι σημαντικό να διατηρείτε πάντοτε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας, τόσο προς συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ICANN, όσο και για να είστε σε θέση να λαμβάνετε αλληλογραφία από το WHOIS στη σωστή διεύθυνση email.

Και η δική μου προστασία απορρήτου;

Αν και οι συμβάσεις της ICANN προβλέπουν προστασία των κατόχων από πιθανή ανεπιθύμητη επικοινωνία (spam), πολλοί πελάτες της GoDaddy εξακολουθούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι διαθέσιμα online τόσο εύκολα. Για τους κατόχους ιστότοπων που θα προτιμούσαν αυτά τα στοιχεία να παραμείνουν απόρρητα, η GoDaddy προσφέρει Ολοκληρωμένη προστασία και απόρρητο domain, οπότε όταν κάποιος πραγματοποιεί έναν απλό έλεγχο WHOIS για το domain σας, αντικαθιστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τα στοιχεία αντιπροσώπου. Όταν το κάνουμε αυτό, το όνομα domain εξακολουθεί να παραμένει στην κατοχή σας, ωστόσο οι άλλοι δεν θα μπορούν να ανακαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία με μια απλή αναζήτηση WHOIS.

Επιπλέον, εάν είστε προγραμματιστής ιστοσελίδων, έχετε σημαντική υποχρέωση απέναντι στους πελάτες σας να τους παράσχετε μια ολοκληρωμένη αίσθηση απορρήτου και προστασίας, ανεξαρτήτως του μεγέθους του έργου που έχετε αναλάβει.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη βάση δεδομένων WHOIS;

Η Διαδικτυακή αρχή για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) είναι υπεύθυνη για όλα όσα σχετίζονται με μια αναζήτηση WHOIS. Ο οργανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί το 1998, επειδή το internet είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ένας επίσημος οργανισμός ήταν απαραίτητος για τη διαχείριση όλων των θεμάτων συντήρησης και των διαδικασιών που εμπλέκονται προκειμένου ο κόσμος να παραμένει online.

Από το 2016, η ICANN διαχειρίζεται τον έλεγχο WHOIS χωρίς την εποπτεία οποιασδήποτε χώρας και σήμερα λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στο Λος Άντζελες. Η ICANN διοικείται από 16μελές συμβούλιο με εκπροσώπους από όλο τον κόσμο. Η ICANN λαμβάνει επίσης πληροφορίες από διάφορους οργανισμούς που σχετίζονται με το internet, όπως οι πάροχοι επικοινωνιών.

Γιατί είναι απαραίτητη η βάση δεδομένων WHOIS;

Η δυνατότητα εύρεσης πληροφοριών για ένα domain γρήγορα και με ακρίβεια είναι σημαντική για ορισμένους βασικούς λόγους:

  1. Ένας έλεγχος WHOIS είναι απαραίτητος για όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά και πώληση domain. Αυτά τα άτομα (που αποκαλούνται "domainer") χρειάζονται έναν τρόπο επικοινωνίας για τις συναλλαγές τους. Μια αναζήτηση WHOIS παρέχει έναν ή περισσότερους τρόπους για επικοινωνία με τον τρέχοντα κάτοχο μιας διεύθυνσης web.

  2. Η βάση δεδομένων WHOIS είναι ένας τρόπος να καθίστανται υπεύθυνοι και υπόλογοι όσοι δραστηριοποιούνται online. Για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποίησε τα εμπορικά σήματά σας στον ιστότοπο του, η βάση δεδομένων WHOIS παρέχει διάφορους τρόπους για να επιλύσετε μια τέτοιου είδους διένεξη.