Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Τι είναι η βάση δεδομένων WHOIS;

Η βάση δεδομένων WHOIS για τα domain είναι μια λίστα καταχωρίσεων για όλα τα κατοχυρωμένα domain, η οποία χρησιμοποιείται τακτικά για διάφορους σκοπούς νομικής φύσεως. Οι διαχειριστές δικτύου χρησιμοποιούν τα δεδομένα του WHOIS για να προσδιορίσουν και να επιδιορθώσουν τυχόν προβλήματα. Για παράδειγμα, τα στοιχεία WHOIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η διαθεσιμότητα των ονομάτων domain, να προσδιοριστεί τυχόν καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και για να καθίστανται υπεύθυνοι και υπόλογοι οι κάτοχοι των ονομάτων domain.

Η επαλήθευση WHOIS μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή περιπτώσεων απάτης, καθώς οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν τα ίχνη κατόχων που δημοσιεύουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέχονται σε απόπειρες εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing). Επιπρόσθετα, οι συμβάσεις του οργανισμού "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (Διαδικτυακή εταιρεία για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών", απαντάται συνήθως με τα αρχικά ICANN) παρέχουν προστασία στους κατόχους των domain, απαγορεύοντας την εκμετάλλευση των καταχωρήσεων WHOIS για διαφημιστικούς σκοπούς ή απάτες, περιλαμβανομένου του μεγάλου όγκου αυτοματοποιημένων αιτημάτων προς έναν συγκεκριμένο καταχωρητή ή σύστημα μητρώου (εκτός και αν τέτοιου είδους αιτήματα πραγματοποιούνται με σκοπό τη διαχείριση ονομάτων domain). Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) από την Ε.Ε. περιορίζει περαιτέρω την έκθεση, απαγορεύοντας τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων για πολλά domain

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο Αναζήτησης WHOIS;

Η χρήση του εργαλείου της GoDaddy για αναζήτηση στοιχείων domain στη βάση WHOIS είναι εύκολη. Μπορείτε απλώς να εισαγάγετε το όνομα domain του οποίου τα στοιχεία θέλετε να δείτε στο πεδίο αναζήτησης στην κεντρική σελίδα WHOIS. Μπορείτε να ανακτήσετε βασικά στοιχεία για κάποιο domain με αυτόν τον τρόπο, όπως διαθεσιμότητα, στοιχεία κατόχου, ημερομηνία δημιουργίας, καθώς και λήξης. Εάν είστε κάτοχος περισσοτέρων του ενός domain, ίσως βρείτε χρήσιμη τη δυνατότητα λήψης λιστών που μπορούν να εξαχθούν μέσω του εργαλείου, προκειμένου να διευκολυνθείτε στη ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων για τα domain. Ο οδηγός μας περί προτεραιοτήτων και αποτίμησης της αξίας ονομάτων domain μπορεί να σας βοηθήσει όσον αφορά τη βέλτιστη αξιοποίηση και οργάνωση όλων των στοιχείων που λαμβάνετε.

Ποια δεδομένα WHOIS είναι διαθέσιμα δημοσίως;

Αυτό ποικίλλει και εξαρτάται από τις πολιτικές που ισχύουν για το εκάστοτε domain, καθώς και άλλους παράγοντες, όπως η χώρα κατοικίας που έχει δηλωθεί από τον κάτοχο του domain. Για κάθε καταχώρηση θα εμφανίζονται τουλάχιστον τα εξής: κατάσταση domain, διακομιστές ονομάτων (name servers) και ημερομηνία λήξης.

Πόσο ακριβή είναι τα στοιχεία του WHOIS;

Εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων μπορούν να αλλάξουν, οι καταχωρητές, όπως η GoDaddy, πρέπει να παρέχουν μέσα στη χρονιά στους κατόχους των domain την ευκαιρία να ανασκοπούν και να επεξεργάζονται τα στοιχεία WHOIS του domain τους. Σύμφωνα με τους κανόνες της ICANN, η άρνηση ενημέρωσης των στοιχείων αυτών ή η παροχή εσφαλμένων στοιχείων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αναστολή ή την ακύρωση των domain.

Επίσης, η ICANN επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να υποβάλλουν καταγγελίες εάν ανακαλύπτουν στοιχεία WHOIS που είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι καταχωρητές πρέπει να διορθώσουν και να επαληθεύσουν εκ νέου τα στοιχεία αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας επαλήθευσης, η ICANN αποσκοπεί στη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ακριβείας των στοιχείων.

Πώς ενημερώνω τα στοιχεία WHOIS στην περίπτωσή μου;

Είναι εύκολο να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας (επαφών) στη βάση WHOIS από το εργαλείο Domain Manager του λογαριασμού GoDaddy που διαθέτετε. Απαιτούνται μόλις λίγα απλά βήματα και μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα στοιχεία επαφών ταυτόχρονα ή μόνο μία τη φορά. Είναι σημαντικό να διατηρείτε πάντοτε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας, τόσο προς συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ICANN, όσο και για να είστε σε θέση να λαμβάνετε αλληλογραφία στη σωστή διεύθυνση email.

Και η δική μου προστασία απορρήτου;

Αν διαμένετε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), λόγω των απαιτήσεων του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR), από τις 25 Μαΐου 2018 δεν θα εμφανίζουμε πλέον το όνομα, την οδό και τον αριθμό, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας στις πληροφορίες WHOIS. Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται η χώρα και ο νομός/η επαρχία σας (καθώς και τεχνικά δεδομένα όπως το όνομα του καταχωρητή, η ημερομηνία δημιουργίας ή οι name servers).

Αν και οι συμβάσεις της ICANN προβλέπουν προστασία των κατόχων από πιθανή ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), πολλοί πελάτες της GoDaddy εξακολουθούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου τους είναι διαθέσιμα online τόσο εύκολα. Για domain που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο ισχύος του κανονισμού GDPR, ο αριθμός των δεδομένων που δημοσιεύονται από το μητρώο WHOIS είναι περιορισμένος, κάτι που παρέχει ένα κάποιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου.

Επιπλέον, εάν είστε προγραμματιστής ιστοσελίδων, έχετε σημαντική υποχρέωση απέναντι στους πελάτες σας να τους παράσχετε μια ολοκληρωμένη αίσθηση προστασίας του απορρήτου τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους του έργου που έχετε αναλάβει.